Aktuality

21. 9. 2020

Předmět je v tomto semestru z organizačních důvodů zrušen a bude se realizovat v letním semestru.

18. 9. 2020

Ve dnech 12. až 14. října proběhne celostátní sbírka Bílá pastelka. Hledáme dobrovolníky, kteří budou prodávat ve dvojicích 100 kusů pastelek.

11. 9. 2020

Pro plné zobrazení je nutné rozkliknout aktualitu.

11. 9. 2020

Sociologie navazující: 21. září 2020 v 8:00, místnost 3.08 Sociologie bakalářská 22. září v 11.30 (v rámci Sociologického prosemináře) - učebna bude upřesněna. Kulturní antropologie: 23. září 2020 v 9:45, místnost 3.06. ...

30. 7. 2020

na otevřené téma "Co (právě) víme a co se chceme dozvědět (nejen) o české společnosti" se uskuteční ve dnech 14. 10. – 16. 10. 2020 v Olomouci. web konference http://olomouc2020.ceskasociologicka.org/ 

17. 7. 2020

Oznamujeme další lhůtu pro podání přihlášek do doktorských studijních programů: Andragogika Adult Education Kulturní antropologie Religionistika Religious Studies Sociologie Přihlásit se můžete v termínu 4. – 30. 7. 2020...

29. 4. 2020

Termín poslání badatelského záměru pro DSP Kulturní antropologie: 15. 5. 2020.

9. 3. 2020

V zimním semestru 2019 proběhly na KSA semináře v rámci projektu „Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci.“ Pro absolventy těchto...

20. 2. 2020

4. května 2020 proběhne na Katedře bohemistiky soutěž Student a věda (sekce Lingvistika). Podrobnější informace o soutěži najdete v letáku nebo na webu http://mladilingviste.upol.cz v sekci Student a věda. Plakát zde

28. 1. 2020

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2020/2021 proběhne pro studenty naší katedry v pondělí 17. února od 13.30 hodin v místnosti 1.04 na KSA – Třída Svobody 8. Více informací zde.

Rady a povinnosti

Vyučující i studenti se musí řídit etickým kodexem (zde)

 

Studenti se při běžných problémech mohou obrátit na příslušné instituce a jednotlivce:

 • Vyučující daného předmětu – studenti se nemají bát komunikovat přímo s vyučujícími
 • Sekretářka (Lucie Podstatová)
 • Tajemník (Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.)
 • Vedení jednotlivých sekcí (sociologie: doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., andragogika: Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., religionistika: Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., kulturní antropologie: doc. PaeDr. Hana Horáková, Ph.D.)
 • Vedení katedry (vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Ph.D., zástupce: Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.)
 • Studijní oddělení
 • Proděkan pro studium – doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. je členem katedry

 

Pokud mají studenti pocit, že dané instituce nemohou nebo nechtějí danou situaci řešit, je tu:

 • Ombudsmanka (Mgr. Ema Jelínková, Ph.D.)
 • Senát, vč. studentské komory (senátoři z KSA: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D., Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. – oba z učitelské komory)
 • Schránka důvěry na katedře
 • Možno se neformálně poptat doktorandů a doktorandek (mnozí z nich na katedře učí a všichni jsou zároveň studenty) – kancelář 3.03

Ø  Zároveň platí, že studenti Bc. a Mgr. nemusí podat správnou informaci, protože situace v jednotlivých předmětech se může každý rok lišit. Co platilo vloni, nemusí platit letos a naopak. Již se stalo, že studenti z vyššího ročníku podali v dobré víře již neplatné informace a způsobili tím spolužákům nemilé komplikace

Ø  Studenti různých ročníků mohou studovat v rámci odlišných akreditací. Takto mohou být v jednom kurzu lidé, kteří mají předmět jinak zakončen a mají za něj odlišný počet kreditů (jedni např. kolokvium a 3 kredity, jiní zkouška a 4 kredity). Vždy se řiďte tím, co ve vašem případě říká STAG!

 

E-mailový kontakt na jednotlivé pracovníky univerzity lze najít po přihlášení do Portálu.

 

 

Dále existují anonymní evaluace (otvírají se na konci semestru) – ty sice nejspíš nepřinesou okamžité řešení, ale mohou upozornit na problém.

 

Pro obecné informace pak existují webové stránky katedry (zde) – pozor, vyhledávače dosud odkazují primárně na starý web (zde), ten již nebude aktualizován.

 

Nechť studující sledují i FB katedry (zde). Klást zde konkrétní dotazy ke studiu ovšem nejspíš nepovede k získání relevantní a stoprocentní informace, neboť administrátoři webu (několik vyučujících a doktorandů) nemusí danou odpověď znát. Lze ovšem administrátory požádat, ať na FB katedry šíří informace, která se týkají katedry nebo které by mohla zajímat studující (různé přednášky, pracovní příležitosti v oboru, formální i neformální setkání členů katedry atd.).

 

Doporučujeme sledovat i FB skupinu „Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci“ (zde). Informace o připojení na internet, výpadcích sítě a jednotlivých služeb, upozorňování na škodlivé e-maily atd.

 

Studující mají povinnost pravidelně kontrolovat oficiální univerzitní e-mailovou schránku. Je možné si nechat e-maily přeposílat na soukromou adresu nebo na adresu rodičů (návod zde)