Konference

Konference s názvem PŘESAH

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci spolupřádá konferenci

12. OLOMOUCKÁ PODZIMNÍ SOCIOLOGICKÁ KONFERENCE

Nejnovější informace o každoroční podzimní olomoucké sociologické konferenci najdete na: https://soko.upol.cz/

Extended family relationships: What are they in late modernity?

January 21-22, 2021, on-line 09:00 – 19:30
 

mezinárodní konference Interim Meeting of the ESA RN13

The conference puts the focus on family relationships. The call to “think relationally “ resonates in numerous influential works in contemporary sociology of the family. Family sociologists have heard the appeal “to go beyond the nuclear family” and have been seeking to explain or understand the relationships within the extended family framework. Empirical research has shown that notwithstanding increased family diversity, highly diversified family patterns, values and practices, the extended family has not completely disappeared. More recently, the life course perspective also emphasized the importance of contextualizing family relationships within their historical and spatial dimensions.

The meeting is hold online. Speakers from Palacký University, Faculty of Arts, will be streaming from Corpus Christi Chapel, Arts Centre, Palacký University.

The programme of the meeting is here

10. olomoucká podzimní sociologická konference

Pozor změna! Z důvodu epidemiologické situace se konference odkládá na příští rok v termínu 13. 10. – 15. 10. 2021.

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá desátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí tentokrát na otevřené téma Co (právě) víme a co se chceme dozvědět (nejen) o české společnosti, která se uskuteční ve dnech 14. 10. – 16. 10. 2020 v Olomouci.

web konference: http://olomouc2020.ceskasociologicka.org/ 

ISORECEA conference: Religion on the Periphery Olomouc

Czech Republic, 23-25 April 2020

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s ISORECEA (International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association), Ústavem religionistiky Masarykovy university a Českou společností pro religionistiku vás zvou na 14. ISORECEA konferenci. Proběhne v hlavní budově Filozofické fakulty na Křížkovského 12 a vystoupí na ní 105 účastníků z dvaceti zemí.

Link na webové stránky konference: https://isorecea2020.upol.cz/

KONFERENCE JE Z DŮVODU EPIDEMIE KORONAVIRU V TOMTO TERMÍNU ZRUŠENÁ A PRAVDĚPODOBNĚ PROBĚHNE NA KONCI ZÁŘÍ 2020.


Již proběhlé

11th International Conference on African studies VIVA AFRICA 2019

Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Metropolitní univerzitou Praha a pod záštitou České Asociace pro Africká Studia organizovali 11th International Conference on African studies VIVA AFRICA 2019, která proběhla 28. - 29. listopadu 2019 na Konviktě (Univerzitní 3).

 

VIVA AFRICA 2019 - International Conference on African Studies

November 28 - 29, 2019

Department of Sociology, Andragogy and Cultural anthropology (Faculty of Arts, University Palacký Olomouc) in cooperation with University Hradec Králové and Metropolitan University Prague, under the auspices of the Czech association of African studies, associated member of AEGIS invites you to VIVA AFRICA 2019, 11th International Conference on African Studies. The topic of the conference is Multiple entanglements in African Politics. The conference starts on Thursday 28. 11. at 9:00 A.M. with a keynote lecture given by prof. Jean-Pierre Olivier de Sardan (École des Hautes Études en Sciences Sociales, LASDEL).

 

Programme

Practical Information

Keynote lecture annotation

 

The conference provides a discussion platform that aims to dis- and re-entangle the multiple forces
and dynamics that are part of African politics. Overcoming definitions of African states as a set of
political institutions that govern within a sovereign territory, this conference provides a far more
complex space for researchers who see any type of political aspect to their work. In other words, not
only “high politics” but also the “politics” at the grassroots – arts and culture, ethno-linguistic activities,
(social) media, religious and spiritual practices, gender and LGBT+ movements, etc. are all relevant to
our discussion.

The bi-annual Viva Africa conference held 2019 in Olomouc, Czech Republic, welcomes all African
Studies scholars, those in (comparative) political science, as well as (social, cultural, linguistic)
anthropology, history, religious studies, economics, socio-political geography, international relations,
cultural and postcolonial studies, etc. We will set out to discuss challenges, gains and setbacks in
Africa´s political and economic landscape and we aim to capture contemporary trends and challenges.


Relevant questions for discussion are, for instance: What is the nature of current political activities
both on institutional level and on civil society level in specific African countries? Which comparative
analyses might be useful? How do ethnicity and religion affect society and governments in specific
African countries? In which ways do African democracies differ from those in the West? How can
developments and activities on the African continent contribute to theory making and advancement
in the fields of political science and international studies?

The aim is to cover a wide range of issues such as (post-)colonialism, nationalism, nativism, social class,generational conflicts, the relationship between civil society and the state, linguistic and culturalheterogeneity as well as a diversity of political activities and their (dis-) entanglement with the “highpolitics” of the state.

 

REGISTRATION
Please, send your abstract of max. 300 words before 21 July 2019 to:
viva.africa.conference@gmail.com


Successful papers will be selected by the conference academic committee:
Vlastimil Fiala (University of Hradec Králové), Hana Horáková (Metropolitan University Prague), Josef
Kandert (Charles University), Kateřina Mildnerová (Palacký University Olomouc), Linda Piknerová
(University of West Bohemia), Jan Prouza (University of Hradec Králové), Stephanie Rudwick
(University of Hradec Králové), Kateřina Werkman.


