Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633658

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.19

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pracovní dny 4.19 Dle předchozí domluvy - osobně či on-line. Viz calendly.com/vitek-docekal
ČLÁNEK
Klimentová E., Dočekal V. Slyšící děti neslyšících rodičů a škola. Socialni Prace. 2023.
Klimentová E., Dočekal V. Specific Needs of Families of Deaf Parents and Hearing Children. Central European Journal of Educational Research Register. 2020.
Klimentová E., Dočekal V., Hynková K. Hearing children of deaf parents – a new social work client group? European Journal of Social Work. 2017.
Kliment P., Dočekal V. Představy většinové společnosti o pomoci určené bezdomovcům. Fórum sociální práce / Social work forum. 2016.
Dočekal V., Kliment P. Sociální distance vůči bezdomovcům. Andragogika. 2016.
Dočekal V., Kliment P. Stereotypizace bezdomovství. Sociální práce / Sociálna práca. 2016.
Dočekal V., Dvořáková M. Evaluation Levels in Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Dočekal V., Tulinská H. The Impact of Technology on Education Theory. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Kliment P., Dočekal V. Postoje většinové populace k bezdomovcům. Andragogika. 2014.
Šimek D., Hanáčková J., Dočekal V. Integrální andragogika v Olomouci. Andragogická revue. 2012.
Šimek D., Dočekal V., Hanáčková J. Integrální andragogika v Olomouci. Andragogická revue. 2012.
Dočekal V. Prožitkové, zážitkové, nebo zkušenostní učení? e-Pedagogium (print). 2012.
Dočekal V. Současný andragogický diskurz. Andragogická revue. 2009.
Dočekal V. Soft skills a jejich rozvoj prostřednictvím outdoor trainingu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
DOČEKAL V. Modality andragogiky optikou zkušenostní vědy. In BARTOŇKOVÁ H. (Eds.) 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dočekal V. Exploring Team Role Typologies and Taxonomies: A Systematic Literature Analysis. Proceedings of the 19th European Conference on Management Leadership and Governance. 2023.
Dočekal V. Service-learning University Courses: a Multi-case Study. Looking Back for the Future. Reconsidering Adult Learning and Communities. 2022.
Dočekal V. Shared Leadership and Learning. Proceedings of the 18th European Conference on Management Leadership and Governance. 2022.
Dočekal V. Institucionalizace andragogického diskurzu. In Matulčík J. (Eds.) Acta andragogica 3: zborník katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 2013.
Topinka D., Dočekal V., Poslt J. The reproduction of social risks and social exclusion within the education system of the Czech Republic. In Isman A., Sexton C., Franklin T., Eskicumali A. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
KNIHA - CELEK
Dočekal V. Outdoor trénink. 2013.
Dočekal V., Bartoňková H., Šimek D. Úvod do andragogiky pro personální management. 2013.
Dočekal V., Bartoňková H., Šimek D. Základy andragogiky pro sociální pracovníky. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Dočekal V., Dvořáková M. Kritické momenty zjišťování efektivity vzdělávání dospělých. In Trojan V. (Eds.) Přístupy k efektivitě z pohledu managementu vzdělávání. 2016.
Dočekal V. Integral Andragogy in the Czech Republic. The Social Role of Adult Education in Central Europe. 2015.
Moon JA., Diviš M., Kolář J., Dočekal V., Valenta J., Kasíková H., Horká H., Rodriguezová V., Brücknerová K., Dubec M. Zkušenostní učení a evaluace. Krajinou zkušenostně reflektivního učení. 2013.
ABSTRAKT
Dočekal V. Soft skills a jejich rozvoj prostřednictvím outdoor trainingu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Poláchová Vašťatková J., Dočekal V. AI nástroje pro vědeckou práci. 2023.
Poláchová Vašťatková J., Dočekal V. Komunikace odborných témat směrem k laické veřejnosti. 2023.
Poláchová Vašťatková J., Dočekal V., Svoboda Z., Vostrý M., Chytrý V. Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání. 2023.
Poláchová Vašťatková J., Dočekal V. Úvod do systematického review. 2023.
Poláchová Vašťatková J., Dočekal V. Seznámení se s IEAa jejími mezinárodními srovnávacími studiemi. 2022.
Poláchová Vašťatková J., Dočekal V. Academic Writing Workshop. 2021.
Kubátová H., Korečková J., Znebejánek F., Dočekal V. 8. olomoucká sociologická podzimní konference Společnost a moderní technologie. 2018.
