Ostatní mobility

Erasmus+

 

Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP zajišťuje Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

 

Kontaktní osoba:

referentka pro zahraniční záležitosti Mgr. Jana Hořáková email: děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20, tel. 585 633 014.


ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

•    informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
•    vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
•    přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP 
•    cesty pracovníků a pedagogů FF UP
•    spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Bližší informace na https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/Katedra

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

Kontaktní osoba:

Katedrení koordinátor pro zahraniční výjezdy a pro zahraniční pracovní stáže Mgr. Pavel Veselský, Ph.D., email: