prof. PhDr. Helena GRECMANOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633401, 585633392

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.18

profesor

výzkum organizačního klimatu filozofie výchovy aktivizační metody ve výuce

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
1.30 Dne 6.3.2020 se nekonají konzultační hodiny.
pátek 12:00–13.00 1.30 Před každou konzultací je nutné informovat vyučující mailem. V případě potřeby další konzultační hodiny jsou na osobní domluvě.
středa 10:00–11:00 4.18 Jinak dle domluvy

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen oborové rady (8. 1. 2003 – 3. 5. 2011)
 • Člen VR fakulty (1. 9. 2005 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 8. 2008 – 31. 10. 2014)
 • Člen oborové rady (1. 1. 2009 – 31. 10. 2014)
 • Člen VR fakulty (1. 4. 2009 – )
 • Člen VR UP (1. 2. 2010 – 31. 1. 2014)
 • Člen VR fakulty (1. 2. 2010 – )
 • Člen VR fakulty (15. 11. 2010 – 31. 12. 2013)
 • Člen oborové rady (3. 5. 2011 – )
 • Člen VR fakulty (1. 2. 2013 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 10. 2015 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 10. 2015 – )

Vědecká společnost

 • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2004–)

Výbor vědecké společnosti

 • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2004–2012)

Vědecká rada

 • PdF OU v Ostravě (člen, 2013–)
 • odborný časopis "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" (člen, 2014–)
 • Fakulta humanitních věd ŽU - Žilina (člen, 2011–)
 • VR FTK UP (člen, 2010–2013)
 • VR UP v Olomouci (člen, 2010–2013)
 • VR PdF UP v Olomouci (člen, 2010–)
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (člen, 2006–)
 • Fakulta prírodných vied Univerzity v Žilině (člen, 2009–2011)

Odborná komise

 • KEGA (člen, 2016–)
 • Zkoušení filozofie výchovy u DSP Pedagogika a Speciální pedagogika PdF UP (člen, 2013–)
 • Garance včetně zkoušení disciplín DSP Klima školy a problémy její humanizace, Reformní hnutí v pedagogice, alternativní školy (ostatní, 1997–)
 • Zkušební komise pro disciplínu filozofie výchovy DSP obor pedagogika (člen, 1997–)
 • Zkušební komise pro konání zkoušek z německého jazyka v rámci DSP pedagogika (člen, 2003–2014)
 • Komise pro SZZ oboru pedagogika - správní činnost (předseda, 2004–2014)
 • Komise pro SZZ DSP pedagogika (člen, 2005–)
 • Komise pro SRZ v oboru pedagogika (člen, 2006–2011)
 • Komise pro rigorózní zkoušky - učitelství německého jazyka 2. st. ZŠ (předseda, 2007–2014)

Mezinárodní organizace

 • Evropské fórum pro svobodu ve vzdělávání (člen, 1993–)

Redakční rada

 • Acta Humanica (předseda, 2015–)
 • Akční pole sociální práce III - sborník z konference (člen, 2009–2009)
 • Vědeckého časopisu ACTA HUMANICA (člen, 2010–)
 • Paidagogos (člen, 2000–2001)
 • e-Pedagogium (předseda, 2008–2015)

Oborová rada

 • DSP Andragogika (člen, 2016–)
 • DSP oboru Pedagogika a Education (předseda, 2011–)
 • Doktorský studijní program oboru výtvarná výchova (člen, 2009–)
 • Oborová rada doktorského studia oboru pedagogika (člen, 2003–2014)