Šupplerová M., Seitlová K., Gigalová V., Dočekal V., Karger T. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2014. 2014.
BARTOŇKOVÁ H., DOČEKAL V., HANÁČKOVÁ J. Lektor v zájmovém vzdělávání dospělých. 2010.
RECENZE
Dočekal V. Kompetenční model lektora teambuildingu. Andragogika. 2010.
Dočekal V. Vzdělávací strategie. Vzdělávací strategie. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Dočekal V. Management diversity ve Škoda Auto a.s. Management diversity ve Škoda Auto a.s. 2010.
Dočekal V. Cepek, M.: Role probační a mediační služby ČR při výkonu trestu obecně prospěšných prací v okrese Chomutov. Role probační a mediační služby ČR při výkonu trestu obecně prospěšných prací v okrese Chomutov. 2009.
Dočekal V. Dvořák, M.: Manažerské kompetence a jejich ekvivalent v outdoor tréninku. Manažerské kompetence a jejich ekvivalent v outdoor tréninku. 2009.
Dočekal V. Havlíková, M.: Systém vzdelávania vybranej skupiny zamestnancov v zdravotníctve. Systém vzdelávania vybranej skupiny zamestnancov v zdravotníctve. 2009.
Dočekal V. Hřebíčková, J.: Analýza systému vzdělávání ve společnosti White & Case. Analýza systému vzdělávání ve společnosti White & Case. 2009.
Dočekal V. Kapustová, M.: Nezamestnanosť absolventov škol a ich uplatnenie na trhu práce. Nezamestnanosť absolventov škol a ich uplatnenie na trhu práce. 2009.
Dočekal V. Kouřilová, I.: Vzdělávání zaměstnanců Pojišťovny České spořitelny, a.s. Vzdělávání zaměstnanců Pojišťovny České spořitelny, a.s. 2009.
Dočekal V. Kryštof, D.: Využití metody dramaterapie při vzdělávání vrcholových manažerů. Využití metody dramaterapie při vzdělávání vrcholových manažerů. 2009.
Dočekal V. Madliaková, I.: Koučovanie ako súčasť kultúry modernej spoločnosti. Koučovanie ako súčasť kultúry modernej spoločnosti. 2009.
Dočekal V. Moudrá, J.: Kompetenční model pro vedení Úřadu regionální rady. Kompetenční model pro vedení Úřadu regionální rady. 2009.
Dočekal V. Richtrová, S.: Program ?Právo na každý den? ve Svitavách. Program ?Právo na každý den? ve Svitavách. 2009.
Dočekal V. Šimová, D.: AKTIVITY ÚRADU PRÁCE PODPORUJÚCE UPLATNENIE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH KLIENTOV STARŠÍCH JAKO 50 ROKOV NA TRHU PRÁCE. AKTIVITY ÚRADU PRÁCE PODPORUJÚCE UPLATNENIE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH KLIENTOV STARŠÍCH JAKO 50 ROKOV NA TRHU PRÁCE. 2009.
Dočekal V. Tocháčková, B.: Psychologické aspekty teambuildingu. Psychologické aspekty teambuildingu. 2009.
Dočekal V. Uhlířová, Z.: Projekt vzdělávací akce: Kurz německého jazyka pro stavbyvedoucí. Projekt vzdělávací akce: Kurz německého jazyka pro stavbyvedoucí. 2009.
Dočekal V. Uhríková, M.: Prijatie rodiny s dieťaťom s mentálnym postihnutím v našom okrese. Prijatie rodiny s dieťaťom s mentálnym postihnutím v našom okrese. 2009.
Dočekal V. Urbánková, K.: Získávání a výběr pracovníků. Získávání a výběr pracovníků. 2009.
Dočekal V. Vavrušová, I.: Evaluace zážitkového kurzu. Evaluace zážitkového kurzu. 2009.
Dočekal V. Drexlerová, Č: Vzdělávací potřeby a kompetence nákupčích firmy AVL. Vzdělávací potřeby a kompetence nákupčích firmy AVL. 2008.
Dočekal V. Fojtáchová, V.: Změna role personálního managementu. Změna role personálního managementu. 2008.
Dočekal V. Kaszová, A.: Analýza systému vzdelávania zamestnancov. Analýza systému vzdelávania zamestnancov. 2008.
Dočekal V. Kaufmanová, J.: Systém vzdělávání firmy XY. Systém vzdělávání firmy XY. 2008.
Dočekal V. Konvalinková, T.: Organizace a adaptace. Organizace a adaptace. 2008.
