doc. Mgr. Miroslav DOPITA, Ph.D.

Avatar
Contact

585633407, 585633499

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.21

Docent

sociology of education, sociology of work, andragogy, research in field of education, etc.

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
4.21
Selected publications
Walach V., Dopita M., Nedbálková K. Nesamozřejmost a nerovnost: východiska nejen pro kriminologii: Rozhovor s Gerlindou Šmausovou. Česká kriminologie. 2022. (ČLÁNEK)
Rasiński LE., Dopita M., Červinková H. Neoliberalism’s Paradoxical Effect and European Doctoral Education Reforms in Post-socialist Europe. Critical Education. 2021. (ČLÁNEK)
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Paradoxes of doctoral studies in education sciences in the Czech Republic. Qualitative Sociology Review. 2021. (ČLÁNEK)
Blaštíková L., Grecmanová H., Dopita M. Social pedagogues and social workers in primary school. Sociální pedagogika. 2021. (ČLÁNEK)
Poláchová Vašťatková J., Dopita M. Teaching as a part of academics' professionalization: the case of Czech educational sciences. Journal of Professional Capital and Community. 2021. (ČLÁNEK)
Poláchová Vašťatková J., Dopita M. UNIVERSITY TEACHING AND LEARNING IN EDUCATIONAL SCIENCES: THE CASE OF ANDRAGOGY IN THE CZECH REPUBLIC. Andragoška spoznanja. 2019. (ČLÁNEK)
Dopita M., Grecmanová H. The Position of Ethics in Research Methodology of Educational Sciences After 1989 in the Czech Republic. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. 2018. (ČLÁNEK)
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz. Studia Paedagogica. 2017. (ČLÁNEK)
Průcha J., Burkovičová R., Dopita M., Paloncyová J., Syslová Z. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. 2016. (KNIHA - CELEK)
Dopita M., Rohlíková L., Sojková A., Zouhar V. The Pandemic Experience as a New Challenge for Public Czech Universities. Higher Education Beyond Covid-19: Innovative and Technology-Enhanced Approaches to Teaching and Learning. 2023. (KAPITOLA V KNIZE)
Bartoňková H., Dopita M. Autorský nárys didaktiky vzdělávání dospělých Věry Bočkové. In Matulčík J. (Eds.) Acta Andragogica 7. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Dopita M., Bartoňková H. Česko-kanadská a kanadsko-česká inspirace pro andragogiku: Jindra Kulich. In Matulčík J. (Eds.) Acta Andragogica 7. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Grecmanová H., Dopita M., Kantorová J., Skopalová J. Die Entwicklung des Hochschulwesens am Beispiel der Tschechischen Republik. In Schubarth W., Mauermeister S., Seidel A. (Eds.) Studium nach Bologna. Befunde und Positionen. 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
Dopita M., Poláchová Vašťatková J., Šupplerová M. Changes of Aims of the Czech Compulsory School Education. Images of Intellectual Capital. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
Grecmanová H., Dopita M., Urbanovská E. Ethical aspects of communication in the academic environment. 2016. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Rasiński LE., Dopita M., Červinková H. Emergent Educational Research in Central Europe: International Doctoral Conference Proceedings. 2019. (SBORNÍK - CELEK)
ČLÁNEK
Kročil O., Dopita M., Pospíšil R. Integration Social Enterprises as a Tool of Employment Policy. Ekonomski Pregled. 2019.
Grecmanová H., Dopita M., Urbanovská E. Ethical Aspects of Communication in the Academic Environment. Communications. 2017.
Grecmanová H., Dopita M., Cabanová V. Communication in the Academic Environment and Its Influence on Organizational Climate of Universities. Media, Culture and Public Relations. 2015.
Grecmanová H., Dopita M. Výzkum organizačního klimatu fakult připravujících učitele. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2015.
Grecmanová H., Dopita M. Výzkum organizačního klimatu fakult. Aula. 2014.
Kvítek L., Zajoncová L., Molnár J., Richterek L., Maier V., Švrček J., Novák B., Holubová R., Kubala M., Otyepka M., Nevěčná T., Müller L., Dopita M. Jak (ne)popularizovat přírodní vědy. Chemické listy. 2008.
Dopita M., Grecmanová H. Středoškoláci a zájem o přírodní vědy. e-Pedagogium (print). 2008.
Grecmanová H., Dopita M. Jaký je zájem žáků základní školy o přírodní vědy. Československá fyziologie. 2007.
Dopita M., Grecmanová H. Jaký je zájem žáků základní školy o přírodní vědy? Československá fyziologie. 2007.
Grecmanová H., Dopita M. Zájem žáků základní školy o přírodní vědy. Československá fyziologie. 2007.
