Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Desátá olomoucká sociologická konference (13.–15. 10. 2021)

Srdečně Vás zveme na 10. olomouckou sociologickou konferenci konanou ve dnech 13. až 15. října 2021. Podrobné informace s programem konference naleznete ZDE.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 7. srpna 2021 nás navždy opustil pan František Znebejánek.

František byl milující a pozorný manžel, výborný kolega, spolehlivý a vtipný přítel, úspěšný sociolog a náročný, ale oblíbený a charismatický učitel. Na naší katedře pracoval více než 30 let. Velmi mu záleželo na rozvoji našeho pracoviště i sociologie, kterou miloval. Vždy jsme se mohli spolehnout na jeho nezištnou pomoc a radu. Inspiroval všechny, kdo se s ním setkali. Bude nám všem velmi chybět.

Soňa Znebejánková
manželka
a
Helena Kubátová
za Katedru sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP

Smuteční oznámení  

Aktuální adresa pracoviště:
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Univerzita Palackého v Olomouci
tř. Svobody 686/26
779 00 Olomouc

 

Korespondenční adresa:
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 80 Olomouc

Kontakt na sekretářku katedry:
Lucie Podstatová - 585 633 499;  lucie.podstatova@upol.cz

 facebook.com/SOCANTUPOL

Součásti katedry

Laboratoř sociálněvědních výzkumů

Laboratoř sociálněvědních výzkumů (LSVV) je univerzitním pracovištěm se zaměřením na základní i aplikovaný výzkum. Jako součást Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje expertní šetření zejména v oblasti lidských zdrojů a práce s nimi.

Více se dozvíte na stránce projektu.

Protipředsudkové workshopy

Hlavním cílem našeho projektu je prevence předsudků a xenofobního způsobu uvažování a posílení tolerance odlišnosti. Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou interaktivní workshopy, ve kterých jsou žáci pod vedením dvojice lektorů směrováni formou zážitkové pedagogiky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu, kdy je naopak prezentován význam soužití a tolerance odlišných sociálních a etnických skupin.

Více se dozvíte na stránce projektu.

Galerie sociální fotografie

Galerie sociální fotografie Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá výstavy fotografií tématicky orientovaných podle zaměření pracoviště.
Fotografie témat ze sociologické, andragogické a kulturně antropologické oblasti spoluutvářejí obraz sociálních věd pěstovaných na katedře.

Více se dozvíte na stránce projektu.