Doc. PhDr. Dana SÝKOROVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633404

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.29

docent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Sýkorová D. Sociální role chudého stáří. Sociologický časopis. 2016. (ČLÁNEK)
Sýkorová D., Galčanová L. Socio-spatial aspects of ageing in an urban context: an example from three Czech Republic cities. Ageing and Society. 2015. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Staří lidé ve městě. (Na okraj velkého tématu.). Sociologický časopis. 2012. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Bezdětnost ve stáří (K sociální integraci bezdětných seniorů). Sociologický časopis. 2008. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický časopis. 2008. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Senioři v České republice. Mýty a jejich dekonstrukce. Sociológia. 2006. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Bezdětnost ve stáří. Ztráty bezdětných, zisky rodičů? Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. 2007. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Sýkorová D., Šlechtová H., Kvapilová Bartošová M. Graying Siblinghood. A Sociological Study of Siblinghood in Late Adulthood. 2022. (KNIHA - CELEK)
Vidovicová L., Galčanová L., Petrová Kafková M., Sýkorová D. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 2013. (KNIHA - CELEK)
Sýkorová D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 2007. (KNIHA - CELEK)
Sýkorová D. Kdysi, to když byl socialismus... (socialistické město ve vzpomínkách pamětníků). Gerontologie. Současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Sýkorová D. Managing One's Old Age (How Seniors See Themselves in Terms of Personal Autonomy). Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 2005. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Sýkorová D. Sourozenectví ve stáří – vztahy „na okraji”? SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. 2021.
Sýkorová D. Sourozenectví v pozdním věku: Příspěvek k teoretické diskusi. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019.
Sýkorová D. Několik poznámek na téma vdovství: Ambivalentnost sociální podpory při ovdovění. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. 2007.
Sýkorová D. Senioři a význam generace. Sociální studia. 2007.
KNIHA - CELEK
Ryšavý D., Fiedor D., Bordovská B., Doležal D., Frajer J., Krausová K., Květoňová V., Kubátová H., Lehnert M., Lysek J., Poláchová Vašťatková J., Robotková L., Rudel O., Sýkorová D., Topinka D., Topinková H., Turková A., Veletová M. Fakta a trendy v současné české společnosti. Jak se neztratit v datech. 2023.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kvalitativní výzkum - S19 KSA/KVY ZS 1
Kvalitativní výzkum - S19 KSA/KVY ZS Cv 1
Publikace Jneimp - S KSA/91BP2 ZS 0
Publikace Jrec, Jneimp - S KSA/91BP3 ZS 0
Recenze 1 - S KSA/91BR1 ZS 0
Publikace Jimp1 - S KSA/91BS1 ZS 0
Publikace Jimp2 - S KSA/91BS2 ZS 0
Publikace Jsc - S KSA/91BS3 ZS 0
Publikace Jost C ciz - S KSA/91BS4 ZS 0
Publikace Ccz-sk - S KSA/91BS5 ZS 0
Seminář k diplomové práci - S19 KSA/SDPSB ZS Se 0
Publikace B - S KSA/91BS6 ZS 0
Publikace B ciz - S KSA/91BS7 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 3 - S KSA/94OP3 ZS 0
Oponentura bakalářské práce 4 - S KSA/94OP4 ZS 0
Vedení bakalářské práce - S KSA/94VBP ZS 0
Vedení bakalářské práce 1 - S KSA/94VP1 ZS 0
Vedení bakalářské práce 2 - S KSA/94VP2 ZS 0
Vedení bakalářské práce 3 - S KSA/94VP3 ZS 0
Výuka předmětu 1 - S KSA/94V1 ZS 0
Výuka předmětu 2 - S KSA/94V2 ZS 0
Výuka předmětu 3 - S KSA/94V3 ZS 0
Současný sociologický diskurz - S19 KSA/SOSD LS Se 1
Současný sociologický diskurz - S19 KSA/SOSD LS 1
Metodol. principy výzkumu v soc. vědách KSA/91AAM LS Se 2
Zahraniční stáž 1 (7-30 dní) KSA/91CP1 ZS Se 0
Účast na zahraničním projektu KSA/91CZP ZS Se 0
Zahraniční studium od 15 dnů KSA/91CZS ZS Se 0
Metodologické principy sociolog. výzkumu KSA/91AMP LS Se 2
Zahraniční stáž do 7 dní - S KSA/91CZ1 ZS 0
Zahraniční stáž do 30 dní - S KSA/91CZ2 ZS 0
Zahraniční stáž nad 30 dní - S KSA/91CZ3 ZS 0
Rodina:diverzita, nerovn. a soc.zm.- S19 KSA/RDN ZS 1
Rodina:diverzita, nerovn. a soc.zm.- S19 KSA/RDN ZS Se 1
Účast ve vědeckém projektu KSA/92AGN ZS 0
Zadání bakalářské práce - S19 KSA/ZBPS ZS Se 0
Oborový předmět na dom. instituci KSA/92AOD ZS Se 0
Oborový předmět na zahr. instituci KSA/92AOZ ZS Se 0
Kvalitativní a smíšený výzkum - S19 KSA/KSV LS 1
Kvalitativní a smíšený výzkum - S19 KSA/KSV LS Cv 1
Mezinár. konference s příspěvkem 1 - S KSA/91BK3 ZS 0
Demografie a socioekonomický rozvoj KSA/SDSER LS Cv 1
Demografie a socioekonomický rozvoj KSA/SDSER LS 1
Výuka předmětu 4 - S KSA/94V4 LS Cv 0

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)