Erasmus+

Aktuální nabídky studia v zahraničí:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/
(na této stránce je možné přihlásit se k odběru aktualit e-mailem).

pro další aktuální informace FB stránka KSA 

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ 2021/22

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2021/2022 proběhne pro studenty naší katedry v úterý 9. února od 13.30 hodin online (odkaz níže). Pokud s tím bude daná katedra souhlasit, je možné vycestovat i přes smlouvu jiné katedry, viz výběrová řízení jiných kateder, stejně tak se mohou výběrového řízení na KSA zúčastnit i studenti jiných kateder.

Výběrová komise se s vámi sejde ve složení (všichni Ph.D.): Pavel Veselský, Martin Fafejta a Jaroslav Šotola

Tato nabídka výjezdů je:

- určena pro studenty a studentky studijních programů pod katedrou sociologie a andragogiky,

- hlásit se mohou studenti a a studentky BSP, MS prezenční i kombinované formy,

- min. počet měsíců výjezdu jsou 3,

- student či a studentka si může podat pouze 1 přihlášku a v rámci jedné přihlášky může napsat do wordovského dokumentu max. 3 univerzity dle priority (pokud má zájem o více univerzit), který nahraje do "požadovaných dokumentů",

- do stejného dokumentu napíše student či studentka cca půl strany o své motivaci k výjezdu a doplní ho krátkým CV (s detailními informacemi o svých jazykových schopnostech); v případě studentů/ek, kteří nestudují na naší katedře, i doporučující dopis učitele dané katedry,

- tento wordovský dokument posílejte souběžně i na email: pavel.veselsky@upol.cz

- do stagovské přihlášky JE NUTNÉ  vyplnit NÁZEV školy, předběžný TERMÍN pobytu (orientační data zahájení výuky včetně orientačního týdne a konec výuky včetně zkouškového období na zahraniční VŠ) a zavěsit požadované dokumenty.

 

Pohovor se bude konat online, v úterý dne 9. února ve 13.30, zde: https://cesnet.zoom.us/…224

meeting ID: 954 2427 4224

 

Prosíme zájemce, aby byli přítomni v "čekárně" Zoomu po celou dobu konání pohovoru. Budeme si vás zvát postupně, a často i opakovaně (v případě, že bude víc zájemců o jednu destinaci, než je kolik je možné přijmout studentů/ek). Děkujeme.

Užitečné informace o plánování výjezdu: https://www.ff.upol.cz/…ci/

Informace o programu Erasmus+: https://iro.upol.cz/…um/

Plakát výběrové řízení ak. r. 2021/2022
Přihláška na studijní výjezd do zahraniční IS Stag

 

Nabídka se týká těchto univerzit:

Stát Název univezity           Počet míst/počet měsíců celkem

AT University of Graz 2/20

DE Justus Liebig University Giessen 3/15

DE Saarland University of Applied Sciences 3/12

FR Lille Catholic University 3/12

HU University of Debrecen 2/10

HU University of Pécs 6/30

IT Sapienza University of Rome 1/5

LT Klaipeda University 3/12

LT Vilnius University 3/12

PL University of Silesia in Katowice 2/10

PL Jagiellonian University 2/9

PL University of Lodz 2/10

PL School of higher vocational education in Nysa 3/12

PL University of Opole 2/10

PL University of Rzeszów 2/9

PL University of Lower Silesia 3/12

RO West University of Timisoara 3/12

FI University of Eastern Finland 2/10

FI University of Turku 3/12

SI University of Maribor 6/15

SK Constantine the Philosopher University in Nitra 3/12

SK University of Prešov 2/8

SK University of Trnava 2/10

SK University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava 2/10

TR Balikesir University 5/20

TR Beykent University Istanbul 2/10

ES University of Oviedo 5/50Za členy výběrové komise
Pavel Veselský


Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

1. Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

Mgr. Jana Hořáková, mail: j.horakova@upol.cz, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20, tel. 585 633 014.

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:
•    informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
•    vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
•    přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP 
•    cesty pracovníků a pedagogů FF UP
•    spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Bližší informace na 

https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/


2. Agendu ERASMUS+ zajišťuje:

Oddělení mezinárodních vztahů 
Rektorát UP
Křížkovského 8
Olomouc

 

Bližší informace na

https://iro.upol.cz3. Katedra

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

Koordinátor pro program Erasmus+ a pro zahraniční pracovní stáže: 
Mgr. Pavel Veselský, Ph.D., email: pavel.veselsky@upol.cz