Státnicová komise

 • rigorózní zkoušky v oboru Pedagogika (předseda, 2013–)
 • státní zkoušky magisterských oborů (předseda, 2013–)
 • státní zkoušky bakalářských oborů (předseda, 2013–)
 • Pedagogická způsobilost - FHV v Žilině (předseda, 2015–)
 • FF UP - sociální práce (předseda, 2015–)
 • magisterské studium (předseda, 2014–)
 • bakalářské studium (předseda, 2014–)
 • rigorózní zkoušky (předseda, 2014–)
 • Pedagogika a základy psychologie, Ped. zp. 30. 1. - 1. 2. 2012 - 3 dny (předseda, 2012–2012)
 • Pedagogická způsob. - 30.8.2011 (předseda, 2011–2011)
 • Rigorózní zkoušky - 26.10. (předseda, 2011–2011)
 • Učitelství pedagogiky pro SŠ, Pedagogika-správní činnost, Pedagogika-sociální práce, Pedagogika - správní činnost, Řízení volnočasových aktivit (člen, 2007–2014)

Habilitační komise

 • dr. H. Binterová (předseda, 2012–2012)
 • PaedDr. Monika Miňová, PhD. (člen, 2014–2014)
 • Jiří Dostál (člen, 2015–)
 • Jana Kantorová (člen, 2014–2015)
 • dr. Hana Marešová (člen, 2013–2013)
 • dr. Jana Poláchová Vašťatková (člen, 2013–2013)
 • dr. Štefan Chudý (předseda, 2013–2013)
 • Mgr. Elzbiety Mastalerz, Ph.D. (předseda, 2011–)
 • Habilitační řízení dr. Milana Klementy (člen, 2011–2011)
 • Habilitační řízení dr. Štefana Chudého (předseda, 2011–2011)
 • Habilitační řízení dr. Wiktora Osucha (předseda, 2011–)
 • Habilitační řízení dr. P. Vacka (předseda, 2010–2010)
 • Habilitační řízení PhDr. Jana Činčery, Ph.D. (2009) (člen, 2009–)
 • Habilitační řízení PaedDr. Adriany Pčolinské, Ph.D. (2009) (předseda, 2009–)
 • Komise pro habilitační řízení dr.I. Bednaříkové (člen, 2008–)
 • Komise pro habilitační řízení dr. T. Kaspera (člen, 2008–)

Profesorská komise

 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. (předseda, 2014–2015)
 • doc.PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. (předseda, 2014–2014)
 • dr.hab. Jolanta Sylwia Karbowniczek (člen, 2013–2014)
 • profesorské řízení doc. Evy Šmelové (předseda, 2013–2014)
 • Profesorské řízení Doc. PhDr. Jarmily Novotné, PhD. (předseda, 2010–2010)

PhD. komise

 • obhajoba DP a SDZ v oboru pedagogika, Mgr. Bendová, Brno (člen, 2017–2017)
 • státní zkoiušky a obhajoby studentů DSP Pedagogika (předseda, 2013–)
 • obhajoby a SDZ v roce 2012 (předseda, 2012–)
 • státní zkoušky (předseda, 2014–)
 • obhajoby disertačních prací (předseda, 2014–)
 • Filozofie výchovy - zkouška 6 studentů ÚSPS, 5. 12. 2011 (člen, 2011–2011)
 • Obhajoby disertačních prací - 19. a 20. 12. 2011 (předseda, 2011–2011)
 • Státní doktorské zkušky - 18.10. (předseda, 2011–2011)
 • Státní doktorské zkoušky - 19.10. (předseda, 2011–2011)
 • Onhajoby - 31.8. (předseda, 2011–2011)
 • Obhajoby - 30.8. (předseda, 2011–2011)
 • Obhajoby - 29.8. (předseda, 2011–2011)
 • Obhajoby - 13.7. (předseda, 2011–2011)
 • Státní doktorské zkoušky - 12.7. (předseda, 2011–2011)
 • Státní doktorské zkoušky - 11.7. (předseda, 2011–2011)
 • Komise pro obhajoby disertačních prací DSP oboru pedagogika (předseda, 2011–)
 • Komise pro SDZ studentů DSP oboru pedagogika (předseda, 2011–)
 • Komise pro přijímací řízení DSP - obor pedagogika - zaměření český jazyk (člen, 2004–)
 • Komise pro obhajoby disertačních prací (člen, 2005–)
 • Komise pro obhajobu disertační práce dr. Bartůška (člen, 2006–2006)
 • Komise pro SDZ DSP pedagogika (místopředseda, 2006–2011)
 • Komise pro obhajoby disertačních prací DSP Pedagogika (předseda, 2006–)
 • Komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu DP mgr. K. Jičinské (člen, 2009–)

