Závěrečné práce

Zadání bakalářských a magisterských prací

Pokyny obdrží studenti prostřednictvím systému MOODLE.

Doporučená struktura prací a pokyny k formálním náležitostem pro:

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

MAGISTERSKÉ PRÁCE