doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633407, 585633499

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.21

Docent

sociologie výchovy, sociologie práce, andragogika, výzkumy v oblasti výchovy a vzdělávání, etc.

VYBRANÉ PUBLIKACE
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Paradoxes of doctoral studies in education sciences in the Czech Republic. Qualitative Sociology Review. 2021. (ČLÁNEK)
Poláchová Vašťatková J., Dopita M. Teaching as a part of academics' professionalization: the case of Czech educational sciences. Journal of Professional Capital and Community. 2021. (ČLÁNEK)
Poláchová Vašťatková J., Dopita M. UNIVERSITY TEACHING AND LEARNING IN EDUCATIONAL SCIENCES: THE CASE OF ANDRAGOGY IN THE CZECH REPUBLIC. Andragoška spoznanja. 2019. (ČLÁNEK)
Dopita M., Grecmanová H. The Position of Ethics in Research Methodology of Educational Sciences After 1989 in the Czech Republic. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. 2018. (ČLÁNEK)
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz. Studia Paedagogica. 2017. (ČLÁNEK)
Chrastina J. Případová studie – metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu. In Lojdová K., Průcha J., Wiegerová A., Dopita M. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Bartoňková H., Dopita M. Autorský nárys didaktiky vzdělávání dospělých Věry Bočkové. In Matulčík J. (Eds.) Acta Andragogica 7. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Dopita M., Bartoňková H. Česko-kanadská a kanadsko-česká inspirace pro andragogiku: Jindra Kulich. In Matulčík J. (Eds.) Acta Andragogica 7. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Grecmanová H., Dopita M., Kantorová J., Skopalová J. Die Entwicklung des Hochschulwesens am Beispiel der Tschechischen Republik. In Schubarth W., Mauermeister S., Seidel A. (Eds.) Studium nach Bologna. Befunde und Positionen. 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
Dopita M., Poláchová Vašťatková J., Šupplerová M. Changes of Aims of the Czech Compulsory School Education. Images of Intellectual Capital. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Grecmanová H., Dopita M., Urbanovská E. Ethical aspects of communication in the academic environment. 2016. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Walach V., Dopita M., Nedbálková K. Nesamozřejmost a nerovnost: východiska nejen pro kriminologii: Rozhovor s Gerlindou Šmausovou. Česká kriminologie. 2022.
Blaštíková L., Grecmanová H., Dopita M. Social pedagogues and social workers in primary school. Sociální pedagogika. 2021.
Kročil O., Dopita M., Pospíšil R. Integration Social Enterprises as a Tool of Employment Policy. Ekonomski Pregled. 2019.
Grecmanová H., Dopita M., Urbanovská E. Ethical Aspects of Communication in the Academic Environment. Communications. 2017.
Grecmanová H., Dopita M., Cabanová V. Communication in the Academic Environment and Its Influence on Organizational Climate of Universities. Media, Culture and Public Relations. 2015.
Grecmanová H., Dopita M. Výzkum organizačního klimatu fakult připravujících učitele. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2015.
Grecmanová H., Dopita M. Výzkum organizačního klimatu fakult. Aula. 2014.
Dopita M. Jubileum Gerlindy Šmausové/Smaus. Sociologický časopis. 2010.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Nevěčná T., Müller L., Dopita M. Jak (ne)popularizovat přírodní vědy. Chemické listy. 2008.
Dopita M., Grecmanová H. Středoškoláci a zájem o přírodní vědy. e-Pedagogium (print). 2008.
Dopita M. Vzpomínka na doc. PhDr. Vladimíra Jochmanna. Sociologický časopis. 2008.
Grecmanová H., Dopita M. Jaký je zájem žáků základní školy o přírodní vědy. Československá fyziologie. 2007.
Grecmanová H., Dopita M. Jaký je zájem žáků základní školy o přírodní vědy. Československá fyziologie. 2007.
Dopita M., Grecmanová H. Jaký je zájem žáků základní školy o přírodní vědy? Československá fyziologie. 2007.
Grecmanová H., Dopita M. Zájem žáků základní školy o přírodní vědy. Československá fyziologie. 2007.
Grecmanová H., Dopita M. Zájem žáků základní školy o přírodní vědy. Československá fyziologie. 2007.
Dopita M., Grecmanová H. Zájem žáků ZŠ a SŠ o přírodní vědy 1. Československá fyziologie. 2007.
Dopita M. Epistemologie Pierra Bourdieua. Filozofia. 2006.
