prof. PhDr. Dušan ŠIMEK

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633391, 585633392

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.31

andragogika, sociologie práce

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Proděkan (1. 2. 1997 – 31. 1. 2010)
ČLÁNEK
Šimek D., Dočekal V., Hanáčková J. Integrální andragogika v Olomouci. Andragogická revue. 2012.
Šimek D., Hanáčková J., Dočekal V. Integrální andragogika v Olomouci. Andragogická revue. 2012.
Šimek D. Plíživá změna. Andragogika. 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Topinka D. Integrace muslimů do české společnosti. In Šimek D. (Eds.) Integrace muslimů do české společnosti. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šimek D., Dopita M. Vladimír Jochmann - proti osudu. In Matulčík J. (Eds.) Acta andragogica 6. 2018.
ŠIMEK D. Etické souvislosti vzdělávání sociálních pracovníků. In Balogová B., Klimentová E. (Eds.) Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26. – 27. apríla 2012 v Prešove. 2012.
Šimek D. Metodologická východiska integrální andragogika. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica. 2006.
Šimek D. Nová práce ve starším věku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2005.
Kubátová H. Vyprávěné biografie tří historických generací žen. In Sýkorová D., Šimek D., Dvořáková M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philoshophica, Sociologica-Andragogica. 2005.
ŠPATENKOVÁ N. Gerontologie a gerontagogika jako součást kurikula andragogiky. In ŠIMEK D. (Eds.) Kurikulum andragogiky. 2003.
KLIMENT P. Poradenství jako součást formálního curricula studijního oboru andragogika. In ŠIMEK D. (Eds.) Kirikulum andragogiky. 2003.
KNIHA - CELEK
Preissová Krejčí A., Šimek D., Šotola J., Topinka D., León Ortega D., Juárez Toledo R., Erdösová Z., Madrazo Miranda M., Munoz Jumilla AR., Becerril Torres OU., Rubio Hernández L. Exclusión social en las sociedades multiculturales: Comparación entre la situación actual en México y la República Checa. 2015.
Dočekal V., Bartoňková H., Šimek D. Úvod do andragogiky pro personální management. 2013.
Dočekal V., Bartoňková H., Šimek D. Základy andragogiky pro sociální pracovníky. 2013.
Kubátová H., Šimek D. Od abstraktu do závěrečné práce. Od abstraktu do závěrečné práce. 2007.
Bartoňková H., Šimek D. Andragogika. Andragogika. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Maiello G. Pohřební hostina: její funkce a význam. In Špatenková N., Haškovcková H., Šimek D., Králová J., Hošťálková M. (Eds.) O posledních věcech člověka. 2014.
Šimek D. Reflexe sociální exkluze v integrální andragogice: zdroje a přístupy. Sociální exkluze v multikulturních společnostech: Komparace současné situace v České republice a v Mexiku. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
ŠIMEK D., Blažková E. Andragogické dialogy. 2011.
VÝSTAVA
Gigalová V., Šimek D. Olomoucké reminiscence. 2021.
Gigalová V., Šimek D. Jindřich Štreit: "S láskou". 2018.
Gigalová V., Šimek D. Jindřich Buxbaum: Židovská svatba. 2017.
Gigalová V., Šimek D. Roman Kubík "Soukromé příběhy". 2017.
Gigalová V., Šimek D. Antonín Mikšík "Každodennost života". 2016.
Gigalová V., Šimek D. "Čejkovice očima mladých fotografů". 2016.
Gigalová V., Šimek D., Lužný D. Dušan Lužný "Tetičky". 2016.
Gigalová V., Šimek D. Jindřich Štreit "Občané". 2016.
ŠIMEK D., DOLEŽEL J. EPI CENTER. 2011.
ŠIMEK D., ŠTREIT J., KLESNIL S. Lidské stáří. 2010.
ŠIMEK D., ŠTREIT J. Tak blízko, tak daleko. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
PROJEKT
Holá L., Hrušáková M., Šimek D., Labath V. Modely kompetencí mediátorů. Grantová agentura ČR. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SMÉKALOVÁ FIF Pedagogika 2014
THELENOVÁ FIF Pedagogika 2014
BURYOVÁ FIF Pedagogika 2011
NOCKEMANN FIF Pedagogika 2011
POKORNÁ FIF Pedagogika 2011
KRYŠTOF FIF Andragogika 2016
ZÁVRSKÁ FIF Sociologie 2016
ŘEHÁKOVÁ FIF Pedagogika 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)