MONOGRAPH
Selected papers are going to be reviewed and published in a monothematic issue of Modern Africa:
Politics, History, and Society, a peer-reviewed academic journal published by Faculty of Arts, University
of Hradec Králové. For that purpose, authors would be asked to submit their full-length papers (via the
above-mentioned email address) by 1 March 2020. The conference academic committee will review
the submitted full-length papers and make their selection for the publication.


CONFERENCE FEES, TRAVEL, ACCOMMODATION
There are no conference fees but the participants are expected to cover their accommodation and
travel expenses in full. The organizers will provide information about suitable lodging, its reservation,
optimal travel routing and general local conditions in Olomouc.


Viva Africa – International Conference on African Studies, Czech Republic.


www.vivaafrica.cz


Organizing committee


Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.
doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc.
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

9. Podzimní sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci pod záštitou České sociologické společnosti uspořádala devátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí na téma: Rodinné vztahy (nejen) v sociologické perspektivě

Key note speakerem letošního ročníku byla prof. Ingrid Arnet Connidis, Ph.D. University of Western Ontario, Canada

 

Kompletní fotogalerii konference naleznete pod odkazy:

https://www.zonerama.com/AlenaZapletalova/Album/5710601

https://www.zonerama.com/AlenaZapletalova/Album/5687744?fbclid=IwAR2zGma0hAjEj-aEf01zvtIBPrU1_qGP4QThouIn7jEyTt92QocI4PMM0Z0


FOTOGALERIE


3. religionististá konference

Ve dnech 4. ̶ 5. října 2018 se v prostorách konviktu Uměleckého centra UP (Univerzitní 3, Olomouc) uskutečnil pod záštitou České společnosti pro religionistiku již 3. ročník Olomoucké religionistické konference na téma

NÁBOŽENSKÝ RITUÁL V INTERDISCIPLINÁRNÍ PERSPEKTIVĚ

PROGRAM KONFERENCE

Tématem 3. ročníku Olomoucké religionistické konference byl náboženský rituál v interdisciplinární perspektivě. Zahrnuty byly příspěvky autorů z různých sociálně vědních subdisciplín souvisejících s oborem religionistiky, jako jsou antropologie náboženství, sociologie náboženství, historie náboženství, kognitivní vědy a jiné. Cílem konference je podpořit diskusi badatelů reprezentujících různé teoretické a metodologické přístupy a umožnit jim prezentovat výsledky vlastního výzkumu náboženských rituálů v současném světě a také v historii různých náboženských tradic. Jednacím jazykem konference byla čeština a angličtina (bez tlumočení).

Hlavní přednášející:

Doc. Dalibor Antalík, Dr. (Filosofická fakulta, Univerzita Karlova)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (Filosofická fakulta, Masarykova Univerzita)

3. religionistická konference

INFORMACE O NÁLEŽITOSTECH PŘIHLÁŠKY POSLEDNÍHO ROČNÍKU (přihlašování je nyní uzavřeno):

Formát konference: Svůj příspěvek můžete prezentovat formou přednášky s předpokládanou délkou 20 minut, po které bude následovat krátká diskuze. Přihláška na konferenci: V případě, že máte zájem se konference aktivně zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku na adresu religionistika(at)upol.cz (PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE).

Konferenční poplatek: 800 Kč pro aktivní účastníky/ 400 Kč pro studenty DSP (občerstvení formou banketu zahrnuto).

Přípravný výbor zašle do konce června 2018 všem přihlášeným podrobné informace o možnostech ubytování, lokaci konference, způsobu úhrady konferenčního poplatku a zařazení vybraných příspěvků do programu.Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle časopisu e-Rhizome.

Výbor konference:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 
doc. Mgr. Tomáš Bubík
Ph.D. Mgr. Kateřina Mildnerová
Ph.D. Mgr. Jakub Havlíček
Ph.D. Mgr. Silvie Kotherová
Ph.D. Mgr. Tomáš Drápela


8. sociologická konference

KSAKA pod záštitou České sociologické společnosti pořádá osmou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, tentokrát na téma: 
Společnost a moderní technologie


Stará a nová témata v sociologii náboženství

Sekce sociologie náboženství České sociologické společnosti srdečně zve na sympozium na téma „Stará a nová témata v sociologii náboženství“ které se koná v prostorách Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v pátek 16. března 2018


Konference (Ne)jistoty v internetovém poradenství

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje oznámit, že ve spolupráci se z.s. InternetPoradna pořádá dne 11. září 2017 konferenci na téma: (Ne)jistoty v internetovém poradenství


7. podzimní sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá v termínu 18. - 20. října 2017 7. olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, na otevřené téma: Společnost a sociologie


2. olomoucká religionistická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomoucisi Vás dovoluje pozvat na Olomouckou religionistickou konferenci, 2. ročník


Field Research in Anthropology: Unity and Diversity

International conference will take place on 26–27 September, 2017, at the Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, the Czech Republic.

Keynote speaker: Prof. Richard Feinberg, Kent State University, USA


6. podzimní sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vám dovoluje oznámit, že uspořádá šestou olomouckou podzimní sociologickou konferenci, tentokrát na otevřené téma: Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy


Antropologické perspektivy 2016

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, sekce kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala Antropologické perspektivy 2016


Specifika poradenství a krizové pomoci v on-line prostředí

Datum: pondělí 7. prosince 2015
Místo konání: FF UP, Konvikt – kaple
Pořádá: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP
ve spolupráci s InternetPoradna.cz, z.s.
Specifika poradenství a krizové pomoci v on-line prostředí


5. podzimní sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Vysoká škola finanční a správní v Praze si Vám dovolujíoznámit, že uspořádají 5.podzimní sociologickou konferenci, tentokrát na téma: Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)