Dopita M., Skopalová J. Konstrukce "společnosti" z dětské perspektivy. Pedagogická revue. 2004.
Dopita M., Nelešovská A., Skopalová J. Lebenswelt und Politik bei Kindern (11. - 13. Lebensjahr). ÓTE TÜKÖRKÉP 2003-2004. Válogatás az óvó- és tanítóképző főiskolák, karok oktatóinak tanulmányaiból / Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Dopita M. Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kořen V. Career Oriented Learning in the Work Environment. In Červinková H., Dopita M., Rasiński LE. (Eds.) Emergent Educational Research in Central Europe: International Doctoral Conference Proceedings. 2019.
Sabová E., Grecmanová H. Impact of the Leisure Activities on the Development of Social Skills of Younger School Children. In Červinková H., Dopita M., Rasiński LE. (Eds.) Emergent Educational Research in Central Europe: International Doctoral Conference Proceedings. 2019.
Dopita M., Špatenková N. Inkluze dospělých do vysokoškolského vzdělávání. In Krystoň M. (Eds.) Andragogické štúdie 2018. 2019.
Dopita M., Sahatqija F. Netradiční studenti ve vysokém školství. In Šupplerová M. (Eds.) Netradiční studenti v terciárním vzdělávání. 2019.
Hudzietzová I., Kopecký M. The Level of Knowledge in the Field of Human Protection in Emergencies Among 5th-9th Class Elementary School Students in the North Moravian Region in the Czech Republic. In Červinková H., Dopita M., Rasiński LE. (Eds.) Emergent Educational Research in Central Europe: International Doctoral Conference Proceedings. 2019.
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Poetika andragogiky Dušana Šimka. In Matulčík J. (Eds.) Acta andragogica 6. 2018.
Šimek D., Dopita M. Vladimír Jochmann - proti osudu. In Matulčík J. (Eds.) Acta andragogica 6. 2018.
Klement M., Chráska M. Využití generického modelu poznávacího procesu při explanaci nástrojů a postupů využívaných studenty vysoké školy pro budování vlastních učebních sítí. In Poláchová Vašťatková J., Kaněčková E., Dopita M., Grecmanová H., Poláchová Vašťatková J., Vyhnálková P. (Eds.) Sborník z XXII. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu - Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. 2014.
Grecmanová H., Dopita M. Dotazník pro výzkum organizačního klimatu fakult připravujících učitele. In Círus L. (Eds.) Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. 2013.
Grecmanová H., Dopita M., Kantorová J., Skopalová J. Vývoj nástroje pro výzkum percepce organizačního klimatu pedagogických fakult. In Ježková V. (Eds.) Kvalita ve vzdělávání. 2012.
Grecmanová H., Kantorová J., Dopita M., Skopalová J. Identifikace dimenzí k výzkumu percepce klimatu VŠ. In Janík T., Knecht P. (Eds.) Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2011.
Grecmanová H., Dopita M. Obliba vyučovacích předmětů žáky na ZŠ a SŠ. In Wernerová J. (Eds.) Kam směřuje pedagogický výzkum? 2011.
Křížová S. Etická dilemata při práci s klientem ve výchovném ústavu Brandýs nad Orlicí z pohledu pracovníků ústavu. In Dopita M., Čech T. (Eds.) Etika ve vědách o výchově. 2010.
Štěpánková B. KDE HLEDAJÍ ŽÁCI ZŠ POMOC V TÍŽIVÉ SITUACI? In Dopita M. (Eds.) Etika ve vědách o výchově. 2010.
Holá L. Řešení konfliktů ve školním prostředí. In Dopita M., Čech T., . (Eds.) Etika ve vědách o výchově. 2010.
Grecmanová H., Dopita M. Zájem žáků o přírodní vědy. In . (Eds.) Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. 2010.
Dopita M. Věda o výchově a pedagogika v díle É. Durkheima. Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela. 2009.
Kvítek L., Dopita M., Grecmanová H. Možnosti spolupráce v rámci systému fakultních škol. Směry rozvoje spolupráce v rámci systému fakultních škol. 2008.
Kvítek L., Dopita M., Grecmanová H. Možnosti spolupráce v rámci systému fakultních škol. Směry rozvoje spolupráce v rámci systému fakultních škol. 2008.
Dopita M. Proměny občanství. Evropská a národní identita. 2008.
Dopita M. Pupils' Interest in Studying Natural Sciences. Pedagogija u kontekstu družstva znanja/Pedagogy in the Context of a Knowledge Society. 2008.
