Kombinované studium

Andragogika

Andragogika se specializací na personální rozvoj

Kulturní antropologie

Řízení vzdělávacích institucí

Sociální práce

Religionistika