Erasmus+

Seznam smluvních partnerských institucí Erasmus+ KSA 2019/2020

Název instituce zaměření počet
studentů
vyučovací
jazyky
kontakt
University of Lincoln, School of Social and Political SciencesSociology and Cultural Study2angličtinahttps://www.lincoln.ac.uk/home/socialsciences/
Sapienza Università di Roma,
Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione 
Sociology and Cultural Study3 italština, angličtina http://www.spsc.uniroma1.it/en 
Oviedo, Universidad de OviedoTeaching, Training and Education Sciences5španělština, angličtinahttp://www.uniovi.es/en/departamentos/dptoccedu

Université Catholique de Lille,
School of Social Work

Social Work and Counselling3francouzština, angličtina http://www.univ-catholille.fr/our-academic-departements/social-work.asp 
University of Turku,
Cultural studies,
Comparative religion 
Comparative Religion 3 finština, angličtina http://www.utu.fi/en/units/hum/units/comparative-religion/Pages/home.aspx 
University of Graz,
Department of Sociology 
Sociology 2 němčina, angličtina http://soziologie.uni-graz.at 
University of Eastern Finland (Joensuu),
Department of Social Sciences 
Sociology and Cultural Studies 2 angličtina, finština http://www.uef.fi/en/studies/home 
Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Storia, culture e religioni 
Religion and Theology 1 italština, angličtina  http://www.dipscr.uniroma1.it 
Justus Liebig University Giessen,
Department of Sociology 
Sociology and Cultural Studies 3 němčina, angličtina http://www.uni-giessen.de/cms 
University of Maribor,
Faculty of Arts 
Education Science, Sociology and Cultural Studies 2 za každou oblast a stupeň studia  angličtina  http://www.ff.um.si/?language_id=1 
Saarbrücken, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Social Work and Counselling 3 němčina, angličtina https://www.htwsaar.de/sowi  
Jagiellonian University in Krakow,
Institute of Ethnology and Cultural Anthropology 
Anthropology 2 angličtina, polština http://www.etnologia.uj.edu.pl/en_GB/
Balikesir University,
Department of Sociology
Sociology and Cultural Studies 5 angličtina, turečtina   http://ebs.balikesir.edu.tr/
Vilnius University,
Faculty of Philosophy 
Sociology and Cultural Studies 3 litevština, angličtina http://www.fsf.vu.lt/en/structure/departments/department-of-philosophy
University of Debrecen,
Humanities - Andragogy 
Education 2 angličtina, maďarština http://www.unideb.hu/portal/en 
Universitas Opoliensis,
Faculty of History and Pedagogy,
Institute of Sociology 
Education 2 angličtina, polština  http://www.uni.opole.pl/en/page/649/institute-of-sociology 
Klaipeda University,
Education Sciences 
Education Science 3 studenti
(1 bakalářský stupeň,
1 magisterský stupeň,
1 doktorský stupeň)
ruština, litevština (jen velmi omezeně angličtina) http://www.ku.lt/en/ 
University of Aplied Sciences in Nysa Fine Arts 3 studenti
(1 bakalářský stupeň,
1 magisterský stupeň)
polština, angličtina http://www.universitynysa.cn/index.php 
University of Lodz,
Faculty of Economics and Sociology
Sociology and Cultural Studies kromě 2 studentů 'for studies' také 2 studenti 'for traineeships'  angličtina, polština  http://www.eksoc.uni.lodz.pl/en/
Constantine the Philosopher University in Nitra,
Faculty of Education
Education 3 angličtina, slovenština https://www.ukf.sk/en/faculty-of-education 
West University of Timișoara,
Department of Sociology 
Sociology and Cultural Studies 3 angličtina, rumunština http://www.uvt.ro/en/ 
University of Prešov,
Institute of Roma Studies
Ethnology, Anthropology 2 slovenština, angličtina http://www.unipo.sk/pracoviska/urs 
University of Pécs,
Faculty of Adult Education and Human Resources Development
Adult Education, Sociology and Cultural Studies 3 angličtina, maďarština http://pte.hu/?language=en 
University of Rzeszów,
Institute of Sociology
Sociology and Cultural Studies 2 angličtina, polština http://www.ur.edu.pl/en 
University of Prešov,
Department of Andragogy
Training of Teachers at Basic Levels - Andragogy 2 slovenština, angličtina http://www.unipo.sk/en/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/kpap/andr 
Katovice,
Instytut socjologii 
Sociology and Cultural Studies 2 angličtina, polština http://www.us.edu.pl/
University of SS Cyril and Methodius in Trnava,
Dpt. of Ethnology and World Studies 
Sociology and Cultural Studies 2 angličtina, slovenština http://www.ucm.sk/en/faculty-of-arts/
University of Lower Silesia (Wroclaw),
Faculty of Education
Education 3 angličtina, polština  http://www.uls.edu.pl/university-of-lower-silesia/about-uls/ 

Aktuální nabídky studia v zahraničí:

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/
(na této stránce je možné přihlásit se k odběru aktualit e-mailem).

pro další aktuální informace FB stránka KSA 

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+

Výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ na akademický rok 2020/2021 proběhne pro studenty naší katedry v pondělí 17. února od 13.30 hodin v místnosti 1.04 na KSA – Třída Svobody 8. Pokud s tím bude daná katedra souhlasit, je možné vycestovat i přes smlouvu jiné katedry, viz výběrová řízení jiných kateder, stejně tak se mohou výběrového řízení na KSA zúčastnit i studenti jiných kateder.

Výběrová komise se s vámi sejde ve složení: Pavel Veselský, Martin Fafejta a Jaroslav Šotola (a možná přijde i Tomáš Bubík).
Studenti, kteří se cítí být těmito možnostmi osloveni, nechť se do neděle 16. února přihlásí do výběrového řízení zde: http://www.erasmusplus.upol.cz/
Svůj zájem zároveň potvrďte na email: pavel.veselsky@upol.cz, včetně upřesnění univerzity/ katedry, na které by chtěli svůj studijní pobyt absolvovat (případně napíší o ochotě být náhradníkem, či pořadí zájmu, pokud uvažují o více katedrách) a k emailu přiložte (vše v českém jazyce):
a) krátké CV (s detailními informacemi o svých jazykových schopnostech)
b) spíš kratší, ale výstižný motivační dopis
c) v případě studenta, který nestuduje na naší katedře, i doporučující dopis učitele dané katedry

Seznam pracovišť, na které bude v příštím akademickém roce (2020/2021) možné vycestovat naleznete v aplikaci http://www.erasmusplus.upol.cz/
Budeme se těšit na setkání.

Za členy výběrové komise
Pavel Veselský


Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

1. Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

Mgr. Jana Hořáková, mail: j.horakova@upol.cz, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20, tel. 585 633 014.

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:
•    informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
•    vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
•    přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP 
•    cesty pracovníků a pedagogů FF UP
•    spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Bližší informace na 

https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/


2. Agendu ERASMUS+ zajišťuje:

Oddělení mezinárodních vztahů 
Rektorát UP
Křížkovského 8
Olomouc

 

Bližší informace na

https://iro.upol.cz3. Katedra

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

Koordinátor pro program Erasmus+ a pro zahraniční pracovní stáže: 
Mgr. Pavel Veselský, Ph.D., email: pavel.veselsky@upol.cz