Jiné komise a orgány

 • odborný garant mezinárodní konference Rozvoj kompetencií učiteľa v prospech humanizácie, 3. září 2015 FHV ŽU v Žilině. (ostatní, 2015–2015)
 • Výběrové řízení - FHV v Žilině (předseda, 2015–)
 • SRZ v roce 2012 (předseda, 2012–)
 • Přijímací řízení na FHV ŽU v Žilině (předseda, 2015–)
 • vědecký výbor konference ČPdS 2014 (člen, 2014–2014)
 • MEDIACE 2011 - Kultivovaný způsob řešení konfliktů - věd. výbor konference (člen, 2011–2011)
 • Komise pro SRZ (předseda, 2011–)
 • Vědecký výbor konference FHV ŽU Žilina - 13. - 14. 9.2011 (člen, 2011–2011)
 • vědecký výbor 9. mezinárodní konference TRANSCOM 2011, Žilinská univerzita (člen, 2011–2011)
 • Nadace - Walden-Sluňákov (člen, 1993–1995)
 • Nadace Prostor pro všechny (člen, 1993–1995)
 • Oponentní rada pro ukončnení výzkumných záměrů UK v Praze (člen, 2005–2005)
 • Výbor pro vzdělávání, výchovu a zaměstnanost Olomouckého kraje (člen, 2009–2013)
 • Přátelé angažovaného učení (člen, 1994–)
 • Česká pedagogická společnost (člen, 1998–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Blaštíková L., Grecmanová H., Dopita M. Social pedagogues and social workers in primary school. Sociální pedagogika. 2021. (ČLÁNEK)
Dopita M., Grecmanová H. The Position of Ethics in Research Methodology of Educational Sciences After 1989 in the Czech Republic. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. 2018. (ČLÁNEK)
Jůvová A., Podlahová L., Dvořáková Kaněčková E., Neumeister P., Plischke J., Skopalová J., Prášilová M., Klapal V., Musilová M., Kantorová J., Kocourková V., Grecmanová H., Nováková Z. Pedagogická propedeutika. 2013. (KNIHA - CELEK)
Grecmanová H., Dopita M., Kantorová J., Skopalová J. Die Entwicklung des Hochschulwesens am Beispiel der Tschechischen Republik. In Schubarth W., Mauermeister S., Seidel A. (Eds.) Studium nach Bologna. Befunde und Positionen. 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
Grecmanová H., Dopita M., Urbanovská E. Ethical aspects of communication in the academic environment. 2016. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Grecmanová H. I metodami učiva můžeme aktivizovat žáky. Československá fyziologie. .
Grecmanová H., Urbanovská E., Gonda D., Cabanová V. Factors Influencing the Creation of a Positive Climate in Natural Science Lessons from the Perspective of Pupils. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2020.
Grecmanová H., Urbanovská E., Gonda D., Cabanová V. TEACHER´ S DIDACTIC COMPETENCIES WHEN TEACHING NATURAL SCIENCE SUBJECTS AS A LEARNING ENVIRONMENT FACTOR. European Journal of Education Studies. 2020.
Grecmanová H., Urbanovská E., Kubiatko M., Cabanová V., Balátová K. Klima výuky přírodovědných předmětů: přehledová studie. Acta Humanica. 2019.
Grecmanová H., Dopita M., Urbanovská E. Ethical Aspects of Communication in the Academic Environment. Communications. 2017.
Grecmanová H., Blaštíková L. Vztahy mezi žáky - činitelé klimatu školy. Social pathology and prevention. 2017.
Grecmanová H., Dopita M., Cabanová V. Communication in the Academic Environment and Its Influence on Organizational Climate of Universities. Media, Culture and Public Relations. 2015.
Grecmanová H., Dopita M. Výzkum organizačního klimatu fakult připravujících učitele. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2015.
Grecmanová H., Holoušová D., Kantorová J. Pojetí obecné pedagogiky na PdF UP v Olomouci od 80. let 20. století po současnost. e-Pedagogium (print). 2014.
Grecmanová H., Dopita M. Výzkum organizačního klimatu fakult. Aula. 2014.