Dopita M. Secondary School Students' Interest in Natural Sciences. Pedagogija i družstvo znanja/Pedagogy and the Knowledge Society. Volume 1. 2008.
Kvítek L., Dopita M., Grecmanová H. Soutěžní činnosti jako nástroj změny negativních postojů žáků a studentů k přírodním vědám. Možné cesty pozitivní změny postoje mládeže k přírodním vědám. 2008.
Grecmanová H., Dopita M. Spokojenost středoškoláků s výukou fyziky, chemie a matematiky. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
Dopita M., Grecmanová H. Spokojenost středoškoláků s výukou fyziky, chemie a matematiky. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 16. konference ČAPV. 2008.
Dopita M. Transnacionalismus jako projev pozdně moderní společnosti. Mezi modernou a postmodernou III. 2008.
Dopita M. Transnationale Identität. Europäische Identität. 2008.
Dopita M. Zájem žáků SŠ o fyziku, chemii a matematiku. Možnosti motivace mládeže ke studiu. Sborník recenzovaných příspěvků. 2008.
Dopita M. Zájem žáků středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2008). 2008.
Dopita M., Skopalová J. Bildungsfragen illegaler Immigranten in der Tschechischen Republik. Begegnungen mit Fremdem. Akkulturation, Assimilation, Integration. 2007.
Dopita M. Multikulturní občanství. Multikulturalita a výchova k občanství. 2007.
Dopita M. Postoje žáků k přírodním vědám. Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 2007.
Dopita M. Společnost pozdní moderny, sociální identita a transnacionalismus. Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. 2007.
Dopita M., Grecmanová H. Vnímání přírodovědných předmětů žáky základní školy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 2007.
Dopita M., Grecmanová H. Vnímání přírodovědných předmětů žáky základní školy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. Recenzovaný sborník. 2007.
Dopita M., Grecmanová H. Vnímání přírodovědných předmětů žáky základní školy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. Konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí. 2007.
Dopita M., Skopalová J. Vzdělávání nelegálních imigrantů v České republice. Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. 2007.
Dopita M. Zájem o přírodní vědy na základních a středních školách. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb Věda je zábava (2007). 2007.
Dopita M., Skopalová J. Kroky k integraci imigrantů v České republice. Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 2006.
Dopita M. Projevy altruismu v současné společnosti. Altruizmus a egoizmus v súčasnej spoločnosti. 2006.
Grecmanová H., Dopita M. Stav výuky v jednotlivých vyučovaných předmětech (fyzika, chemie, matematika) na ZŠ a SŠ. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Dopita M., Grecmanová H. Zvýšení zájmu o studium přírodních věd: stav a cesty k zlepšení. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Dopita M. Methodologische Aspekte der Erforschung der "Welt des Kindes" (Zwischen qualitativem und quantitativen Herangehen). Mitteleuropa : Geistige Grundlagen, Geschichte und Gegenwart, Pädagogische Perspektiven. 2005.
Dopita M. Mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Dopita M. Národ a národní stát. RVP v praxi učitele výchovy k občanství - se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 2005.
Dopita M. Pohled dětí středního věku na ČR a Evropu. Socialia 2004, I. 2005.
Dopita M. Věk: stáří ? role: prarodič. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica : Třetí věk trojí optikou. 2005.
KLIMENT P. Azylová politika uplatňovaná v ČR. In DOPITA M., STANĚK A. (Eds.) Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
Dopita M., Nelešovská A., Skopalová J. Dětská konstrukce multikulturality. Acta Paedagogicae. Anus III. Prešov - Olomouc. 2004.
Dopita M. Pohled dětí na politiku. Perspektívy výchovy k občianstvu po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. 2004.
Dopita M. Role ženy jako produkt symbolického násilí. Sféry ženy - sociológia, etnológia, história. 2004.
Dopita M. Rozdíly ve společnosti. Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
Dopita M. Teorie Pierra Bourdieua - pohled pro sociální pedagogiku. Socialia Olomouc 2003. Sborník příspěvků z konference Sociální pedagogika jako vědní obor a studijní disciplína. 2004.
KLIMENT P. Základní důvody maladaptivních projevů imigrantů v hostitelské společnosti. In DOPITA M., STANĚK A. (Eds.) Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. 2004.
Dopita M. Změny společnosti implikují změny edukace. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. 2004.
RYŠAVÝ D. Důvěra a sociální dilemata na začátku 21. století. In DOPITA M. (Eds.) Občan ve 21. století - kompetence výchovy k občanství. 2003.
