doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633472

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.13

Docent

ČLÁNEK
Topinka D., Havlíček J. Politika identit v čínských enklávách amerických měst: muzejní narace. Historicka Sociologie. 2023.
Topinka D., Petříková I. Factors Influencing the Prolongation of Stay Expatriates in Brno. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2020.
Topinka D., Lužný D., Korečková J. The Assimilation of Post-War Generations of Czech Immigrants in Chicago. American and British Studies Annual. 2018.
Topinka D. Co nás překvapí v Cedar Rapids? Hlasy národa - Voices of the Nation, Chicago. 2017.
Topinka D., Čermáková E., Linhartová L. Reprezentace muslimské ženy v populární literatuře a její vliv na českou veřejnost. Anthropologia Integra. 2015.
Topinka D. Analýza vývoje etnizujícího diskurzu v lokálních novinách. Kultura - Média - Komunikace. 2010.
Topinka D. Etablování muslimů ve veřejném prostoru - kontexty deprivatizace náboženství. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2010.
Topinka D. Konference "Náboženství ve veřejném prostoru - podoby reprezentací religiozity" v Olomouci. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2010.
Topinka D. Strategie Romů při hledání a udržení zaměstnání. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2010.
Topinka D. Utváření konceptu integrace imigrantů. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2010.
Topinka D. Interpretace přírodních věd žáky gymnázií. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2008.
Topinka D., Ševčík J., Smolka M. Pupil´s Attitudes towards Natural Sciencies and the Desision-Making Process when Selecting a Field of Study at University. Problems of Education in the 21st Century. 2008.
Kliment P., Topinka D. Možnosti sociální intervence v prostředí ilegální pracovní migrace. Sociální práce / Sociálna práca. 2007.
Topinka D., Kliment P. Možnosti sociálních intervencí v prostředí ilegální pracovní migrace. Sociální práce / Sociálna práca. 2007.
Topinka D. Integrace ve světle strategií žadatelů o azyl. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2006.
Topinka D. Uvíznuti v nelegalitě. Sociální studia. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Topinka D. Integrace muslimů do české společnosti. In Šimek D. (Eds.) Integrace muslimů do české společnosti. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Topinka D., Proksch P., Korečková J. Opinions and preferences of singletrail users – a summary of the results of a quantitative survey. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand! 2021.
Topinka D., Janků T., Zadina J., Linhartová L. Muslimové imigranti v České republice: etablování na veřejnosti. In Bomba L., Kövérová ., Smrek M. (Eds.) Fenomén moci a sociálne nerovnosti. 2014.
Topinka D. Analýza potřeb rodin a současného stavu jejich naplňování v Olomouci: Potenciály rodinné politiky. In Hardy M., Brińńáková J., Mátel A. (Eds.) Rodinná politika na Slovensku a v Európskej únii. 2013.
Topinka D., Dočekal V., Poslt J. The reproduction of social risks and social exclusion within the education system of the Czech Republic. In Isman A., Sexton C., Franklin T., Eskicumali A. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Topinka D. Jak učit metody a techniky sociálního výzkumu. In Klimentová E. (Eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci. 2012.
Topinka D., Kliment P. Podoba závislostí v sociálně vyloučených lokalitách: případová studie města Přerova. In Lukáč, Marek; Frk, Branislav 1. (Eds.) Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčastnosti. 2010.
Topinka D. Interpretace přírodních věd žáky gymnázií. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2008.
Topinka D., Kliment P. Intervence ve prospěch ilegálních pracujících imigrantů. In Tokárová, Anna; Matulayová, Tatiana . (Eds.) ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS. 2008.
Kliment P., Topinka D. Intervence ve prospěch ilegálních pracujících migrantů. Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe. 2008.
Topinka D. Významy vzdělávání v procesu integrace muslimů v České republice. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007. 2008.
Topinka D. Druhá generace muslimů v České republice. In Balvín J. (Eds.) Rubikova kostka - multikulturalita. 2007.