Grecmanová H. Aktivity Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP pro studenty DSP. Bulletin České asociace pedagogického výzkumu. 2009.
Grecmanová H. Nový význam klimatu školy v období kurikulární reformy. Pedagogická orientace. 2009.
Dopita M., Grecmanová H. Středoškoláci a zájem o přírodní vědy. e-Pedagogium (print). 2008.
Grecmanová H., Dopita M. Jaký je zájem žáků základní školy o přírodní vědy. Československá fyziologie. 2007.
Dopita M., Grecmanová H. Jaký je zájem žáků základní školy o přírodní vědy? Československá fyziologie. 2007.
Grecmanová H. "Pomáháme lépe pomáhat": Co se nám daří? Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Grecmanová H. Pomáháme lépe pomáhat.? Co se nám daří? Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Grecmanová H., Dopita M. Zájem žáků základní školy o přírodní vědy. Československá fyziologie. 2007.
Grecmanová H. Evaluace školního klimatu. Řízení ve školství. 2004.
Grecmanová H. I metodami expozice učiva můžeme aktivizovat žáky. Československá fyziologie. 2003.
Grecmanová H. Vyučovací klima. Pedagogická orientace. 2003.
Grecmanová H. Výzkum vyučovacího klimatu na gymnáziu. e-Pedagogium (print). 2003.
Grecmanová H. Evaluace vyučovacího klimatu. e-Pedagogium (print). 2002.
Grecmanová H. Charakteristika výzkumu vyučovacího klimatu. e-Pedagogium (print). 2002.
Grecmanová H. Jak používají studenti a učitelé gymnázia vyučování. Československá fyziologie. 2002.
Grecmanová H. Jak prožívají studenti a učitelé gymnázia vyučování. Československá fyziologie. 2002.
Grecmanová H., Holoušová D., Urbanovská E. Teacher Education In The Czech Republic. Metodika. 2002.
Grecmanová H., Holoušová D. Rozmanitost škol v německých zkušenostech. Učitelské noviny. 2001.
Grecmanová H. Učení jako aktivní proces. Československá fyziologie. 2000.
Grecmanová H. Jaké jsou ve skutečnosti metody výuky na našich školách? Československá fyziologie. 1999.
Grecmanová H., Urbanovská E. Kritické myšlení v současné škole. Československá fyziologie. 1999.
Grecmanová H., Urbanovská E. Hodnotové orientace a výchova. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 1998.
Grecmanová H. Některé typy školního klimatu a jejich vlivy. Československá fyziologie. 1998.
Grecmanová H., Urbanovská E. Pluralismus v pedagogice - V. mezinárodní konference jenského plánu. Československá fyziologie. 1998.
Grecmanová H. Pro lepší pochopení školního klimatu. Československá fyziologie. 1998.
Grecmanová H., Urbanovská E. Chceme rizikovou nebo vzdělanou společnost? Československá fyziologie. 1997.
Grecmanová H., Urbanovská E. Jenský plán - alternativní směr v pedagogickém hnutí. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 1997.
Grecmanová H. Některé vlivy školního klimatu. Československá fyziologie. 1997.
Grecmanová H. Pozitivní školní klima. Československá fyziologie. 1997.
Grecmanová H. Stejné školy nejsou stejné. (O školním klimatu.). Československá fyziologie. 1997.
Grecmanová H., Urbanovská E. XIV. kolokvium EFFE. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 1997.
Grecmanová H., Urbanovská E. Křest na mezinárodním fóru. Československá fyziologie. 1996.
Grecmanová H., Urbanovská E. Kolokvium evropského fóra pro svobodu ve vzdělávání (EFFE). Československá fyziologie. 1995.
Grecmanová H. Mezinárodní waldorfské semináře. Učitelské noviny. 1995.
Grecmanová H. Ředitel školy a pozitivní školní klima. Československá fyziologie. 1995.
Grecmanová H., Urbanovská E. Základní škola Nedvědova. Časopis přátel duchovědných nauk. 1994.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Švrčinová L. Děti v pěstounské péči a jejich školní výkon. In Grecmanová H. (Eds.) 2013.
