Aktuality

22. 5. 2020

Učitelská způsobilost v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2020/2021. ...

29. 4. 2020

Termín poslání badatelského záměru pro DSP Kulturní antropologie: 15. 5. 2020.

9. 3. 2020

V zimním semestru 2019 proběhly na KSA semináře v rámci projektu „Podpora moderních trendů ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci.“ Pro absolventy těchto...

20. 2. 2020

4. května 2020 proběhne na Katedře bohemistiky soutěž Student a věda (sekce Lingvistika). Podrobnější informace o soutěži najdete v letáku nebo na webu http://mladilingviste.upol.cz v sekci Student a věda. Plakát zde

28. 1. 2020

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2020/2021 proběhne pro studenty naší katedry v pondělí 17. února od 13.30 hodin v místnosti 1.04 na KSA – Třída Svobody 8. Více informací zde.

15. 1. 2020

Galerie sociální fotografie srdečně zve na výstavu fotografií Vladimíra Koštiala. Vernisáž se uskuteční 22.1. 2020 v 16:00. Výstavu je možné navštívit 22.1. - 13.3. 2020.

3. 12. 2019

Naleznete na http://ksa.upol.cz/studentum/studijni-zalezitosti/zaverecne-prace/ .

3. 12. 2019

Jménem paní proděkanky pro zahraniční záležitosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého Pavlíny Flajšarové Vás srdečně zveme na povídání o studijním životě v Pákistánu a výstavu fotografií Aksany Shitikové.

25. 11. 2019

The conference puts the focus on family relationships. The call to “think relationally “ resonates in numerous influential works in contemporary sociology of the family. Family sociologists have heard the appeal “to go beyond the...

3. 10. 2019

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci si vám dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá devátou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční...

Rady a povinnosti

Vyučující i studenti se musí řídit etickým kodexem (zde)

 

Studenti se při běžných problémech mohou obrátit na příslušné instituce a jednotlivce:

 • Vyučující daného předmětu – studenti se nemají bát komunikovat přímo s vyučujícími
 • Sekretářka (Lucie Podstatová)
 • Tajemník (Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.)
 • Vedení jednotlivých sekcí (sociologie: doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., andragogika: Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., religionistika: Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., kulturní antropologie: doc. PaeDr. Hana Horáková, Ph.D.)
 • Vedení katedry (vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Ph.D., zástupce: Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.)
 • Studijní oddělení
 • Proděkan pro studium – doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. je členem katedry

 

Pokud mají studenti pocit, že dané instituce nemohou nebo nechtějí danou situaci řešit, je tu:

 • Ombudsmanka (Mgr. Ema Jelínková, Ph.D.)
 • Senát, vč. studentské komory (senátoři z KSA: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D., Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. – oba z učitelské komory)
 • Schránka důvěry na katedře
 • Možno se neformálně poptat doktorandů a doktorandek (mnozí z nich na katedře učí a všichni jsou zároveň studenty) – kancelář 3.03

Ø  Zároveň platí, že studenti Bc. a Mgr. nemusí podat správnou informaci, protože situace v jednotlivých předmětech se může každý rok lišit. Co platilo vloni, nemusí platit letos a naopak. Již se stalo, že studenti z vyššího ročníku podali v dobré víře již neplatné informace a způsobili tím spolužákům nemilé komplikace

Ø  Studenti různých ročníků mohou studovat v rámci odlišných akreditací. Takto mohou být v jednom kurzu lidé, kteří mají předmět jinak zakončen a mají za něj odlišný počet kreditů (jedni např. kolokvium a 3 kredity, jiní zkouška a 4 kredity). Vždy se řiďte tím, co ve vašem případě říká STAG!

 

E-mailový kontakt na jednotlivé pracovníky univerzity lze najít po přihlášení do Portálu.

 

 

Dále existují anonymní evaluace (otvírají se na konci semestru) – ty sice nejspíš nepřinesou okamžité řešení, ale mohou upozornit na problém.

 

Pro obecné informace pak existují webové stránky katedry (zde) – pozor, vyhledávače dosud odkazují primárně na starý web (zde), ten již nebude aktualizován.

 

Nechť studující sledují i FB katedry (zde). Klást zde konkrétní dotazy ke studiu ovšem nejspíš nepovede k získání relevantní a stoprocentní informace, neboť administrátoři webu (několik vyučujících a doktorandů) nemusí danou odpověď znát. Lze ovšem administrátory požádat, ať na FB katedry šíří informace, která se týkají katedry nebo které by mohla zajímat studující (různé přednášky, pracovní příležitosti v oboru, formální i neformální setkání členů katedry atd.).

 

Doporučujeme sledovat i FB skupinu „Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci“ (zde). Informace o připojení na internet, výpadcích sítě a jednotlivých služeb, upozorňování na škodlivé e-maily atd.

 

Studující mají povinnost pravidelně kontrolovat oficiální univerzitní e-mailovou schránku. Je možné si nechat e-maily přeposílat na soukromou adresu nebo na adresu rodičů (návod zde)