Stará a nová témata s sociologii náboženství

Sekce sociologie náboženství České sociologické společnosti srdečně zve na sympozium na téma  

„Stará a nová témata v sociologii náboženství“

které se koná
ve čtvrtek 3. května 2018
na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. 

Název příspěvku s krátkou anotací pošlete do 8. dubna 2018 na adresu jana.koreckova01upol.cz.
Rozhodnutí o přijetí příspěvku zájemci obdrží do 15. dubna 2018.