Dömischová I. Projektová výuka - moderní strategie v české republice a německy mluvících zemích. In Grecmanová H. (Eds.) Projektová výuka - moderní strategie v české republice a německy mluvících zemích. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Grecmanová H., Urbanovská E., Cabanová V., Gonda D. Learning Environment when Teaching Natural Science subjects in the Slovak Republic. 14th Unternational Technology, Education and Development Conference. 2020.
Šnoblová R., Sigmund E. Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku na školním pobytu v přírodě. In Grecmanová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie - soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4.-.13.4.2012. 2012.
Grecmanová H. Deskripce výuky přírodovědných předmětů. Matematika 3. 2008.
Grecmanová H. Interest of primary school pupils in natural science disciplines. Pedagogy and the knowledge society. 2008.
Grecmanová H. Interest of Primary School Pupils in Natural Science Disciplines. Pedagogy and the Knowledge Society. 2008.
Grecmanová H. Nová tvář oboru studijního oboru pedagogika-sociální práce na PdF UP v Olomouci. Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika. 2008.
Grecmanová H. Nová tvář studijního oboru pedagogika-sociální práce na PdFUP v Olomouci. Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika-aktuálne otázky teórie a praxe. 2008.
Grecmanová H. Teachers and pupils - important agents of school climate. Mathematical Education from Pupil´s and Primary School Teacher´s view. 2008.
Grecmanová H. Teaching Climate in Natural sciences Lessons. Konferencijski zbornik. Prvi specijalizirani znanstveni skup: Pedagogija u kontekstu društva znanja. 2008.
Grecmanová H. Teaching Climate in Natural Sciences Lessons. Pedagogy in the Context of a Knowledge Society. 2008.
Grecmanová H. Učitelé a žáci - významní činitelé klimatu školy. Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy. AUPO Matematika 3. 2008.
Grecmanová H. Zvýšil se zájem žáků ZŠ o fyziku, chemii a matematiku? Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Grecmanová H. Deskripce výuky přírodovědných předmětů. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
Grecmanová H. Jak vnímají žáci výuku přírodovědných předmětů. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Grecmanová H. Jak vnímají žáci výuku přírodovědných předmětů. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Grecmanová H. Jak vnímají žáci výuku přírodovědných předmětů. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Grecmanová H. Multikulturní výchova podle programu RWCT. Pedagogika i jej pogranicza. 2007.
Grecmanová H. Teaching Climate in Natural Sciences Lessons. Pre-Conference Proceedings of the 1st Special Focus Symposium on the Pedagogy in the Context of a Knowledge Society. 2007.
Grecmanová H. Waldorfská škola. Přístup k dětem podle individuálního psychického vývoje. 2007.
Grecmanová H. Waldorfská škola. Přístup k dětem podle individuálního psychického vývoje 8. díl. 2007.
Grecmanová H. Diagnostika klimatu školy. Pedagogická evaluace 06. Sborník z konference. 2006.
Grecmanová H. Interaktivní postupy při tvorbě psaného textu. Didaktika v dimenziách vedy a praxe. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 06. - 07. októbra v Prešove. 2006.
