Publications

Selected monographs

Název publikace

Cizinci v Brně

Autoři

Daniel Topinka, Tomáš Janků et al.

Rok vydání

2018

Nakladatel

Barrister&Principal

Počet stran

219

ISBN

978-80-7364-082-8

Anotace

Kniha přináší přehled o základních datech o cizincích pobývajících v Brně a o tom, jaké jsou jejich vzájemné vztahy, vazby a sítě podpory. Publikace klade důraz především na práci s daty a vychází z předpokladu, že poučená diskuse o imigraci má vycházet nikoliv z domněnek a představ, ale z ověřených dat a faktů.

V prostředí Brna, které patří mezi nejvýznamnější cíle imigrace v Česku a vykazuje značnou koncentraci cizinecké populace, se v čase utváří rozsáhlé a komplexní sítě meziosobních vztahů cizinců, které jsou obvykle na první pohled neviditelné, skryté, jen výjimečně jsou zformovány do nějaké zřetelnější organizační struktury. Sociální sítě prostupují životem (nejen) cizinců a zásadním způsobem ho ovlivňují, ale rovněž ovlivňují podoby zapojení cizinců do místní společnosti. Realita vztahů je mnohem pestřejší než představa, že proti sobě stojí na jedné straně „cizinci“ a na druhé „občané“.


Název publikace

Manažerská imaginace

Autor

Veronika Gigalová

Rok vydání

2018

Nakladatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Počet stran

112

ISBN

978-80-244-5407-8

Anotace

Kniha přináší pohled na manažerské rozhodování, které - chceme-li je poznat neredukovaně a hlouběji mu porozumět - musíme také chápat v rámci dvou protikladných rovin - racionality a intuice. Mezi těmito kategoriemi nelze nalézt ostrou a jednoznačnou hranici, jakkoliv bývá manažerské rozhodování obecně chápáno jako čistě racionální proces. Publikace poukazuje na tvořivý přesah této racionální činnosti, a to prostřednictvím metafor používaných manažery při racionalizaci svých předchozích rozhodnutí. Individuální moment v rozhodnutí manažera v podobě znalostí a zkušeností, které tvoří jejich rozhodnutí, je provázen také emocemi a intuicí. A právě to činí z každého rozhodnutí specifickou a zcela jedinečnou záležitost.


Název publikace

The Politics of Gender Culture under State Socialism

Autoři

Libora Oates-Indruchová, Hana Havelková

Rok vydání

2014

Nakladatel

Routledge

Počet stran

264

ISBN

978-0-415-72083-0

Přestože multikulturalismus jako koncept v rámci humanitních studií představuje už poněkud vyčerpané téma, chceme vymezit prostor, který v rámci multikulturního přístupu v české společnosti zůstává dosud nenaplněn. Naším cílem je upozornit na možnosti znovu-promyšlení multikulturní ideologie na bázi kritického přístupu k ní a na možnosti její aplikace do sfér výchovy a vzdělávání. Chceme ukázat, jak přehnaná akcentace etnické diferenciace znehodnocuje cíle multikulturalismu založené na spravedlivém přístupu i napříč jinými typy odlišností. Pokud nevytyčíme možnosti, jak mluvit o ideách multikulturalismu bez zúžení této problematiky na etnickou otázku, nemáme naději na přijetí multikulturní výchovy jako nezbytné součásti školního kurikula, jako platformy pro nové společenské paradigma.

Název publikace

Análisis diacrónico del jurodstvo (Locos de Cristo) como fenómeno sociocultural ruso

Autor

Rodríguez Mario Polo

Rok vydání

2014

Nakladatel

Pórtico

Počet stran

288

ISBN

978-84-7956-130-7

Selected articles

2019

FIEDOR, D., KRÁL, O., FRAJER, J., ŠERÝ, M., SZCZYRBA, Z. 2019. What do Residents Consider to be Gambling and What are Their Attitudes Towards it? Evidence from the Czech Republic. Journal of Gambling Studies. 35(4): 1347-1360 DOI: doi.org/10.1007/s10899-018-9804-9 

KROČIL, O., M. DOPITA, R. POSPÍŠIL. 2019. Integration social enterprises as a tool of employment policy. Ekonomski pregled, 70 (3) 554-571 DOI: 10.32910/ep.70.3.10

ŠERÁ, E. 2019. Strategy of a top agriculture co-operative in the central planned economy. The differentiation of the organization in perspective social system theory. Management and Organizational History, 14 (2), pp. 184-211. DOI: 10.1080/17449359.2019.1660682

FIEDOR, D., ŠERÝ, M., FRAJER, J., SZCZYRBA, Z. 2019. Attitudes of Mayors Towards Gambling: Evidence from the Czech Republic. Lex Localis 17(1): 1-21. DOI 10.4335/10.4335/17.1.1-21(2019)

ZEHNALOVÁ, J., H. KUBÁTOVÁ. 2019. From a target population to representative samples of translations and translators. The Translator, 25(2): 87-100 DOI: 10.1080/13556509.2019.1642713

ČERVINKOVÁ, H., P. RUDNICKI. 2019. Neoliberalism, Neoconservatism, Authoritariansim. The Politics of Public Education in Poland. Journal for Critical Education Policy Studies 17(2): 1-23.

 

2018

HAVLÍČEK, J. 2018. World Religions Paradigm, legal system and education. The case of the Czech Republic. Journal of Beliefs and Values, 39(3): 344-357. DOI 10.1080/13617672.2018.1433920

DANKULINCOVÁ VESELSKÁ, Z., JIRÁSEK, I., VESELSKÝ, P., JIRÁSKOVÁ, M., PLEVOVÁ, I., TAVEL, P., MADARASOVÁ GECKOVÁ, A. 2018. Spirituality but not religiosity is associated with better health and higher life satisfaction among adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(12): 1-9. DOI 10.3390/ijerph15122781

KUBÁTOVÁ, H. 2018. Research into Transformations in Everyday Life: Three Methodological Notes. Qualitative Sociology Review, 14(3): 6-22. DOI 10.18778/1733-8077.14.3.01

BUBÍK, T. 2018. Is the Study of Religions in the Eastern Europe still behind the Iron Curtain? Response to Gregory Alles, Barbara Krawcowicz and Stefan Ragaz. Method & Theory in the Study of Religion 30(2): 191-199.  DOI 10.1163/15700682-12341416

LYSEK, J., RYŠAVÝ, D. 2018. Empowering through regional funds? The impact of Europe on subnational governance in the Czech Republic. Regional and Federal Studies (published online: 10 Aug 2018) doi.org/10.1080/13597566.2018.1500906

 

2017

KLIMENTOVÁ, E., DOČEKAL, V., HYNKOVÁ, K. 2017. Hearing children of deaf parents – a new social work client group? European Journal of Social Work 20(6): 846-857. DOI: 10.1080/13691457.2017.1320527

LUŽNÝ, D. 2017. Sect as a Threat - Cultural Memory and the Image of Sects. Politics, Religion & Ideology 18(2): 198-216. DOI: 10.1080/21567689.2017.1330685

JIRÁSEK, I., VESELSKÝ, P., POSLT, J. 2017. Winter outdoor trekking: spiritual aspects of environmental education. Environmental Education Research 23 (1): 1-22. DOI: 10.1080/13504622.2016.1149553

GIGALOVÁ, V. 2017. Intuition and managerial decision-making. Human Affairs 27(3): 301-316. DOI: 10.1515/humaff-2017-0025