PhDr. Veronika GIGALOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633394

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.17

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 10:00–11:00 4.17 V jiné dny na základě předchozí e-mailové komunikace
ČLÁNEK
Gigalová V., Abrhámová M., Shytsikava A., Šoustková D. Žít Chomoutov – hovory nad fotografiemi. Biograf, časopis pro kvalitativní výzkum. 2021.
Gigalová V. Intuition and managerial decision-making. Human Affairs. 2017.
Gigalová V., Znebejánek F. Paradigmata v andragogice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. 2008.
Gigalová V. Andragogika a rozhodovací proces. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Gigalová V., Naňáková N. Generations X and Y at the labour market in the Czech Republic. In . (Eds.) 20th European Conference on Knowledge Management. 2019.
Gigalová V. The Role of Knowledge in the Intuitive Decision- Making of Managers. In . (Eds.) 18th European Conference on Knowledge Management ECKM 2017. 2017.
Gigalová V. Postavení lektora ve vzdělávání manažerů. In Miroslav K. (Eds.) Vzdelávatelia dospelých a ich andragogické posobenie. 2015.
Gigalová V. Návrat po rodičovské dovolené na trh práce a rodinná politika v České republice: bariéra nebo příležitost? In Hardy M. (Eds.) Rodinná politika na Slovensku a v Európskej únii. 2013.
Gigalová V. Paradigma andragogiky. In Matulčík J. (Eds.) Acta andragogica 3. 2013.
Gigalová V. Rozhodování o motivaci k dalšímu odbornému vzdělávání podle paradigmat andragogiky. In Veteška J. (Eds.) Vzdělávání dospělých - příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. 2013.
GIGALOVÁ V. Může vést měření společenské odpovědnosti firem k byrokratizaci? In . (Eds.) Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem? 2010.
GIGALOVÁ V. Sociální rovina společenské odpovědnosti firem pod optikou modernizace. In MVŠO M. (Eds.) Kdo je aktérem společenské odpovědnosti firem? 2009.
GIGALOVÁ V. Manažerské rozhodování a jeho teoretická argumentace. In . (Eds.) Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Gigalová V. Starší zaměstnanci v metaforách manažerů. In Šerák M., Łukasz T. (Eds.) PREPARATION TO AGEING AND OLD AGE. 2019.
Gigalová V. Organizační emocionalita v hypermoderní době. Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti. 2015.
Gigalová V. Organizační chování. Sociologie a andragogika. 2009.
Gigalová V. Řízení lidských zdrojů. Sociologie a andragogika. 2009.
ABSTRAKT
Gigalová V., Bartoňková H. Diagnostika rozvojového potenciálu manažerů. Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie - sborník anotací příspěvků výroční konference ČAPV. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Gigalová V., Bartoňková H. Diagnostika rozvoje. 2019.
Grecmanová H., Poláchová Vašťatková J., Gigalová V. Kooperace jako důsledek plánované změny (akčního výzkumu). 2019.
Gigalová V., Poláchová Vašťatková J., Grecmanová H. Myšlenkový obraz výuky. 2019.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lužný D., Seitl M., Gigalová V., Müller M. Management v teorii a praxi – online sympozium. 2021.
Gigalová V., Dopita M. Educational Challenges in Central Europe. 2018.
Šupplerová M., Seitlová K., Gigalová V., Dočekal V., Karger T. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2014. 2014.
VÝSTAVA
Gigalová V. Člověk v tísni. 2022.
Gigalová V., Šimek D. Olomoucké reminiscence. 2021.
Gigalová V. Petra Vlčková - RS. 2020.
Gigalová V., Šimek D. Jindřich Štreit: "S láskou". 2018.
Gigalová V., Šimek D. Jindřich Buxbaum: Židovská svatba. 2017.
Gigalová V., Šimek D. Roman Kubík "Soukromé příběhy". 2017.
Gigalová V., Šimek D. Antonín Mikšík "Každodennost života". 2016.
Gigalová V., Šimek D. "Čejkovice očima mladých fotografů". 2016.
Gigalová V., Šimek D., Lužný D. Dušan Lužný "Tetičky". 2016.
Gigalová V., Šimek D. Jindřich Štreit "Občané". 2016.
RECENZE
Gigalová V. Berger, L., P.: Dobrodružství náhodného sociologa: Jak vysvětlit svět a přitom se nenudit. Sociologický bulletin Masarykovy české sociologické společnosti. 2014.
Gigalová V. Gilles Lipovetsky, Sébastien Charles: Hypermodení doba. Od požitku k úzkosti. Sociologický bulletin Masarykovy české sociologické společnosti. 2014.
Gigalová V. Stanislava Ševčíková: článek o organizaci Vesna (v čísle 3/2009). Sociální práce / Sociálna práca. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)