Rady a povinnosti

Vyučující i studenti se musí řídit etickým kodexem (zde)

Studenti se při běžných problémech mohou obrátit na příslušné instituce a jednotlivce:

 • Vyučující daného předmětu – studenti se nemají bát komunikovat přímo s vyučujícími
 • Sekretářka (Lucie Podstatová)
 • Tajemník (Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.)
 • Vedení jednotlivých sekcí (sociologie: doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., andragogika: Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D., religionistika: Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D., kulturní antropologie: doc. PaeDr. Hana Horáková, Ph.D.)
 • Vedení katedry (vedoucí: doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D., zástupce: Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.)
 • Studijní oddělení
 • Proděkan pro studium – doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. je členem katedry

 

Pokud mají studenti pocit, že dané instituce nemohou nebo nechtějí danou situaci řešit, je tu:

 • Ombudsman (Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D., člen katedry)
 • Senát, vč. studentské komory (senátoři z KSA: Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D., Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. – oba z učitelské komory)
 • Schránka důvěry na katedře
 • Možno se neformálně poptat doktorandů a doktorandek (mnozí z nich na katedře učí a všichni jsou zároveň studenty) – kancelář 3.03

Ø  Zároveň platí, že studenti Bc. a Mgr. nemusí podat správnou informaci, protože situace v jednotlivých předmětech se může každý rok lišit. Co platilo vloni, nemusí platit letos a naopak. Již se stalo, že studenti z vyššího ročníku podali v dobré víře již neplatné informace a způsobili tím spolužákům nemilé komplikace

Ø  Studenti různých ročníků mohou studovat v rámci odlišných akreditací. Takto mohou být v jednom kurzu lidé, kteří mají předmět jinak zakončen a mají za něj odlišný počet kreditů (jedni např. kolokvium a 3 kredity, jiní zkouška a 4 kredity). Vždy se řiďte tím, co ve vašem případě říká STAG!

 

Méně...

E-mailový kontakt na jednotlivé pracovníky univerzity lze najít po přihlášení do Portálu.

 

 

Dále existují anonymní evaluace (otvírají se na konci semestru) – ty sice nejspíš nepřinesou okamžité řešení, ale mohou upozornit na problém.

 

Pro obecné informace pak existují webové stránky katedry (zde) – pozor, vyhledávače dosud odkazují primárně na starý web (zde), ten již nebude aktualizován.

 

Nechť studující sledují i FB katedry (zde). Klást zde konkrétní dotazy ke studiu ovšem nejspíš nepovede k získání relevantní a stoprocentní informace, neboť administrátoři webu (několik vyučujících a doktorandů) nemusí danou odpověď znát. Lze ovšem administrátory požádat, ať na FB katedry šíří informace, která se týkají katedry nebo které by mohla zajímat studující (různé přednášky, pracovní příležitosti v oboru, formální i neformální setkání členů katedry atd.).

 

Doporučujeme sledovat i FB skupinu „Centrum výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci“ (zde). Informace o připojení na internet, výpadcích sítě a jednotlivých služeb, upozorňování na škodlivé e-maily atd.

 

Studující mají povinnost pravidelně kontrolovat oficiální univerzitní e-mailovou schránku. Je možné si nechat e-maily přeposílat na soukromou adresu nebo na adresu rodičů (návod zde)

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)