Erasmus+

Aktuální nabídky studia v zahraničí:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/
(na této stránce je možné přihlásit se k odběru aktualit e-mailem).

pro další aktuální informace FB stránka KSA 

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2024/2025 pro studenty naší katedry dne 20/2/2024 v 15:00. Mezní termín pro podání přihlášky je 18/2/2024. Bližší informace najdete zde.

 


Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

1. Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

Mgr. Jana Hořáková, mail: j.horakova@upol.cz, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20, tel. 585 633 014.

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:
•    informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
•    vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
•    přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP 
•    cesty pracovníků a pedagogů FF UP
•    spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)
 

Bližší informace na 

https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/


2. Agendu ERASMUS+ zajišťuje:

Oddělení mezinárodních vztahů 
Rektorát UP
Křížkovského 8
Olomouc

 

Bližší informace na

https://iro.upol.cz3. Katedra

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

Koordinátor pro program Erasmus+ a pro zahraniční pracovní stáže: Mgr. Vít Dočekal, Ph.D., e-mail: vit.docekal@upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)