Dopita M. Pohled na práci očima dětí. Občan ve 21. století - kompetence výchovy k občanství. 2003.
Dopita M., Nelešovská A., Skopalová J. Pohled na ?společnost? očima dětí středního věku. Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. 2003.
Dopita M. Strategie kulturní a sociální reprodukce - vliv rodiny a školy. Socialia 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník z mezinárodní konference konané v Hradci Králové 10.-11.11. 2002. 2. díl. 2003.
Dopita M. "Zelená" pro andragogiku. Kurikulum andragogiky. 2003.
Dopita M. Metody a techniky výzkumu konstrukce politična ze strany dětí. Konstrukce politična ze strany dětí. 2002.
KLIMENT P., KLIMENTOVÁ E. Nositel deviantního chování v poradenském procesu. In DOPITA M., Hodovský I. (Eds.) Etika a sociální deviace. 2002.
Dopita M., Skopalová J. Pohledy učitelů občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na jejich předmět a společnost. Občanská výchova v globalizující se společnosti. 2002.
Skopalová J., Dopita M. Pohledy učitelů občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd na jejich předmět a společnost. Občanská výchova v globalizující se společnosti. 2002.
Dopita M. Tolerance odlišnosti. Etika a sociální deviace. 2002.
Dopita M., Skopalová J. Výzkum žáků 8. a 9. tříd základní školy v rámci předmětu občanská výchova. Výchova k demokracii v transformující se společnosti. 2001.
KNIHA - CELEK
Kročil O., Müller M., Kubátová J., Dopita M. Krizové řízení v sociálních podnicích. 2022.
Průcha J., Burkovičová R., Dopita M., Paloncyová J., Syslová Z. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. 2016.
Poláchová Vašťatková J., Rudnicki P., Prášilová M., Dopita M., Plischke J., Vyhnálková P., Bouda T., Cervinkova H., Nowak-Dziemianowicz M., Gawlicz K., Starnawski M. Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989. 2015.
Grecmanová H., Dopita M., Nováková Z., Opletalová A., Chromý J., Ryashko L., Cabanová V., Zacharová J., Talašová J., Stoklasa J., Holeček P., Vašutová J., Gavora P., Dömischová I. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. 2013.
Grecmanová H., Dopita M., Kantorová J., Skopalová J., Chvál M. Organizační klima fakult připravujících učitele. 2013.
Dopita M., Grecmanová H., Chráska M. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. 2008.
Podlahová L., Neumeister P., Cichá M., Vašťatková J., Plischke J., Kocourková V., Kantorová E., Vyhnálková P., Dopita M., Prášilová M., Musilová M. Žák sekundární školy 1. Žák sekundární školy 1. 2008.
Dopita M. Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti. Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti. Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. 2007.
Mezihorák F., Nelešovská A., Dopita M., Hrachovcová M., Šimečková E., Pugnerová M., Krákora P. Úvod do světa práce. Úvod do světa práce. 2006.
Hrachovcová M., Dopita M., Skopalová J. Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Dopita M. Trendy vzdělávání dospělých v hypermoderní době. Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti. 2015.
Grecmanová H., Dopita M. Academic Environment of Universities and Teacher Training Faculties. Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia. 2013.
Dopita M. Changes in Czech Higher education after 1989. Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989. 2013.
Dopita M. Recepce díla Pierra Bourdieua v české/slovenské sociologii. Pierre Bourdieu ako išpirácia pre sociologický výskum. 2013.
DOPITA M., SKOPALOVÁ J. Sociální podmíněnost interpretace výkonu žáků a studentů učiteli. Pregraduální příprava učitelů primární a preprimární školy v kontextu kurikurální reformy. 2011.
Dopita M. Role prarodiču ve výchově dětí. In Cabanová V. (Eds.) Rodina a rodinná výchova ako faktor rozvoja osobnosti. 2010.
Dopita M. Sociologie práce. Úvod do světa práce. 2006.
Dopita M. Moderní sociologie - základní teorie, školy a směry. Sociologie aplikovaná v bezpečnostně právní praxi. 2004.
Dopita M., Skopalová J. Politika v životě dětí. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. 2004.
Dopita M. Společnost v krizi. Krize. Psychologický a sociologický fenomén. 2004.
Dopita M. Systémové přístupy ke společnosti. Sociologie aplikovaná v bezpečnostně právní praxi. 2004.
ABSTRAKT
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Nevěčná T., Müller L., Dopita M. Jak (ne)popularizovat přírodní vědy? Chemické listy. 2008.