Grecmanová H., Dopita M. Stav výuky v jednotlivých vyučovaných předmětech (fyzika, chemie, matematika) na ZŠ a SŠ. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Dopita M., Grecmanová H. Zvýšení zájmu o studium přírodních věd: stav a cesty k zlepšení. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Grecmanová H. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností. Ohlédnutí. Jubilejní kaleidoskop. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 1946-2005. 2005.
Grecmanová H. Kritické myšlení v základní škole. Sborník-Československé studie 1. 2005.
Grecmanová H. Možnosti výzkumu organizačního klimatu na škole. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Grecmanová H. Vážení čtenáři (úvod). Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Grecmanová H. K poznatkům o vyučovacím klimatu. Studia paedagogica. Sborník prací fil. fakulty Brněnské university, LII, č. 9. 2004.
Grecmanová H. Typy školního klimatu z hlediska učitelů. Profese učitele a současná společnost. Konference ČAPV 2004. 2004.
Grecmanová H. Klima současné školy. Klima současné školy: sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. 2003.
Grecmanová H. Klima školy v německé pedagogické literatuře. Psychosociální klima školy I. 2003.
Grecmanová H. Optimalizace dotazníku vyučovacího klimatu. Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: sborník anotací příspěvků účastníků 11. konference ČAPV. 2003.
Grecmanová H. Vliv vyučovacího klimatu na zdravý způsob života. K sociální analýze mládeže: sborník příspěvků z mezinárodní konference Socialia 2002. 2003.
Grecmanová H. Tvorba a charakteristika vyučovacího klimatu na gymnáziu. Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. 2001.
Grecmanová H., Urbanovská E. Pracujeme metodami kritického myšlení. Multikulturalita, tolerance a odpovědnost. 2000.
KNIHA - CELEK
Blaštíková L., Grecmanová H., Skopalová J., Nováková Z., Raszková T., Zelinka J. Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem na základní škole. 2015.
Blaštíková L., Grecmanová H., Skopalová J., Zelinka J. Klima třídy na 2. Stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě. In Musilová M., Janiš K. (Eds.) 2014.
Grecmanová H., Dopita M., Nováková Z., Opletalová A., Chromý J., Ryashko L., Cabanová V., Zacharová J., Talašová J., Stoklasa J., Holeček P., Vašutová J., Gavora P., Dömischová I. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. 2013.
Grecmanová H., Dopita M., Kantorová J., Skopalová J., Chvál M. Organizační klima fakult připravujících učitele. 2013.
Grecmanová H., Geršicová Z., Muchacka B. Učiteľ a jeho vnímanie prostredia školy a triedy. 2012.
Kantorová J., Grecmanová H., Holoušová D., Vyhnálková P., Švrčinová L., Urbanovská E., Petrová J. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky II. 2010.
Grecmanová H. Akční pole sociální práce. In Neumeister P. (Eds.) Akční pole sociální práce. 2008.
Grecmanová H. Klima školy. Klima školy. 2008.
Vašťatková J., Grecmanová H. Případové studie II. Případové studie II. 2008.
Urbanovská E., Grecmanová H., Holoušová D., Kantorová J., Kantor L. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. 2008.
Kantorová J., Grecmanová H., Holoušová D., Kantor L., Urbanovská E. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. 2008.
Kantorová J., Grecmanová H., Holoušová D., Urbanovská E., Kantor L. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. 2008.
Grecmanová H., Urbanovská E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. 2007.
Urbanovská E., Grecmanová H. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. 2007.
Grecmanová H., Urbanovská E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. 2007.
Případové studie I. In Grecmanová H., Vašťatková J. (Eds.) Případové studie I. 2007.
