Dizertační a rigorózní práce

Andragogika

Obhájené práce

 

Dizertační práce

David Kryštof - Transakční analýza jako nástroj koučování manažerů - 2016

Kateřina Thelenová - Peter Jarvis - Přehled a vývoj teorie - 2014

Lucie Smékalová - Koncept komunitního vzdělávání v kontextu integrální andragogiky a integrované výzkumné strategie - 2014

Daniela Navrátilová - Strategický management v andragogické perspektivě - 2014

Veronika Gigalová - Typologizace rozhodovacích procesů v andragogických paradigmatech. Rozhodovací proces jako předmět andragogiky - 2014

Dana Pokorná - Společenská odpovědnost firem a andragogika - 2011

Frank Nockemann - Budování dynamického Customer-Relationship-Managementu na vysokých školách na pozadí celoživotního vzdělávání - modelová teoretická studie na příkladu cílové skupiny absolventů - 2011

Vít Dočekal - Modality andragogiky optikou zkušenostní vědy - 2011

Ilona Buryová - Andragogické souvislosti ošetřovatelské profese - 2011

Miroslava Dvořáková - Teorie transformativního učení Jacka Mezirowa - 2010

Pavel Veselský - Animační strategie v původní Buddhově nauce - 2008

Uwe Lorenz - Kundentypologie im Reisegeschäft Qualitative empirische Untersuchung - 2008

Jiří Siostrzonek - Uvedení polského modelu animace kultury do české andragogické diskuze - 2006

Karl Kubowitsch - Ein Beitrag zur integrierten Prozess-Outcome-Forschung und Modellbildung - 2005

Hana Bartoňková - Foucaultovo andragogické kyvadlo - 2004

Martin Štainer - Japonský personální management – konflikt tradice a současnosti - 2003

Jitka Skopalová - Problematika nových (nejen) náboženských společenství a sekt (se zaměřením na výuku občanské výchovy) - 2003

Zdeněk Šigut - Firemní kultura a strategie firmy - 2003

 

Rigorózní práce

Jiří Pavelka - Mezigenerační učení na pracovišti jako příležitost pro firmu Balsac papermill s.r.o.: případová studie - 2016

Richard Vít - Uplatnění koncepce workplace learning v prostředí českých firem - 2014

Dagmar Kučerová - Profil mzdového účetního jako účastníka vzdělávací akce - 2014

Karel Červený - Návrh základního modelu inovačního prostředí z andragogického hlediska - 2014

Pavel Anděl - Andragogické poradenství a rodina: současná narativní reflexe - 2013

Yvona Andělová - Syndrom zavrženého rodiče a úloha andragogického poradenství - 2014

Marcela Böhmová - Nezaměstnanost, vzdělávání nezaměstnaných a eskalující sociální napětí ve Šluknovském výběžku - 2013

Přemysl Hanák - Seberealizace v myšlení Ericha Fromma - 2013

Ružena Kánovská - Špecialista na výberové assessment centrum - 2013

Alois Mačák - Předcházení sociálnímu vyloučení Romů s akcentem na bydlení a vzdělávání - 2013

Jana Haasová - Možnosti sociální inkluze bezdomovce - 2010

Vojtěch Kořen - Projektování vzdělávacích akcí - 2010

Milena Zatloukalová - ŠVP a vzdělávání učitelů na základních školách v Bruntále - 2009

Eva Blažková - Optimalizace vzdělávání pedagogických pracovníků - 2009

Jana Kaufmanová - 2009

Zdeněk Kuča - 2009

Veronika Gigalová - Andragogické vymezení komunikace v rozhodovacím procesu - 2008

Lubica Juríčková - Příprava podkladů pro návrh projektu „Běžme pro zdraví“ k podpoření „zdravého“ životního stylu vybrané skupiny lékařů ve Fakultní nemocnici Olomouc - 2008

Miroslava Dvořáková - Evaluace ve vzdělávání dospělých - 2007

Jitka Žižlavská - Gerontagogické souvislosti poradenství pro seniory - 2006

Jana Koubová - Optimalizace vzdělávacího systému a jehop funkce ve firmě FOMA BOHEMIA spol. s r. o. Hradec Králové - 2006

Pavla Honsová - Strategie vzdělávání a její integrace do sytému personálního managementu - 2006

Jan Bitter - Profesní vzdělávání strojvedoucích a možnosti jeho certifikace - 2005

Martina Bílá - Podnikové vzdělávání a jeho vyhodnocování - 2005

Pavel Slezák - Marketingová komunikace ve vzdělávání - 2005

Vlasta Leštinská - Analýza pracovně sociálního klimatu na magistrátu města Olomouce - 2005

Sociologie

Obhájené práce

 

Disertační práce

Petra Tlčimuková - Duše předmětu a tělo modlitby aneb zkoumání sociologických kontroverzí na případu Sóka Gakkai International - 2018

Lukáš Dirga - Humanizace po česku: analýza humanizace na úrovni psaných pravidel a reálné praxe v českých věznicích - 2018

Vladislava Závrská - Představy o rurálním a představení v rurálním. Sociální konstrukce rurality české vesnice - 2016

Tomáš Karger - Produkce vědění ve vývoji open source softwaru - 2015

Jiří Horák - Aliance "trůnu a oltáře" jako významný faktor procesu sekularizace a případ českých zemí 19. století - 2014

Jan Kalenda - Formování evropských států: Autoři, modely a teoretická
syntéza
- 2013

Petra Kowaliková - Metodologické aspekty zkoumání kultury organizace - 2013

Pavlína Valouchová - Krásný holky. Neformální sociální kontrola žen prostřednictvím vzhledu - 2012

Daniel Topinka - Integrace muslimů do české společnosti - 2008

Pavel Zahrádka - Vysoké versus populární umění - 2008

Miroslav Dopita - Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii - 2004

Marek Lapčík - Diskursivní strategie v TV zpravodajství - 2002

 

Rigorózní práce

 Vojtěch Bednář - Interpretace veřejné a privátní sféry v kontroverzích aktérů a masových médií - 2009

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)