PhDr. Eva KLIMENTOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633410

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.15

Odborný asistent - proděkan

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 13:00–15:00 4.15 Jiné termíny - zejména pro studenty kombinované formy studia - jsou možné po předchozí domluvě e-mailem.
ČLÁNEK
Klimentová E., Dočekal V. Specific Needs of Families of Deaf Parents and Hearing Children. Central European Journal of Educational Research Register. 2020.
Klimentová E., Dočekal V., Hynková K. Hearing children of deaf parents – a new social work client group? European Journal of Social Work. 2017.
Klimentová E., Thelenová K. Welfare state and social work in Czech republic after the fall of Communism. ERIS Web Journal. 2014.
Klimentová E. Marie Krakešová and Her Psychological Educational Social Therapy. European Journal of Social Work. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klimentová E. Social Workers´ Identity in the Social Policy tow. In Slaná M., Kállay A., Hromková M. (Eds.) Social Work Identity in Europe. An Academic adn Professional Debate. Book of Scietific Articles. 2014.
Klimentová E. Sociálně politická opatření ve vztahu k lidem ohroženým sociálním vyloučením jako nástroje jejich edukace. In Husár J., Machalová M., Hangoni T., Kuzyšin B. (Eds.) Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška). 2014.
ŠIMEK D. Etické souvislosti vzdělávání sociálních pracovníků. In Balogová B., Klimentová E. (Eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26. – 27. apríla 2012 v Prešove. 2012.
Topinka D. Jak učit metody a techniky sociálního výzkumu. In Klimentová E. (Eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. 2012.
Klimentová E. Kurikulum oboru sociální práce. In Balogová B., Klimentová E. (Eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove. 2012.
Klimentová E. MATKY V PSYCHOLOGICKO VÝCHOVNÉ SOCIÁLNÍ TERAPII MARIE KRAKEŠOVÉ. In Hardy M., Briššáková J., Pavelová L., Tomka M. (Eds.) Metódy sociálnej práce s rodinou. 2012.
Kliment P. Možnosti rozvoje psychologických dovedností v rámci studia sociální práce. In Balogová B., Klimentová E. (Eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove. 2012.
Klimentová E. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VZTAHU KE KLIENTŮM STARŠÍHO VĚKU SE ZMĚNĚNOU ORIENTACÍ V REALITĚ. In Štěpánková H. (Eds.) Stárnutí 2012 Sborník příspěvků. 2012.
Klimentová E., Němcová L. Podoba sociální práce po reformě veřejné správy. In NEUVEDEN . (Eds.) Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. 2007.
KNIHA - CELEK
Klimentová E. ANNA. 2016.
Klimentová E. Sociální deviace II. 2013.
Klimentová E. Sociální politika I. Sociální politika I. 2009.
Klimentová E., Kadlec T. Sociální politika II. Sociální politika II. 2008.
Klimentová E. Sociální politika III:. Sociální politika III. 2007.
Skopalová J., Klimentová E., Kliment P., Fafejta M., Sýkorová K. Vybrané kapitoly ze sociálních deviací. Vybrané kapitoly ze sociálních deviací. 2007.
Klimentová E., Kliment P. Sociální deviace. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Klimentová E. Syndrom CAN. Sešit sociální práce. Sociální práce a krizová intervence. 2019.
Klimentová E., Malátek V., Feberová B. Konzultace na obcích Olomouckého kraje. Dobrá praxe sociální práce na obci. 2018.
Klimentová E. Právo pro sociální pracovníky. Sociologie a andragogika. 2009.
Klimentová E. Sociální politika. Sociologie a andragogika. 2009.
Klimentová E. Teorie a metody sociální práce I. Sociologie a andragogika. 2009.
Klimentová E. Teorie a metody sociální práce II. Sociologie a andragogika. 2009.
ABSTRAKT
Klimentová E. Social Workers´ Identity in the Social Policy tow. Book of Abstracts. 7th international ERIS - Conference Social Work Identity in Europe An Academic and Professional Debate. 2013.
Klimentová E. Kurikulum oboru sociální práce. In Balogová B. (Eds.) Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dočekal V., Klimentová E. Parenthood of Deaf Parents of Hearing Children. 2019.
Klimentová E., Dočekal V. Parenthood of Deaf Parents of Hearing Children. 2019.
Klimentová E. Latentní bezdomovství. 2018.
Klimentová E. Anna. 2016.
Klimentová E. Octavia Hill. 2015.
VÝSTAVA
Klimentová E. Životní poslání: Osud. 2018.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Sociální patologie USS/WIASO ZS 10
Rezervace místnosti KFI/REZMI ZS 5
Teorie a metody sociální práce 1- SP16 KSA/TMS1 ZS 17
Teorie a metody sociální práce 1- SP16 KSA/TMS1 ZS Se 11
Metodologie bak. práce 3 - SP16 KSA/MBP3 ZS Se 0
Metoda bakalářské práce 1 KSA/MEBP1 ZS Se 10
Metoda bakalářské práce 2 KSA/MEBP2 ZS Se 0
Metoda bakalářské práce 3 KSA/MEBP3 ZS Se 0
Sociální deviace - SP16 KSA/SODE ZS Se 9
Sociální politika - A19K KSA/SOPO ZS 6
Sociální politika - A19K KSA/SOPO ZS Se 6
Sociální politika 2 KSA/SOPO2 ZS Se 0
Sociální politika 2 KSA/SOPO2 ZS 0
Sociální politika - A19 KSA/SPO ZS Se 1
Sociální politika - A19 KSA/SPO ZS 1
Sociální politika 1 - SP16 KSA/SPSP1 ZS 0
Sociální politika 1 - SP16 KSA/SPSP1 ZS Se 0
Vzdělávání a poradenství - A19 KSA/VAPO ZS Se 2
Komunikace s osobami se zdrav. p. RV20 KSA/KKOZ ZS Se 12
Odborná supervidovaná praxe 1 KSA/OSPR1 ZS Cv 0
Odborná supervidovaná praxe 2 KSA/OSPR2 ZS Cv 0
Odborná supervidovaná praxe 3 KSA/OSPR3 ZS Cv 0
Odborná supervidovaná praxe 4 KSA/OSPR4 ZS Cv 0
Odborná supervidovaná praxe 5 KSA/OSPR5 ZS Cv 0
Odborná supervidovaná praxe 6 KSA/OSPR6 ZS Cv 0
Odborná supervidovaná praxe 6 - SP16 KSA/OSP6 ZS Cv 0
Kasuistický seminář 1 KSA/KSEM1 ZS Se 19
Osoby se zdrav.post. a soc. výzkum -A19K KSA/OZP ZS Se 6
Osoby se zdrav.post. a soc. výzkum -A19K KSA/OZP ZS 6

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)