Podlahová L., Bůžek A., Grecmanová H., Kašpárková J., Loukotová V., Musilová M., Obst O., Růžička E., Růžičková B., Svoboda I., Vašťatková J. Učitel sekundární školy 2. In Podlahová L. (Eds.) Učitel sekundární školy 2. 2007.
Grecmanová H., Holoušová D. Pedagogika. Pedagogika. 2006.
Grecmanová H. Evaluace klimatu třídy. Školní didaktika 1. 2002.
Grecmanová H. Pedagogika pro MOV. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV I. 2001.
Grecmanová H., Urbanovská E., Novotný P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků? Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků? 2000.
Grecmanová H., Holoušová D., Urbanovská E. Obecná pedagogika II. Obecná pedagogika I. 1998.
Grecmanová H., Holoušová D., Urbanovská E. Obecná pedagogika I. Obecná pedagogika I. 1997.
Grecmanová H., Urbanovská E. Waldorfská škola. Waldorfská škola. 1996.
KAPITOLA V KNIZE
Grecmanová H., Němečková H. Komenského školní divadlo. In Jůzl M. (Eds.) Jan Amos Komenský stále aktuální a inspirativní. 2021.
Grecmanová H. Aktuální pedagogické myšlenky J. F. Herbarta. In Grecmanová H. (Eds.) Edukace v kontextech plurality hodnot. 2018.
Grecmanová H., Urbanovská E., Gonda D. Vyučovanie matematiky - priestor pre výchovu k pluralite hodnot. In Grecmanová H. (Eds.) Edukace v kontextech plurality hodnot. 2018.
Grecmanová H., Dopita M. Academic Environment of Universities and Teacher Training Faculties. Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia. 2013.
Grecmanová H. Higher Education Institutions as Organizations after 1989: Faculties of Education and their Academic Staff. Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989. 2013.
POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ J., GRECMANOVÁ H. Inventory of VET in the Czech Republic. DETVET - Methodology framework. 2011.
Neumeister P., Grecmanová H. Proměny kvality přípravy učitelů v kontextu proměn diskursu výchovy a vzdělávání. In Coufalová J., . (Eds.) Hledisko kvality v přípravě učitelů. 2010.
Grecmanová H. Příznivé klima školy: Předpoklad i následek úspěchu kurikulární reformy. K perspektivám školního vzdělávání. 2009.
Grecmanová H. Psychosociální klima školy. Pedagogická encyklopedie. 2009.
Grecmanová H. Efektivita výchovného procesu. Výchovné zásady. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. 2008.
Grecmanová H. Efektivita výchovného procesu. Výchovné zásady. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. 2008.
Grecmanová H. Klima organizace. Příručka sociálního pracovníka. 2008.
Grecmanová H. Výchovný proces a jeho etapy. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. 2008.
Grecmanová H. Výchovný proces a jeho etapy. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. 2008.
Grecmanová H. Aktivizační metody v muzejní pedagogice. Škola muzejní pedagogiky 4. 2007.
Grecmanová H. Pracovní zátěž a zdraví učitelů. Učitel sekundární školy 1. 2007.
Grecmanová H. Učitel v alternativní škole. Učitel sekundární školy 2. 2007.
Grecmanová H. Blahoslav Jan (1523-1571). 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. 2001.
Grecmanová H. Drtina František (1861-1925). 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. 2001.
Grecmanová H. Svoboda Jan Vlastimír (1800 - 1844). 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. 2001.
Grecmanová H. Úlehla Josef (1852 - 1933). 1 + 100 osobností pedagogiky a školství v českých zemích. 2001.
ABSTRAKT
Grecmanová H. Zkušenosti z výzkumu organizačního klimatu. Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Grecmanová H., Poláchová Vašťatková J., Gigalová V. Kooperace jako důsledek plánované změny (akčního výzkumu). 2019.
