Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633396

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.13

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
čtvrtek 11:30–13:00 4.13
ČLÁNEK
Šotola J., Rodríguez Polo M. The performative hybridity of informal initiatives helping refugees: A way of resistance. Open Journal for Anthropological Studies. 2020.
Šotola J., Rodríguez Polo M. Migration and Everyday Racism in East-Central Europe. Editorial Note. Urban People. 2018.
Rodríguez Polo M., Šotola J., Skobla D. Slovak Roma beyond anthropological escapism and exotic otherness. Concept of "witheness" and the structures of everyday life. SLOVENSKY NARODOPIS-SLOVAK ETHNOLOGY. 2018.
Šotola J. "Integrovaní Romové": kritická reflexe pojmu. Bulletin Muzea romské kultury. 2017.
Kliment P., Šotola J. Muslim Children in Czech Schools. e-Pedagogium (online). 2014.
Zatloukal L., Havlík M., Doleček Z., Šotola J. Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru. Sociální práce / Sociálna práca. 2011.
Šotola J., Zatloukal L. VYUŽITÍ SÍŤOVÁNÍ PŘI PRÁCI SE SOCIÁLNĚ VYLOUČENOU LOKALITOU. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šotola J. Radikální jinakost a neviditelní Romové. In Mušinka A., Bernasovský I. (Eds.) Rómovia – rodina – príbuzenstvo. Interdisciplinárny pohľad. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2019.
Šotola J. Anatomie paniky v sociálně vyloučené lokalitě. In Masaryk R., Patrjánošová M., Lášticová B. (Eds.) Diverzita v spoločenských vedách Príspevky z 11. česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, Bratislava, 23. -24. január 2012. 2012.
Šotola J. Měření inkluzivity školy – paralely s konceptem sociální odpovědnosti firem. In Zielina M., Olecká I. (Eds.) Jak (z)měřit společenskou odpovědnost firem? 2010.
Šotola J. SÍŤOVÁNÍ JAKO NÁSTROJ LOKÁLNÍHO ROZVOJE V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE. In . (Eds.) Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Aktuální otázky sociální politiky 2010 – teorie a praxe. 2010.
KNIHA - CELEK
Šotola J., Rodríguez Polo M., Prokeš M., Konečný J., Viktorová B., Konopová M., Vrbová B. Etnografie sociální mobility. Etnicita, bariéry, dominance. 2016.
Preissová Krejčí A., Šimek D., Šotola J., Topinka D., León Ortega D., Juárez Toledo R., Erdösová Z., Madrazo Miranda M., Munoz Jumilla AR., Becerril Torres OU., Rubio Hernández L. Exclusión social en las sociedades multiculturales: Comparación entre la situación actual en México y la República Checa. 2015.
Preissová Krejčí A., Šotola J. Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky. In Preissová Krejčí A., Šotola J. (Eds.) 2012.
Šotola J., Hrubý M., Hůle D., Koranda M., Kučera V., Průcha L., Winter J. Systémová spojení. Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání. 2012.
Preissová Krejčí A., Šotola J. Historie antropologického myšlení 1. 2011.
Šotola J. Kulturní antropologie. 2011.
Preissová Krejčí A., Šotola J. Kapitoly z historie antropologického myšlení. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Šotola J. Perspectives on Roma Integration in Slovak Rural Environment. Praca- Więź- Integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczenstwa. 2015.
Šotola J. Romové v pasti "sociálního vyloučení". Sociální exkluze v multikulturních společnostech. Komparace současné situace v České republice a Mexiku. 2013.
ABSTRAKT
Rodríguez Polo M., Šotola J. The transformation of European solidarities under the challenge of the "refugee crisis". (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Havlíček J., Soukup M., Šotola J., Topinka D., Mildnerová K., Rodríguez Polo M. Antropologické perspektivy 2018. 2018.
Havlíček J., Lužný D., Soukup M., Topinka D., Šotola J., Rodríguez Polo M., Petrucijová J. Field Research in Anthropology: Unity and Diversity. 2017.
Havlíček J., Soukup M., Šotola J., Mildnerová K., Rodríguez Polo M., Topinka D. Antropologické perspektivy 2016. 2016.
Rodríguez Polo M., Šotola J. Anthropology - Refugees - Public Imaginary. 2015.
Tlčimuková P., Havlíček J., Lužný D., Topinka D., Rodríguez Polo M., Šotola J. Conference on Migration, Religion and Asia. 2014.
VÝSTAVA
Šotola J., Rodríguez Polo M. Exkurze do kuchyně etnografického výzkumu. 2015.
Preissová Krejčí A., Šotola J., Hájková M. Barvy Ukrajiny. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Perspektivy soc. začleňování - M19K KSA/PZAK ZS 11
Úvod do kulturní antropologie - M19K KSA/UKANK ZS 8
Soc. struktury a soc. světy - K19 KSA/SOST ZS 2
Soc. struktury a soc. světy - K19 KSA/SOST ZS Se 2
Analýza kvalitativních dat - K19 KSA/AKD ZS Se 1
Analýza kvalitativních dat - K19 KSA/AKD ZS 1
Analýza kvalitativních dat - M19 KSA/AKDA ZS 1
Analýza kvalitativních dat - M19 KSA/AKDA ZS Se 1
Analýza kvalitativních dat - M19 KSA/AKDAK ZS 4
Analýza kvalitativních dat - M19 KSA/AKDAK ZS Se 7
Diplomový seminář* - KA KSA/DSKA ZS Se 0
Diplomový seminář - K19 KSA/DSKB ZS Se 0
Politická a ekonomická antropol. - M19K KSA/PEAK ZS 11
Aplikovaná antropologie - K19 KSA/APA ZS Se 2
Mod. děj. v antropol. perspektivě - K19 KSA/MDAP ZS 1
Mod. děj. v antropol. perspektivě - K19 KSA/MDAP ZS Se 1
Mod. děj. v antropol. perspektivě - S19 KSA/MDAPE ZS Se 1
Mod. děj. v antropol. perspektivě - S19 KSA/MDAPE ZS 1
Seminář k diplomové práci - K19 KSA/SDPK ZS Se 0
Teor. a met. antr. výzkumu náb. 1 - R19 KSA/TMAN1 ZS Se 2
Zákl. kult. a soc. antropologie - A19K KSA/ZKAN ZS 12
Zákl. přístupy v kvalit. výzkumu - K19 KSA/ZPKV ZS 1
Zákl. přístupy v kvalit. výzkumu - K19 KSA/ZPKV ZS Se 1
Zákl. přístupy v kvalit. výzkumu - M19K KSA/ZPKVK ZS 11
Zákl. přístupy v kvalit. výzkumu - M19 KSA/ZPKVY ZS 1
Zákl. přístupy v kvalit. výzkumu - M19 KSA/ZPKVY ZS Se 1

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)