Fadrná V., Menzelová R., Dopita M., Grecmanová H., Kvítek L. Chemie ? mám ji rád, nemám ji rád. ChemZi. 2007.
Dopita M., Grecmanová H. Vnímání přírodovědných předmětů žáky základní školy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kubátová H., Dopita M. Povinná školní docházka v lockdownu. 2022.
Kubátová H., Dopita M., Fiedor D. Czech Teenagers’ Reflections of the School Lockdown. 2021.
Kubátová H., Dopita M. Školní lockdown v ČR v datech výzkumů. 2021.
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Milníky vývoje věd o výchově. 2018.
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Možnosti a limity DSP pro rozvoj andragogiky a pedagogiky. 2018.
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Poetika andragogiky Dušana Šimka. 2018.
Poláchová Vašťatková J., Dopita M. Possible Future Scenario of Teaching at Universities. 2018.
Šimek D., Dopita M. Vladimír Jochmann – proti osudu. 2018.
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Vzdělávání dospělých na stránkách časopisu Pedagogika. 2017.
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Andragogika v anglických textech českých autorů. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Gigalová V., Dopita M. Educational Challenges in Central Europe. 2018.
Kantorová J., Grecmanová H., Dopita M., Skopalová J. Percepce organizačního klimatu fakult připravující učitele. 2013.
HOLÁ L., DOPITA M., SPÁČIL O., KADLEC T., SZOTKOWSKI R., WESTPHALOVÁ L., HRNČIŘÍKOVÁ M., ŠMÍD O., NÁDVORNÍKOVÁ P. MEDIACE 2011 - Kultivovaný způsob řešení sporů. 2011.
Dopita M., Čech T. Etika ve vědách o výchově. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Multikulturalita a výchova k občanství. In Dopita M., Staněk A. (Eds.) Multikulturalita a výchova k občanství. 2007.
Multikultutalita a výchova k občanství. In Dopita M., Staněk A. (Eds.) Multikulturalita a výchova k občanství. 2007.
Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. In Dopita M., Staněk A. (Eds.) Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. 2006.
Dopita M., Staněk A. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. 2004.
Dopita M., Staněk A. Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. In Dopita M., Staněk A. (Eds.) Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
Etika a sociální deviace. In Hodovský I., Dopita M. (Eds.) Etika a sociální deviace. 2002.
Dopita M. Konstrukce politična ze strany dětí. In Dopita M. (Eds.) Konstrukce politična ze strany dětí. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
KOPECKÝ K., SZOTKOWSKI R., DOPITA M., BEDNÁŘ V. Rizika internetu pro seniory. Český rozhlas Olomouc. 2011.
Kopecký K., Dopita M., Kadlec T., Macoun T. Důvěra na internetu I. Český rozhlas Olomouc. 2010.
Kopecký K., Dopita M., Kadlec T., Krejčí V. Sociální sítě a jejich rizika. Policejní zápisník ČR Olomouc. 2010.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Dopita M. Věda o výchově a pedagogika v díle É. Durkheima. Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela. 2009.
Dopita M., Skopalová J. Předmět občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd: pohled vyučujících. Profese učitele a současná společnost: XII. konference České asociace pedagogického výzkumu : Sborník referátů [CD-ROM]. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
GRECMANOVÁ H., SKOPALOVÁ J., DOPITA M., KANTOROVÁ J. Identifikace dimenzí k výzkumu percepce klimatu VŠ. 2011.
Grecmanová H., Dopita M. Obliba vyučovacích předmětů žáky ZŠ a SŠ. Kam směřuje současný pedagogický výzkum? XVIII. celostátní konferenci ČAPV. 2010.
Dopita M. Role prarodičů ve výchově dětí. Rozvoj osobnosti študenta z pohľadu humanitných vied. 2010.
Kvítek L., Dopita M., Grecmanová H. Možnosti spolupráce v rámci systému fakultních škol. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Dopita M. Učení na pracovišti a role starších pracovníků v něm. Učení na pracovišti a role starších pracovníků v něm. 2022.
OSTATNÍ
Grecmanová H., Dopita M., Poláchová Vašťatková J., Skopalová J. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 2012.
PROJEKT
ŠMELOVÁ E., GRECMANOVÁ H., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ J., DOPITA M., SKOPALOVÁ J., URBANOVSKÁ E. Systém dalšího vzdělávání pro sektor zdravotnictví v kraji Vysočina. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)