Gigalová V., Poláchová Vašťatková J., Grecmanová H. Myšlenkový obraz výuky. 2019.
Blaštíková L., Grecmanová H., Skopalová J. Klima třídy na 2. stupni základních škol. 2014.
Blaštíková L., Grecmanová H., Skopalová J. Klima třídy na 2. stupni základních škol. 2014.
SBORNÍK - CELEK
Grecmanová H. Případové studie II. In Grecmanová H., Vašťatková J. (Eds.) Případové studie II. 2008.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
RECENZE
Grecmanová H. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. 2010.
PROJEKT
Chudý Š., Grecmanová H., Tichá Z., Neumeister P., Pitnerová D. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. Grantová agentura ČR. 2010.
VEDENÍ PRÁCE
Grecmanová H. Aktivizační metody ve výuce. Aktivizační metody ve výuce. 2009.
Grecmanová H. Aktivizační metody ve výuce na ZŠ. Diplomová práce. Aktivizační metody ve výuce na ZŠ. 2009.
Grecmanová H. Charakteristika školního klimatu ve střední odborné škole a středním odborném učilišti technickém a středním odborném učilišti stavebním. Diplomová práce. Charakteristika školního klimatu ve střední odborné škole a středním odborném učilišti technickém a středním odborném učilišti stavebním. 2009.
Grecmanová H. Nová podoba maturitní zkoušky v České republice. Bakalářská práce. 2009.
Grecmanová H. Osobnost učitele a žáka a její rozvíjení při aplikaci aktivizačních metod používaných ve školním vzdělávacím programu českého jazyka. Diplomová práce. Osobnost učitele a žáka a její rozvíjení při aplikaci aktivizačních metod používaných ve školním vzdělávacím programu českého jazyka. 2009.
Grecmanová H. Sociálně patologické jevy mládeže a jejich prevence. Diplomová práce. Sociálně patologické jevy mládeže a jejich prevence. 2009.
Grecmanová H. Komunitní škola. Bakalářská práce. 2008.
Grecmanová H. Organizační klima na základní škole. Organizační klima na základní škole. 2008.
Grecmanová H. Výuka AJ na waldorfské škole. Výuka AJ na waldorfské škole. 2008.
Grecmanová H. Aktivizační metody ve výuce na základní škole. Aktivizační metody ve výuce na základní škole. 2007.
Grecmanová H. Aplikace metod RVCT ve vybraných tématech jazyka českého a literatury na 2. stupni ZŠ. Aplikace metod RVCT ve vybraných tématech jazyka českého a literatury na 2. stupni ZŠ. 2007.
Grecmanová H. Venkovská komunitní škola. Bakalářská práce. 2007.
Grecmanová H. Adventistická pedagogika. Adventistická pedagogika. 2006.
Grecmanová H. Oběti trestné činnosti se zaměřením na domácí násilí. Oběti trestné činnosti se zaměřením na domácí násilí. 2006.
Grecmanová H. Osobnost Rudolfa Steinera a jeho význam na počátku 20. století a v současnosti. Osobnost Rudolfa Steinera a jeho význam na počátku 20. století a v současnosti. 2006.
Grecmanová H. Aktivizační metody ve vyučování. Aktivizační metody ve vyučování. 2005.
Grecmanová H. Integrace alternativních školských systémů. Integrace alternativních školských systémů. 2005.
Grecmanová H. Spolupráce rodiny a školy ve výchovně vzdělávacím procesu na 1. stupni ZŠ. Spolupráce rodiny a školy ve výchovně vzdělávacím procesu na 1. stupni ZŠ. 2005.
Grecmanová H. Výuka českého jazyka a literatury na waldorfských školách. Výuka českého jazyka a literatury na waldorfských školách. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BLAŠTÍKOVÁ PDF Pedagogika 2019
ŠVRČINOVÁ PDF Pedagogika 2013
DÖMISCHOVÁ PDF Pedagogika 2010
ŠOBÁŇOVÁ PDF Pedagogika 2010
RAKUŠAN PDF Pedagogika 2007
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)