Další části katedry

Laboratoř sociálněvědních výzkumů

Laboratoř sociálněvědních výzkumů (LSVV) je univerzitním pracovištěm se zaměřením na základní i aplikovaný výzkum. Jako součást Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje expertní šetření zejména v oblasti lidských zdrojů a práce s nimi.

Do činnosti LSVV jsou zapojováni studenti Univerzity Palackého v Olomouci.

LSVV nabízí odborné konzultace a zpracování výzkumů s využitím moderních výzkumných metod.

Zřízení tohoto výzkumného pracoviště je jedním z výstupů projektu "Laboratoř sociálně-vědních výzkumů – inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu práce" (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0126), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více se dozvíte na stránce projektu.


Protipředsudkové workshopy

Hlavním cílem našeho projektu je prevence předsudků a xenofobního způsobu uvažování a posílení tolerance odlišnosti. Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou interaktivní workshopy, ve kterých jsou žáci pod vedením dvojice lektorů směrováni formou zážitkové pedagogiky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu, kdy je naopak prezentován význam soužití a tolerance odlišných sociálních a etnických skupin.

Do realizace workshopů jsou zapojováni studenti Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt (registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0024) byl realizován členy Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru Kulturní antropologie a jeho studenty, a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více se dozvíte na stránce projektu.


Galerie sociální fotografie

Galerie sociální fotografie Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá výstavy fotografií tématicky orientovaných podle zaměření pracoviště.

Fotografie témat ze sociologické, andragogické a kulturně antropologické oblasti spoluutvářejí obraz sociálních věd pěstovaných na katedře.

Více se dozvíte na stránce projektu.