Formuláře a předpisy

Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci naleznete zde.

Disciplinární řád FF UP naleznete zde.

Další směnice a formuláře naleznete na https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/

Směrnice

Směrnici upravující postup obhajob práce naleznete zde.