Dočekal V. Kovaříková, L.: Vybrané personální činnosti v organizaci veřejného sektoru. Vybrané personální činnosti v organizaci veřejného sektoru. 2008.
Dočekal V. Matějíčková, L: Rehabilitační vzdělávací program. Rehabilitační vzdělávací program. 2008.
Dočekal V. Mondoková: Tímová práca a jej podiel na zvyšování kvality sociálnej starostlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Tímová práca a jej podiel na zvyšování kvality sociálnej starostlivosti v zariadeniach sociálnej starostlivosti. 2008.
Dočekal V. Staroňová, L´: Analýza systému vzdelávania vo firme Precheza a.s. Analýza systému vzdelávania vo firme Precheza a.s. 2008.
Dočekal V. Šemeláková, A.: Kompetencie sociálneho pracovníka v inštitúcii Sociálnej poisťovne. Kompetencie sociálneho pracovníka v inštitúcii Sociálnej poisťovne. 2008.
VEDENÍ PRÁCE
Dočekal V. Evaluace v rekvalifikačním vzdělávání. Evaluace v rekvalifikačním vzdělávání. 2009.
Dočekal V. Firemní vzdělávání. Firemní vzdělávání. 2009.
Dočekal V. KOMPETENČNÍ PŘÍSTUP K ROZVOJI MANAŽERŮ. KOMPETENČNÍ PŘÍSTUP K ROZVOJI MANAŽERŮ. 2009.
Dočekal V. OUTDOOR TRÉNINK. OUTDOOR TRÉNINK. 2009.
Dočekal V. Systém motivace pracovníků. Systém motivace pracovníků. 2009.
Dočekal V. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. 2009.
Dočekal V. VÝVOJ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY. VÝVOJ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Seminář k bakalářské práci 1 - A16 KSA/SBPA1 ZS Se 0
Seminář k bakalářské práci 2 - A16 KSA/SBPA2 ZS Se 0
Seminář k bakalářské práci 3 - A16 KSA/SBPA3 ZS Se 0
Seminář k bakalářské práci 3 - A16 KSA/SBPA3 LS Se 0
Lektorské dovednosti - MGV KSA/LKD ZS Se 16
Technologie vzdělávání KSA/TVST ZS 0
Úvod do andragogiky - A19K KSA/UANDR ZS 13
Obhajoba bakalářské práce - A KSA/BCDPA ZS 0
Leadership and team development - A19 KSA/LTD ZS Se 2
Leadership and team development - A19 KSA/LTD LS Se 2
Metoda v diplomové práci - A19 KSA/MDPA ZS Se 2
Metoda v diplomové práci - A19 KSA/MDPA LS Se 0
Metoda v diplomové práci - A19K KSA/MDPAN ZS Se 10
Projektové učení v andragogice - A19 KSA/PRU ZS Se 2
Účast na projektu - A19 KSA/UPRA ZS Cv 0
Práce na projektu - A19 KSA/UPRAB ZS Cv 0
Internacionalizační praxe KSA/INPRA LS Se 0
Úvod do andragogiky - A19 KSA/UVA ZS 2
Vzdělávání a personální rozvoj - A19 KSA/VAPR LS Se 2
Vzdělávání a personální rozvoj - A19K KSA/VAPRO LS Se 6
Diplomový seminář 1 - A19 KSA/DSA1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 - A19 KSA/DSA2 ZS Se 0
Projektové učení v andragogice - A19K KSA/PUAN ZS Se 13
Obhajoba diplomové práce - A19 KSA/ODPAB ZS 0
Státní závěrečná zkouška z andragogiky KSA/SZAB ZS 0
Základy andragogiky pro soc. prac.- SP16 KSA/ZASP LS Se 4
Základy andragogiky pro soc. prac.- SP16 KSA/ZASP LS 5
Trendy v andragogice - A19 KSA/TAN LS 1
Trendy v andragogice - A19 KSA/TAN LS Se 1
Základy andragogiky - vyr. kurz - A19 KSA/ZAVYK ZS 2
Zadání bakalářské práce - S19 KSA/ZBPS ZS Se 0
Zadání diplomové práce - A19 KSA/ZDPAB ZS Se 0
Zadání diplomové práce - A19 KSA/ZDPAB LS Se 0
Zkušenostní učení - A19K KSA/ZKU LS Se 6
Zkušenostní učení - A19K KSA/ZKU LS 6
Andragogical Perspectives - A19 KSA/ANPE ZS 2
Andragogical Perspectives - A19 KSA/ANPE LS 2
Outdoor training - A19K KSA/OTR LS Se 13

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)