Doc. PhDr. Dana SÝKOROVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633404

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.29

docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 16:30–17:15 tř. Svobody 26, 3.29 Na konzultaci je nutné se přihlásit předem, nejpozději v úterý do 10 hodin. V jiné dny je možné konzultovat elektronicky (e-mails) nebo prostřednictvím Moodle (po předchozí domluvě, BigBlueButton).
VYBRANÉ PUBLIKACE
Sýkorová D. Sociální role chudého stáří. Sociologický časopis. 2016. (ČLÁNEK)
Sýkorová D., Galčanová L. Socio-spatial aspects of ageing in an urban context: an example from three Czech Republic cities. Ageing and Society. 2015. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Staří lidé ve městě. (Na okraj velkého tématu.). Sociologický časopis. 2012. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Bezdětnost ve stáří (K sociální integraci bezdětných seniorů). Sociologický časopis. 2008. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický časopis. 2008. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Senioři a význam generace. Sociální studia. 2007. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Senioři v České republice. Mýty a jejich dekonstrukce. Sociológia. 2006. (ČLÁNEK)
Sýkorová D. Bezdětnost ve stáří. Ztráty bezdětných, zisky rodičů? Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. 2007. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Vidovicová L., Galčanová L., Petrová Kafková M., Sýkorová D. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 2013. (KNIHA - CELEK)
Sýkorová D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 2007. (KNIHA - CELEK)
Sýkorová D. Kdysi, to když byl socialismus... (socialistické město ve vzpomínkách pamětníků). Gerontologie. Současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Sýkorová D. Managing One's Old Age (How Seniors See Themselves in Terms of Personal Autonomy). Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 2005. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Sýkorová D. Sourozenectví ve stáří – vztahy „na okraji”? SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. 2021.
Sýkorová D. Sourozenectví v pozdním věku: Příspěvek k teoretické diskusi. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019.
Sýkorová D. Několik poznámek na téma vdovství: Ambivalentnost sociální podpory při ovdovění. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sýkorová D. Osobní autonomie seniorů v kontextu rodinných vztahů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philoshophica, Sociologica-Andragogica. 2005.
Kubátová H. Vyprávěné biografie tří historických generací žen. In Sýkorová D., Šimek D., Dvořáková M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philoshophica, Sociologica-Andragogica. 2005.
KNIHA - CELEK
ŠPATENKOVÁ N., VESELSKÝ P., JAKEŠOVÁ P., IVANOVÁ K., SOBOTKOVÁ I., Ševčík D., Schneiderová A., SÝKOROVÁ D. Krizová intervence pro praxi. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Sýkorová D., Špatenková N. Finanční (ne)gramotnost ve stáří: výzva pro edukaci seniorů. EDUKACJA I KOMPETENCJE SENIORÓW. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)