Andragogika se specializací na personální rozvoj

Bakalářské kombinované studium

Cíl studia

Cílem studia je poskytnutí kompetencí pro kvalifikovaný výkon profesí v rámci andragogiky ve veřejné správě, neziskových a komerčních organizacích. Uvedené kompetence mají základ v teoretických znalostech z andragogiky chápané jako teorie vzdělávání dospělých, podpůrných vědách, jako je psychologie a sociologie a v praktických dovednostech v oblasti rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání a rozvoje dospělých.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oboru andragogika, úžeji vzdělávání dospělých, aplikovanými znalostmi psychologických a sociálních aspektů edukace se zaměřením na vzdělávání a osobnostní rozvoj. Uplatnění absolventa se očekává v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení dospělých v oblasti práce, ale i zájmových činností, konkrétně při přípravě vzdělávacích akcí v různých oblastech lidské činnosti a koncipování vzdělávání v oblasti personální práce. Důraz je v průběhu studia kladen i na kompetence absolventa pokračovat v sebevzdělávání, rozvíjení odborných znalostí, schopností a dovedností.

Absolventi studijního programu Andragogika se specializací personální rozvoj nacházejí uplatnění v oblasti řízení vzdělávání a rozvoje dospělých, řízení lidských zdrojů, poradenství, či v oblastech kulturního života společnosti. Mezi možné pracovní pozice patří lektor vzdělávání dospělých, tvůrce vzdělávacích programů, evaluátor vzdělávacích akcí, pracovník oddělení lidských zdrojů, personalista, lektor na vysoké škole, výzkumný pracovník v oboru, zaměstnanec veřejné správy, odborný konzultant, analytik vzdělávání, pracovník v oblasti vzdělávání, pracovník v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Požadavky přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí ke studiu (vedle požadavku ukončeného středoškolského vzdělá­ní)
je podle § 48 a § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření způsobi­losti pro toto studium. Formou tohoto ověření je na FF UP přijímací zkouška.

Písemná část: Uchazeči budou pozváni k písemnému testu předpokladů ke studiu na FF UP (SPF). Tento test klade důraz na orientaci v humanitních a sociálně-vědních disciplínách. Charakteristika písemného testu a termín konání písemné části přijímací zkoušky budou v dostatečném předstihu zveřejněny.


Další informace o programu poskytuje:

Mgr. Vít Dočekal, Ph.D., tel.: 585 633 658, e-mail: vit.docekal@upol.cz

Orientační nabídka předmětů tříletého studijního programu
 

Základní teoretické předměty

 
 • Projektování vzdělávací akce
 • Psychologie osobnosti
 • Psychologie učení a vzdělávání
 • Realizace vzdělávací akce
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Řízení organizací a institucí ve vzdělávání
 • Sociální psychologie
 • Teorie vzdělávání dospělých
 • Úvod do andragogiky
 • Úvod do psychologie
 • Výzkum v sociálních vědách
 

Předměty profilující základ

 
 • Aktivizační metody ve vzdělávání
 • Lektorské kompetence
 • Vzdělávání v organizaci
 • Zkušenostní učení
 

Povinně volitelné předměty profilující základ

 
 • Akademická psaní
 • Andragogická praxe
 • Profesní etika
 • Vzdělávání a personální rozvoj
 • Vzdělávání a poradenství
 • Základy práva
 

Fakultní základ

 
 • Filozofie
 

Diplomový modul

 
 • Metoda v diplomové práci
 • Zadání diplomové práce
 • Diplomový seminář
 

Modul cizích jazyků

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, latina. Jazyková zkouška není podmíněna účastí v kurzech, studenti se mohou připravovat i individuálně. V případě, že zvolí i účast v kurzech, mohou volit mezi dvěma a čtyřmi semestry.

Další povinně volitelné předměty či specializace

 
 • Evaluace vzdělávací akce
 • Gerontagogika
 • Jedinec a organizace
 • Osoby se zdravotním postižením a sociálněvědní výzkum
 • Outdoor training
 • Právo ve vzdělávání
 

Volitelné předměty

Z široké nabídky FF UP

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)