Protipředsudkové workshopy

O workshopech

Hlavním cílem našeho projektu je prevence předsudků a xenofobního způsobu uvažování a posílení tolerance odlišnosti. Nástrojem k dosažení tohoto cíle jsou interaktivní workshopy, ve kterých jsou žáci pod vedením dvojice lektorů směrováni formou zážitkové pedagogiky k pochopení rizik předsudků, xenofobie a rasismu, kdy je naopak prezentován význam soužití a tolerance odlišných sociálních a etnických skupin.

Do realizace workshopů jsou zapojováni studenti Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt (registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0024) byl realizován členy Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru Kulturní antropologie a jeho studenty, a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nabídka pro školy

Nabízíme pět samostatných, ale tematicky na sebe navazujících workshopů ve verzi jednak pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázii, jednak pro SŠ, resp. gymnázia. Každý workshop je koncipován na devadesát minut. Nabízíme možnost jej realizovat v rámci dvouhodinových vyučovacích bloků nebo v projektových dnech přímo na vaší škole. Doporučujeme, aby se třídní kolektiv účastnil všech pěti workshopů, neboť právě dlouhodobost práce s třídním kolektivem přináší možnost alespoň částečné změny postojů u cílové skupiny na rozdíl od jednorázových aktivit, nicméně je možné realizovat workshopy i samostatně dle vašich požadavků a možností.

Informační brožura pro školy ke stažení ZDE 

Kontakt

Protipředsudkové workshopy

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
Katedra sociologie a andragogiky 
Tř. Svobody 26, Olomouc 772 00 
jaroslav.sotola(at)upol.cz

Aktivity ve školním roce 2016/17

  • Základní škola Horka nad Moravou nás na začátku školního roku kontaktovala s cílem našeho zapojení do jejich chystaného projektového dne na téma Diverzita. Nabídli jsme oblíbený čtvrtý workshop, který se dne 12. 10. 2016 realizoval pro dvě skupiny žáků, které byly namíchány z různých tříd druhého stupně. Opět se ukázalo, že díky připravenému dokumentárnímu materiálu má tento workshop potenciál vzbudit ve většině zapojených aktivní zájem a přemýšlení o tématu migrace.
  • Naše Metodika pro realizaci multikulturní výchovy formou zážitkové pedagogiky se využívá! Ve Vědecké knihovně v Olomouci se jedná se o jednu z nejvíc vypůjčovaných příruček multikulturní výchovy, vydaných po roce 2010.
  • V rámci předmětu protipředsudkové workshopy proběhl opět v LS 2016/17 trénink studentů kulturní antropologie pro realizaci projektových aktivit. Vedle klasického tématu identity jsme nově trénovali téma Moc a postavení ve společnosti, které považujeme za velmi nosné a potenciálně vhodné pro zařazení do programu workshopů.

Aktivity ve školním roce 2015/16

  • Na základě tzv. uprchlické krize na podzim 2015 jsme se rozhodli inovovat a upravit nabízené workshopy, aby naše aktivity odpovídaly aktuální situaci. Konkrétně jsme zahrnuli témata migrace do workshopů zaměřených na téma předsudků (všichni jsme jiní, všichni jsme stejní) i cizinců. Z našich vlastních zkušeností, že téma uprchlictví a migrace je pro žáky škol velmi emotivní a atmosféra ve školách se liší od předchozích š let, kdy bylo patrné, že se žáků téma jinakosti až tolik přímo nedotýká. Oproti dřívější době je také mnohem více tematizována otázka našeho zapojení do Evropské unie, spolupráce v rámci ní i téma prostupnosti nebo uzavřenosti státních hranic.
  • V souvislosti s testováním inovovaných aktivit proběhla na katedře prezentace a diskuse dne 20. 10. 2015 na téma Pomoc uprchlíkům? Mediální reprezentace a tvrdá realita“.   Prezentace přinesla mimo jiné informace o situaci na srbské hranici, kterou překračují uprchlíci, utíkající před násilím a chaosem ve svých zemích. Důležitým prvkem prezentace byla konfrontace osobních zkušeností z terénu s mediálními prezentacemi tzv. uprchlické krize.
  • Aktualizaci jednoho z workshopů jsme mohli vyzkoušet hned 10. 12. 2015 při realizacitřetího workshopu na ZŠ Řezníčkova v Olomouci (pro třídy 8.A a 9.A). Workshop byl dojednán s učitelkami humanitních předmětů druhého stupně a dle předpokladů hlavním tématem, které celým workshopem silně rezonovalo, byla migrační krize. Bylo zajímavé sledovat, jak je téma pro dospívající žáky živé a jak se snaží zorientovat ve spleti mediálních zpráv a střípků diskuzí ze světa dospělých, které k nim dospívají.
  • Další prohlubování orientace v tématu migrace proběhlo přímým zapojení našich studentů do dobrovolnických aktivit na pomoc uprchlíkům. Garant projektu se také zapojil do humanitárního týmu Univerzity Palackého, takže know-how projektu je obohaceno o bezprostřední znalost problematiky integrace migrantů a uprchlíků, která je tolik důležitá při komunikaci s učiteli.  Pedagogové totiž postrádají vhodné materiály k problematice uprchlictví. Adaptace našich projektových výstupů na zásadní změnu celospolečenského klimatu je jedinou cestou jak naplňovat cíle projektu ve změněném prostředí.
  • V rámci předmětu protipředsudkové workshopy proběhl v LS 2015/16 trénink studentůkulturní antropologie pro realizaci projektových aktivit.

ARCHIV WEBU PROTIPŘEDSUDKOVÝCH WORKSHOPŮ 2010-2015 JE DOSTUPNÝ NA TÉTO ADRESE:

http://protipredsudkum.upol.cz/

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)