Laboratoř sociálněvědních výzkumů

Laboratoř sociálněvědních výzkumů (LSVV) je univerzitním pracovištěm se zaměřením na základní i aplikovaný výzkum. Jako součást Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje expertní šetření zejména v oblasti lidských zdrojů a práce s nimi.

Do činnosti LSVV jsou zapojováni studenti Univerzity Palackého v Olomouci.

LSVV nabízí odborné konzultace a zpracování výzkumů s využitím moderních výzkumných metod.

Zřízení tohoto výzkumného pracoviště je jedním z výstupů projektu "Laboratoř sociálně-vědních výzkumů – inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu práce" (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0126), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontakt

Laboratoř sociálněvědních výzkumů 
Katedra sociologie a andragogiky 
Tř. Svobody 8
daniel.topinka@upol.cz

Přednášky, semináře, výzkumy a diskuse v roce 2016

  • Přednáška badatelky Rosalía López, Ph.D. candidate z University Institute of Migrations, Granada University na téma Women, migrants and poor. Experiences, emotions and lessons from the field in a research about the social construction of poverty-ies. Přednáška a na ni navazující diskuse proběhla 29. 3. v posluchárně č. 4.08 na Třídě Svobody 26. 
  • Přednáška badatelky Agata Włodarska-Frykowska, PhD. z Faculty of International and Political Studies, University of Lodz na téma National minorities in contemporary Poland. Přednáška spojená s diskusí proběhla 26. 4. v posluchárně č. 4.09 na Třídě Svobody 26.3.
  • Přednáška badatelky Agata Włodarska-Frykowska, PhD. z Faculty of International and Political Studies, University of Lodz na téma National Status of Russian language in Baltic States. Přednáška spojená s diskusí proběhla 26. 4. v posluchárně č. 3.23 na Třídě Svobody 26.4.
  • Konference Antropologické perspektivy 2016. Veřejné prezentace výzkumů a projektů sekce kulturní antropologie a diskuse, konané na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UPOL, Třída Svobody 26, Olomouc, dne 30. 11., v posluchárně 3.23 od 11:15 do 15:00. 

Přednášky, semináře, výzkumy a diskuse v letech 2014–2015

  • Workshop orální historie realizovaný  Katarínou MLICHOVOU dne 10. 12. 2015. Katarína Mlichová je studentkou magisterského studia na KSA, která se v dubnu zúčastnila jarní školy orální historie v Londýně, kde kromě jiných přednášeli světoznámí orální historici jako Paul Thompson či Joanna Bornat. Workshop byl rozdělen do dvou 90 minutových bloků. 
  • Přednáška Mgr. Kateřiny MILDNEROVÉ, Ph.D. z České asociace pro africká studia dne 8. 12.2015 na téma Moderní formy čarodějnictví v současné Africe. Přednáška seznámila posluchače s výsledky současných výzkumů o tzv. moderních formách čarodějnictví v subsaharské Africe.
  • Prezentace a diskuse dne 20. 10. 2015 na téma Pomoc uprchlíkům? Mediální reprezentace a tvrdá „realita“.   Prezentace přinesla mimo jiné informace o pobytu výzkumníků na srbské hranici, které překračují uprchlíci, utíkající před násilím a chaosem ve svých zemích. Důležitým prvkem prezentace byla konfrontace osobních zkušeností z terénu s mediálními prezentacemi tzv. uprchlické krize.
  • Přednáška PhDr. Mgr. Františka KALVASE, Ph.D. z Katedry sociologie FF ZČU v Plzni. Dr. Kalvas přednesl 6. 5. 2015 přednášku na téma Počítačové modelování neúspěšného dosídlení Sudet. Představil hypotézu, že neúspěšné dosídlení Sudet po roce 1945 může být výsledkem dynamického procesu, kde interagují individuální rozhodnutí dosídlenců zůstat nebo se odstěhovat (mikro rovina) s občanskou vybaveností sídel (makro rovina).
  • Výzkumný výjezd studentů s pedagogickým doprovodem ve dnech 8. - 13. 4. 2015 na JesenickoVýzkumbyl založen napráci ve výzkumných týmech a zahrnoval mj. vyhledávání informátorů, domluvu rozhovorů, vedení rozhovorů, jejich přepis a kódování. Účastníci se seznámili také s problematikou pozorování a vedení terénního deníku.
  • Přednáška a seminář s Ivanou HRDLIČKOVOU, soudkyní tribunálu OSN a autorkou textů o islámském finančním systému a právu, 6. 11. 2014. Přednáška doprovázená seminářem nesla název Základy islámského práva s každodenními přesahy do života věřících.

ARCHIV WEBU LABORATOŘE SOCIÁLNĚVĚDNÍCH VÝZKUMŮ: 2011-2013

Laboratoř sociálněvědních výzkumů – inovace studijních oborů Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu práce. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0126

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)