Dopita M. Epistemologie Pierra Bourdieua. Filozofia. 2006.
Dopita M., Nelešovská A., Skopalová J. Lebenswelt und Politik bei Kindern (11. - 13. Lebensjahr). ÓTE TÜKÖRKÉP 2003-2004. Válogatás az óvó- és tanítóképző főiskolák, karok oktatóinak tanulmányaiból / Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dopita M., Špatenková N. Inkluze dospělých do vysokoškolského vzdělávání. In Krystoň M. (Eds.) Andragogické štúdie 2018. 2019.
Dopita M., Sahatqija F. Netradiční studenti ve vysokém školství. In Šupplerová M. (Eds.) Netradiční studenti v terciárním vzdělávání. 2019.
Dopita M., Poláchová Vašťatková J. Poetika andragogiky Dušana Šimka. In Matulčík J. (Eds.) Acta andragogica 6. 2018.
Šimek D., Dopita M. Vladimír Jochmann - proti osudu. In Matulčík J. (Eds.) Acta andragogica 6. 2018.
Křížová S. Etická dilemata při práci s klientem ve výchovném ústavu Brandýs nad Orlicí z pohledu pracovníků ústavu. In Dopita M., Čech T. (Eds.) Etika ve vědách o výchově. 2010.
Dopita M. Věda o výchově a pedagogika v díle É. Durkheima. Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela. 2009.
Dopita M. Společnost pozdní moderny, sociální identita a transnacionalismus. Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. 2007.
Dopita M., Skopalová J. Vzdělávání nelegálních imigrantů v České republice. Lidská práva a fenomén migrace, výzvy současnému vzdělávání. 2007.
Dopita M. Projevy altruismu v současné společnosti. Altruizmus a egoizmus v súčasnej spoločnosti. 2006.
Grecmanová H., Dopita M. Stav výuky v jednotlivých vyučovaných předmětech (fyzika, chemie, matematika) na ZŠ a SŠ. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Dopita M., Grecmanová H. Zvýšení zájmu o studium přírodních věd: stav a cesty k zlepšení. Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží (2006). 2006.
Dopita M. Methodologische Aspekte der Erforschung der "Welt des Kindes" (Zwischen qualitativem und quantitativen Herangehen). Mitteleuropa : Geistige Grundlagen, Geschichte und Gegenwart, Pädagogische Perspektiven. 2005.
Dopita M. Mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Dopita M. Věk: stáří ? role: prarodič. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica : Třetí věk trojí optikou. 2005.
KLIMENT P. Azylová politika uplatňovaná v ČR. In DOPITA M., STANĚK A. (Eds.) Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti. 2004.
Dopita M. Role ženy jako produkt symbolického násilí. Sféry ženy - sociológia, etnológia, história. 2004.
KNIHA - CELEK
Kročil O., Müller M., Kubátová J., Dopita M. Krizové řízení v sociálních podnicích. 2022.
Poláchová Vašťatková J., Rudnicki P., Prášilová M., Dopita M., Plischke J., Vyhnálková P., Bouda T., Cervinkova H., Nowak-Dziemianowicz M., Gawlicz K., Starnawski M. Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989. 2015.
Grecmanová H., Dopita M., Nováková Z., Opletalová A., Chromý J., Ryashko L., Cabanová V., Zacharová J., Talašová J., Stoklasa J., Holeček P., Vašutová J., Gavora P., Dömischová I. Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. 2013.
Grecmanová H., Dopita M., Kantorová J., Skopalová J., Chvál M. Organizační klima fakult připravujících učitele. 2013.
Dopita M. Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti. Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti. Reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Kalenda J., Dopita M. Teorie účasti dospělých ve vzdělávání. In Rabušicová M. (Eds.) Učení a vzdělávání dospělých. Kontexty, teorie a výzkumy. 2024.
Dopita M. Učení a vzdělávání dospělých ve znalostní společnosti. In Rabušicová M. (Eds.) Učení a vzdělávání dospělých. Kontexty, teorie a výzkumy. 2024.
Dopita M. Trendy vzdělávání dospělých v hypermoderní době. Dospělý jedinec v hypermoderní společnosti. 2015.
Grecmanová H., Dopita M. Academic Environment of Universities and Teacher Training Faculties. Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia. 2013.
Dopita M. Changes in Czech Higher education after 1989. Educational Change and Challenges in Poland and the Czech Republic after 1989. 2013.
Dopita M. Recepce díla Pierra Bourdieua v české/slovenské sociologii. Pierre Bourdieu ako išpirácia pre sociologický výskum. 2013.
Dopita M. Role prarodiču ve výchově dětí. In Cabanová V. (Eds.) Rodina a rodinná výchova ako faktor rozvoja osobnosti. 2010.
Dopita M. Sociologie práce. Úvod do světa práce. 2006.
Dopita M., Skopalová J. Politika v životě dětí. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)