doc. Mgr. Dan RYŠAVÝ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633399

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.29

docent

sociologie, lokální a regionální politické elity, ekonomická sociologie, lokální studie

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 09:00–10:30 3.29 konkrétní čas (i mimo vymezenou dobu) je nutné předem domluvit přes e-mail; lze konat on-line
Nepravidelné
11:00–12:00 dle dohody mailem Konzultace ve čtvrtek je nutné předem dohodnout prostřednictvím e-mailu dan.rysavy@upol.cz

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká společnost pro politické vědy (člen, 2012–)
  • Masarykova česká sociologická společnost (člen, 1997–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Ryšavý D., Dobišová D. Council Newspapers on Housing. Only Mouthpieces of the Governing Coalition? Journal of Comparative Politics. 2023. (ČLÁNEK)
Ryšavý D., Sedláková R. Changes in Housing Discourse in Four Czech Municipalities. Will Young People Get Support? Lex Localis-Journal of Local Self-Government. 2022. (ČLÁNEK)
Ryšavý D. One crisis after another? How much has the covid-19 pandemic impacted opinions on welfare-state priorities. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 2021. (ČLÁNEK)
Lysek J., Ryšavý D. Empowering through regional funds? The impact of Europe on subnational governance. Regional and Federal Studies. 2020. (ČLÁNEK)
Ryšavý D. Career politicians a dozen years after regionalisation of the Czech Republic (2000-13). The Journal of Legislative Studies. 2016. (ČLÁNEK)
Ryšavý D., Bernard J. Size and Local Democracy: the Case of Czech Municipal Representatives. Local Government Studies. 2013. (ČLÁNEK)
AARS J., OFFERDAL A., RYŠAVÝ D. The Careers of European Local Councillors: A Cross-National Comparison. Lex Localis - Journal of Local Self-Government. 2012. (ČLÁNEK)
Ryšavý D., Šaradín P. Straníci, bezpartijní a nezávislí zastupitelé. Sociologický časopis. 2010. (ČLÁNEK)
Ryšavý D. Regionální politické elity - zrod, charakter a důsledky. Sociologický časopis. 2007. (ČLÁNEK)
RYŠAVÝ D. Regionální politické elity - zrod, charakter a důsledky. Sociologický časopis. 2007. (ČLÁNEK)
Ryšavý D. Komunální je komunální a velká je velká! Sociologický časopis. 2006. (ČLÁNEK)
RYŠAVÝ D. Sociální distance vůči Romům. Případ vysokoškolských studentů. Sociologický časopis. 2003. (ČLÁNEK)
Lysek J., Ryšavý D. Local State-Society Relations in the Czech Republic. Close Ties in European Local Governance. 2021. (KAPITOLA V KNIZE)
Ryšavý D. Policy work at the local level. Policy analysis in the Czech Republic. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Ryšavý D., Čermák D. Political professionalization of county councillors in Europe. Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Ryšavý D. European mayors and councillors: Similarities and differences. Local Councillors in Europe. 2013. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Ryšavý D. Vládnutí a političtí aktéři v obcích a krajích. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. 2018.
Ryšavý D. Patnáct let studií komunálních voleb. Politologická revue. 2017.
Ryšavý D., Šaradín P. Kdo má největší vliv na místní správu a samosprávu? Moderní obec. 2010.
Ryšavý D. Kvalita výzkumů ve správě věcí veřejných. Data a výzkum : SDA Info. 2009.
RYŠAVÝ D. Cizí a/versus domorodý badatel. Sociologický časopis. 2002.
RYŠAVÝ D. Obraz porevoluční/postkomunistické “krize důvěry” v mezinárodních surveys a výzkumu veřejného mínění. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2002.
RYŠAVÝ D. Důvěra. Bludný kruh či světlé zítřky? Sociální studia. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ryšavý D. Zastupitelé obcí (nejen) o přímé volbě starostů. In Bednárik R., Jeřábek H., Smékalová L. (Eds.) Aktuální otázky české a slovenské společnosti I: Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti: Sociologie vybraných oblastí. 2010.
Ryšavý D. Čeští lokální politici 20 let po tranzici. IV. kongres českých politologů. 2009.
Ryšavý D. Etablující se regionální samosprávné elity. Územní samospráva v České republice a Evropě. 2007.
RYŠAVÝ D. Důvěra a ekonomické jednání. In Potůček M. (Eds.) Česká společnost na konci tisíciletí 2. 1999.
KNIHA - CELEK
Ryšavý D., Fiedor D., Bordovská B., Doležal D., Frajer J., Krausová K., Květoňová V., Kubátová H., Lehnert M., Lysek J., Poláchová Vašťatková J., Robotková L., Rudel O., Sýkorová D., Topinka D., Topinková H., Turková A., Veletová M. Fakta a trendy v současné české společnosti. Jak se neztratit v datech. 2023.
Ryšavý D., Štainer M. Šetření spokojenosti klientů úřadu. Šetření spokojenosti klientů úřadu. 2008.
