doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633421

Kat.mediál.a kulturál. studií a žurnal.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.22

Docent

filozofie umění, estetika, sociologie kultury, etika nových médií, dopady jednotného digitálního trhu na audiovizuální průmysl

ČLÁNEK
Zahrádka P. Evaluating Food and Beverage Experience: Paradoxes of the Normativity. Eidos: a journal for philosophy of culture. 2020.
Zahrádka P. Research on the normativity of aesthetic judgements in film criticism. Journal of Aesthetics & Culture. 2020.
Zahrádka P. Ontologie díla v autorském zákoně České republiky. Filosoficky Casopis. 2017.
Zahrádka P. Heteronomie estetické hodnoty. Filozofia. 2015.
Zahrádka P. Does “Great” Art Exist? A Critique of the Axiological Foundations of the Artistic Canon. Proceedings of the European Society for Aesthetics. 2014.
Zahrádka P. Je dobře, že se o ten film přeme. MF DNES. 2013.
Zahrádka P. Sociologická kritika filosofické estetiky. Filosofický časopis. 2013.
Zahrádka P. Zamyšlení nad pojmem populární kultury. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Zahrádka P., Ullrich W. Kann die Hochkultur durch die Konsumkultur ersetzt werden? Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. 2010.
Zahrádka P. Já a David Bowie. Aluze. 2009.
Zahrádka P. Vysoké versus populární umění. Bohemica Olomucensia. 2009.
Zahrádka P. Mýtus o mýtu krásy. Aluze. 2008.
Zahrádka P., Lüdeking K. Muß man in der Ästhetik Anarchist sein? Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. 2007.
Zahrádka P. Pojem umění v analytické estetice. Aluze. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zahrádka P. Ideál lidské krásy v perspektivě analytické estetiky. Sborník Masmediálna komunikácia a realita I. 2009.
KNIHA - CELEK
Zahrádka P. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. In Szczepanik P., Zahrádka P., Stepan JP., Macek J. (Eds.) 2020.
Zahrádka P. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. In Szczepanik P., Zahrádka P., Stepan JP., Macek J. (Eds.) 2020.
ZAHRÁDKA P., STEJSKAL J., DADEJÍK O., KUBALÍK Š., KALNICKÁ Z., SCHMÜCKER R., ORTLAND E., THOMSON-JONES K. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. In ZAHRÁDKA P. (Eds.) 2011.
ZAHRÁDKA P., STEJSKAL J., DADEJÍK O., KUBALÍK Š., KALNICKÁ Z., SCHMÜCKER R., ORTLAND E., THOMSON-JONES K. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. In ZAHRÁDKA P. (Eds.) 2011.
Zahrádka P. Vysoké versus populární umění. Vysoké versus populární umění. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Zahrádka P., Macek J., Szczepanik P. Introduction: Theorizing Digital Peripheries. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 2020.
Bilík P. Small Country, Complex Film Policy: The Case of the Czech Film Funding System. In Zahrádka P., Szczepanik P., Macek J., Stepan P. (Eds.) Digital Peripheries. 2020.
Zahrádka P. The Czech and Slovak Audiovisual Market as a Laboratory Experiment for the Digital Single Market in Europe. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 2020.
Zahrádka P. The Czech and Slovak Audiovisual Market as a Laboratory Experiment for the Digital Single Market in Europe. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 2020.
Zahrádka P., Szczepanik P. The White Elephant in the Room: Implications of the Digital Single Market Strategy for Film and Television Distribution in the Czech Republic. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 2019.
Zahrádka P. Geo-blocking: Protection of Author’s Rights, of Cultural Diversity, or of an Outdated Business Model? Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics. 2018.
Zahrádka P., Macek J. Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: Case of the Czech Republic. The Aesthetics and Ethics of Copying. 2016.
Zahrádka P. Estetika spotřební kultury. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. 2014.
Zahrádka P. Úvod do historie, teorie a výzkumu spotřební kultury. Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. 2014.
Zahrádka P., Sedláková R. Introduction: Consumer Culture Between Aesthetics, Social Distinction and Ecological Activism. New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research. 2012.
Zahrádka P., Sedláková R. Theory and Research on Consumer Culture in the Czech Republic before and after 1989. New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research. 2012.
Zahrádka P. Současná problematika vysokého a populárního umění. In Šubrt J. (Eds.) Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní. 2010.
Zahrádka P. Mýtus o mýtu krásy. Média dnes : reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
ZAHRÁDKA P. Wertkonflikte. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Sedláková R., Zahrádka P., Kubová V., Chytková Z. Consumer Culture: between aesthetics, social distinction and ecological activism. 2010.
Zahrádka P., Topinka D. Kultura - moc - identita. 2009.
RECENZE
Zahrádka P. Umění a falzum. Aluze. 2005.
PROJEKT
ZAHRÁDKA P. Kritik der Konsumkultur. AKTION Česká republika - Rakousko. 2012.
Zahrádka P. Příprava a vydání kolektivní monografie New Perspectives on CCT and Research. Podpora mladých akademických pracovníků FF UP v roce 2012 (RP 2012). 2012.
ZAHRÁDKA P. Rozvojový projekt na podporu publikační excelence FF UP. Rozvojový projekt na podporu publikační excelence FF UP. 2010.
ZAHRÁDKA P. Ästhetik der Konsumkultur - Forschungsaufenthalt an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg. 2009.
ZAHRÁDKA P. Kulturstudien in Mitteleuropa - Forschungsaufenthalt an der Universität Wien. AKTION Česká republika - Rakousko. 2009.
ZAHRÁDKA P. Vydání disertační práce Vysoké versus populární umění - RP na podporu individuálního rozvoje mladých akademických pracovníků FF. RP na podporu individuálního rozvoje mladých akademických pracovníků FF. 2008.
PŘEKLAD
ZAHRÁDKA P. Gibt es ein ontologisches Problem des Kunstwerks? Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. 2011.
ZAHRÁDKA P. The Limits of Conceptual Analysis in Aesthetics. Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky. 2011.
Zahrádka P., Janátová M. Art, Narrative, and Human Nature. Aluze. 2009.
Zahrádka P. Disputes About Art. Aluze. 2006.
Zahrádka P. K reformě estetiky jako vědy. Estetika. 2005.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.