Topinka D. Interkulturní vědění a jeho role ve společnosti vědění. In Pirohová I. (Eds.) Úloha andragogiky v spoločnosti založené na vedomostiach. 2007.
Topinka D. Mapování potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. In Janoušková K. (Eds.) Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. 2007.
Topinka D., Smolka M., Ševčík J. Vnímání přírodních věd žáky a studenty základních a středních škol. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Topinka D., Smolka M., Ševčík J. Vnímání přírodních věd žáky základních a středních škol. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
Topinka D., Smolka M., Ševčík J. Vnímání přírodních věd žáky základních a středních škol. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
Topinka D. Integrace ve světle strategií žadatelů o azyl. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. 2006.
Topinka D. Otázky integrace azylantů. Identita ve vztahu k národnostním menšinám. 2006.
Topinka D. Social Processes in Asylum Facilities: Prospectors and their Strategies. In Szczepaniková A., Čaněk M., Grill J. (Eds.) Migration Processes in Central and Eastern Europe: Unpacking the Diversity. 2006.
Topinka D. Migrace Romů ze SR do ČR - specifika a příčiny. In Valenta, Milan . (Eds.) Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice. 2003.
KNIHA - CELEK
Ryšavý D., Fiedor D., Bordovská B., Doležal D., Frajer J., Krausová K., Květoňová V., Kubátová H., Lehnert M., Lysek J., Poláchová Vašťatková J., Robotková L., Rudel O., Sýkorová D., Topinka D., Topinková H., Turková A., Veletová M. Fakta a trendy v současné české společnosti. Jak se neztratit v datech. 2023.
Horáková H., Mildnerová K., Sehnálková L., Raúl N., Topinka D., Šotola J., Havlíček J., Hájková K., Konopíková M. Antropologické perspektivy současných světů: trendy, přístupy a výzvy. 2022.
Topinka D., Janků T., Janků L. Faces of Statelessness in the Czech Republic. 2020.
Topinka D., Janků T., Topinková H., Kubala P., Čejková O., Linhartová L. Cizinci v Brně. Vztahy, vazby a sítě podpory. In Topinka D., Janků T., Čermáková E., Pořízek P. (Eds.) 2018.
Preissová Krejčí A., Šimek D., Šotola J., Topinka D., León Ortega D., Juárez Toledo R., Erdösová Z., Madrazo Miranda M., Munoz Jumilla AR., Becerril Torres OU., Rubio Hernández L. Exclusión social en las sociedades multiculturales: Comparación entre la situación actual en México y la República Checa. 2015.
Topinka D., Střítecký V., Šmíd M., Bellak B., Kutálková P., Pluhařová D., Šimonová T., Otáhalová L., Ferčíková Konečná I. Developments in Trafficking in Human Beings for the Purpose of Labour Exploitation and Forced Labour. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Topinka D., Janas J. Measuring the impacts of prevention programmes as a challenge – a proposal for measuring the impacts of a primary prevention programme and its application in research practice. CURRENT QUESTIONS OF SPECIAL EDUCATION PARENTAL RESILIENCE AND SUPPORT IN RAISING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS. 2023.
Hájková K., Topinka D. Metodologické výzvy pro antropologický výzkum migrace: kolaborace ve vícemístné etnografii. In . (Eds.) Antropologické perspektivy současných světů: trendy, přístupy a výzvy. 2022.
Topinka D. Ostrava - Poruba: A ´Pure´ Socialist City in Change and Permanence. In . (Eds.) Post-Utopian Spaces: Transforming and Re-Evaluating Urban Icons of Socialist Modernism. 2022.
Lužný D., Horák J. How It Is to Live with God: Religious Memory of "Grannies in Scarfs". In Witold J., Kinal J., Lužný D., Topinka D. (Eds.) Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region. 2016.
Topinka D. Reproduction of religion in the Hlučín Region. In Jedynak W., Kinal J., Lužný D., Topinka D. (Eds.) Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region. 2016.
