Mgr. Pavel VESELSKÝ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633397

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.20

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 09:35–10:35 4.23 Jinak dle domluvy emailem: pavel.veselsky@upol.cz
ČLÁNEK
Sehnálková L., Veselský P., Šturdík M. The Burakumin Identity in Relation to the Local Community and the Dominant Society. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2020.
Dankulincová Veselská Z., Jirásek I., Veselský P., Jirásková M., Plevová I., Tavel P., Madarasová Gecková A. Spirituality but not religiosity is associated with better health and higher life satisfaction among adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018.
Jirásek I., Veselský P., Poslt J. Winter outdoor trekking: spiritual aspects of environmental education. Environmental Education Research. 2017.
Veselský P., Poslt J., Majewská P., Bolcková M. Spiritualita ve vzdělávání – zpět k širšímu pojetí učení se. Paidagogos. 2013.
Veselský P. Líla - hra reality. Gymnasion. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Veselský P., Poslt J., Majewská P., Bolcková M. Addressing Spirituality in Experiential Learning. In Isman A., Sexton C., Franklin T., Eskicumali A. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Veselský P., Svobodová I. Internetové poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním. In Ptáček L., Lásková A. (Eds.) Rozmanité světy internetového poradenství. 2013.
Poslt J., Majewská P., Bolcková M., Dohnálková K., Veselský P. Spiritualita jako myšlenkový zdroj etické výchovy. Dobro a zlo, alebo o morálke II Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii (Zborník príspevkov zo sympózia). 2013.
VESELSKÝ P. Hledání kvality – již 10 let na cestě. In VESELSKÝ P. (Eds.) Internetové poradenství v praxi – kvalita a budoucnost, sborník příspěvků z konference. 2011.
SMÉKALOVÁ E. Rozvoj dovedností studentů psychologie odpovídat na dotazy psychologické sekce Internetporadny.cz. In VESELSKÝ P. (Eds.) Internetové poradenství v praxi –kvalita a budoucnost. Sborník příspěvků z konference. 2011.
Veselský P. Systém a forma internetového poradenství v InternetPoradně Olomouc. In Ptáček L. (Eds.) Praxe a teorie současného internetového poradenství. 2011.
VESELSKÝ P. Distanční poradenství (jako sociální služba) na českém internetu. Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální politiky. Recenzovaný sborník z konference. 2009.
KNIHA - CELEK
ŠPATENKOVÁ N., VESELSKÝ P., JAKEŠOVÁ P., IVANOVÁ K., SOBOTKOVÁ I., Ševčík D., Schneiderová A., SÝKOROVÁ D. Krizová intervence pro praxi. 2011.
Veselský P. Filosofie a etika sociální práce. Filosofie a etika sociální práce. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Veselský P. Etická dilemata v krizové intervenci. Krize a krizová intervence. 2017.
Veselský P. Využití internetu. Krize a krizová intervence. 2017.
Veselský P. Online counselling and intervention in the Czech Republic. Selected socio-psychological aspects of social work. 2016.
VESELSKÝ P. Filozofie a etika. Sociologie a andragogika. 2009.
VESELSKÝ P. Internetové poradenství. Psychologická encyklopedie:aplikovaná psychologie. 2009.
VESELSKÝ P. Vývoj andragogického myšlení. Sociologie a andragogika. 2009.
VESELSKÝ P. Základy sociální a kulturní antropologie. Sociologie a andragogika. 2009.
Veselský P. Jaroslav Foglar - "profesor morálky"? Fenomén Foglar. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Veselský P. Mindfulness versus tradiční budhistická praxe. MINDFULNESS ON-LINE KONGRES 2020. 2020.
Veselský P. Etický kodex redaktora InternetPoradny.cz. Etický kodex redaktora InternetPoradny.cz. 2008.
VESELSKÝ P. Etický kodex E-linky důvěry. Etický kodex E-linky důvěry, Internetporadna.cz. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)