Přijímací řízení

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou na adrese https://prihlaska.upol.cz/ 

Vše o organizaci a průběhu přijímacích zkoušek naleznete na webu fakulty ZDE.

Podmínky k přijetí jednotlivých oborů naleznete v katalogu oborů