Lužný D. "What is Life Like without God?" or about the Atheist Czechs (The Polish View of Czechs and the Discontinuity of the Czech Religious Memory). In Jedynak W., Kinal J., Lužný D., Topinka D. (Eds.) Sociology of Religion. Selected aspects from Central European Region. 2016.
Topinka D., Kliment P. Coping Strategies of Immigrants from Ukraine and Mongolia in the Czech Republic. Praca spcjalna z imigrantami w wybranych krajach świata. 2013.
Topinka D. Ethno-national paradox: The case of Hlučín area. Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections. 2013.
Topinka D., Swadźba U. Introduction. Changes in social awareness on both sides of the border Poland - the Czech Republic. Sociological reflections. 2013.
Topinka D., Zadina J. Konflikt romských sociálních skupin v prostředí malého českého města. Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. 2013.
Topinka D. Lifestyles in the Socially Excluded Areas of Moravian Cities and Towns. Ways of Life in the Late Modernity. 2013.
Topinka D. Sociální souvislosti začleňování migrujících v České republice po roce 1989 - na příkladu Mongolů a Ukrajinců. Sociální exkluze v multikulturních společnostech: Komparace současné situace v České republice a v Mexiku. 2013.
Topinka D., Lužný D. Buffer Zone: Socio-Cultural Changes in the Field of Migration and Religious Groups in the Czech Republic. Central Europe on the Threshold of the 21 st Century: Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society. 2012.
Topinka D. Between Moravia and Silesia: Continuities and Discontinuities in a City Space. The Ostrava - Poruba Case. In Urszula S. (Eds.) 20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Ślask. Refleksje socjologów. 2011.
Topinka D. Integrace imigrantů/muslimů do „české“ společnosti. In Lužný Dušan, Václavík David 1. (Eds.) Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 2010.
Topinka D. Analýza potřeb v sociálních službách. Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. 2008.
ABSTRAKT
Topinka D., Lužný D. Religion and Stratification in the Czech Republic. Abstract Book, ESA 10th Conference, Social Relations in Turbulent Times. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Topinka D., Janků T. Islám a migrace: muslimové v Česku. 2017.
Topinka D. Muslimové v ČR. 2009.
Topinka D. Integrace azylantů. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Havlíček J., Soukup M., Šotola J., Topinka D., Mildnerová K., Rodríguez Polo M. Antropologické perspektivy 2018. 2018.
Havlíček J., Lužný D., Soukup M., Topinka D., Šotola J., Rodríguez Polo M., Petrucijová J. Field Research in Anthropology: Unity and Diversity. 2017.
Havlíček J., Soukup M., Šotola J., Mildnerová K., Rodríguez Polo M., Topinka D. Antropologické perspektivy 2016. 2016.
Tlčimuková P., Havlíček J., Lužný D., Topinka D., Rodríguez Polo M., Šotola J. Conference on Migration, Religion and Asia. 2014.
Zahrádka P., Topinka D. Kultura - moc - identita. 2009.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Topinka D. Defining Populism: is it a threat or a necessary corrective to representative democracy? Defining Populism: is it a threat or a necessary corrective to representative democracy? 2012.
Topinka D. Identity v konfrontaci. Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Fujda, M., Klocová, E., Kundt, R. Identity v Konfrontaci. Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. 2012.
Topinka D. Religiozita Romů v městském prostředí. Případová studie brněnské baptistické skupiny Odel Hin Drom. Religiozita Romů v městském prostředí. Případová studie brněnské baptistické skupiny Odel Hin Drom. 2012.
Topinka D. Metodologický koncept kritické analýzy diskurzu v integrální andragogice. Metodologický koncept kritické analýzy diskurzu v integrální andragogice. 2011.
Topinka D. Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností. Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností. 2011.
Topinka D. Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe ... Maříková,H.; Kosteleský, T.; Lebeda, T.; Škodová, M. Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe …. 2010.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)