Státní závěrečné zkoušky

Termíny státních zkoušek

Organizace státních závěrečných zkoušek se řídí aktuálně platným harmonogramem FF UP a KSA FF UP dostupným zde

Termíny státních závěrečných zkoušek v letním semestru 2020/2021 dostupné zde


Státní zkoušky: předpisy a formuláře

Směrnice

Směrnice upravující postup obhajoby závěrečné práce

Přihlašování na státní závěrečné zkoušky

Studenti jsou povinni se na SZZk zapsat v termínech zadaných ve STAGu.


Zkušební okruhy

Okruhy jsou dostupné v IS/STAG (Program/Obor/Plány/Segmenty/Blok "Předměty státní závěrečné zkoušky")

Okruhy státních zkoušek z Kulturní antropologie