Škrabal I., Ryšavý D. Výzkum zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorpční kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech. Výzkum a analýza typologie managementu v mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje. Výzkum zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorpční kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Ryšavý D., Sedláková R. Komu má sloužit lokální politika bydlení? Bydlení mladých v době krize. 2022.
Ryšavý D. Kraj, province, départment, powiat, Landkreis... mezinárodní srovnání. Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013. 2015.
Ryšavý D. Kraje na okraji nebo v centru pozornosti. Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013. 2015.
Ryšavý D., Čermák D. Krajské zřízení - osvědčená instituce hodná důvěry? Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013. 2015.
Ryšavý D. Krajští politici včera a dnes. Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013. 2015.
Ryšavý D. Mezi státem a obcí - kraj a krajští politici. Na/O kraji. Kraje a jejich představitelé 2000-2013. 2015.
Ryšavý D. Regional Identity or Identity of Region? The Case of Czech Counties. Society and Nation in Transnational Processes in Europe. 2015.
Ryšavý D. Konflikty a krajská samospráva - ustavení, obsazení a politika. Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. 2013.
RYŠAVÝ D., ŠARADÍN P. Dvě dekády výzkumu aktérů lokální politiky. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
RYŠAVÝ D. Exekutivci a zastupitelé – mocenská propast nebo odlišné role? Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
RYŠAVÝ D. Jsou zastupitelstva zrcadlem voličů? Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
RYŠAVÝ D., ŠARADÍN P. Lokální politici v krajích a o krajích. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
ŠARADÍN P., RYŠAVÝ D. Lokální politika z pohledu zastupitelů městských částí. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
RYŠAVÝ D., ŠARADÍN P. Moravian — Silesian Region through the Lens of Statistics and its Local Representatives. In Swadźba U. (Eds.) 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów. 2011.
RYŠAVÝ D. Reformy na lokální úrovni. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
RYŠAVÝ D., ŠARADÍN P. Straníci, bezpartijní a nezávislí v české lokální politice. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
RYŠAVÝ D., BERNARD J. Velikost obcí – klíčová kontextuální proměnná. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
ŠARADÍN P., RYŠAVÝ D. Zastupitelé měst a obcí České republiky v čase a prostoru. Zastupitelé českých měst a obcí v evropské perspektivě. 2011.
Ryšavý D. Partnerství veřejného a soukromého sektoru z pohledu zastupitelů. In Louda T., Grospič J. (Eds.) Partnerství veřejného a soukromého sektoru - právní a ekonomické aspekty. 2010.
Ryšavý D. Ekonomická sociologie. Sociologie a andragogika. 2009.
Ryšavý D. Politické elity ve střední Evropě. Sociologie a andragogika. 2009.
Ryšavý D. Kvantitativní a kvalitativní přístup v sociologických textech z pohledu citační analýzy. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2005.
Ryšavý D. Důvěra v přerodu. Jihomoravský venkov po socialismu. 2004.
Ryšavý D. Filipovský průmysl a podnikání v obchodě a ve službách. Jihomoravský venkov po socialismu. 2004.
Ryšavý D. Obecní volby ve Filipově. Jihomoravský venkov po socialismu. 2004.
Ryšavý D. Podniky a podnikání. Jihomoravský venkov po socialismu. 2004.
SBORNÍK - CELEK
Ryšavý D. AUPO Sociologica - Andragogika 2010. In Ryšavý D. (Eds.) 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Ryšavý D. Bernard, J., Kostelecký, T., Illner, M. Vobecká, J. 2011. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Bernard, J., Kostelecký, T., Illner, M. Vobecká, J. 2011. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. 2011.
PROJEKT
Čermák D., Ryšavý D. Evropský starosta 2015. Grantová agentura České republiky. 2014.
Ryšavý D., Kubjátová V., Šlégrová T. Souběžné studium: dvojnásobné úsilí či dvojnásobný úspěch? UP Olomouc. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Metodika kvant. scg výzkumu 1 - S19 KSA/KSV1 ZS Cv 2
Metodika kvant. scg výzkumu 1 - S19 KSA/KSV1 ZS 2
Teor. a met. soc. výzkumu náb. 1 - R19 KSA/TMSN1 ZS Se 2
Teor. a met. soc. výzkumu náb. 2 - R19 KSA/TMSN2 ZS Se 2
Seminář k diplomové práci - S19 KSA/SDPSB ZS Se 0
Účast na projektu - S19 KSA/UPRS ZS Cv 0
Sociologická praxe - S19 KSA/SPR ZS Cv 0
Sociologická praxe - S19 KSA/SPRA ZS Cv 0
Publikace 1 - S19 KSA/PUB1 ZS Cv 0
Publikace 2 - S19 KSA/PUB2 ZS Cv 0
Naše společnost - S19 KSA/NSP ZS Se 2
Vícerozměrné techniky analýzy dat - S19 KSA/VTAD ZS Cv 2
Vícerozměrné techniky analýzy dat - S19 KSA/VTAD ZS 2
Výzkumná zpráva - S19 KSA/VYZPS ZS Cv 0
Konference - S19 KSA/KONF ZS Cv 0
Zadání bakalářské práce - S19 KSA/ZBPS ZS Se 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)