PhDr.Mgr. Naděžda ŠPATENKOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585 633 406

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.15

odborný asistent

gerontagogika, obecná psychologie

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
1.02 Dle předchozí emailové dohody
úterý 1.02 dle předchozí dohody
VYBRANÉ PUBLIKACE
Špatenková N., Poláchová Vašťatková J., Olecká I., Riesnerová J. Zkušenosti rodičů s inkluzivním vzděláváním. Sociální pedagogika. 2019. (ČLÁNEK)
Pospíšil J., Špatenková N., Pospíšilová H. Curriculum Adjustments For Increasing The Efficiency Of Ict Education Of The Elderly According To Their Ict Proficiency. ICERI2017 Proceedings. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová H., Pospíšil J., Špatenková N. The Influence Of Parents And Other People On Informal Learning And Non-Formal Education Of Children 11–15 Years Old. 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. GENERAL ATTITUDES TO THE FAITH, RELIGION, ETHICS AND SOLIDARITY AMONG THE CZECH ADULTS. In . (Eds.) rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings,. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Špatenková N. ICT PROFICIENCY OF SENIORS IN COMPARISON WITH OTHER ADULTS GROUPS. In . (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Ševčík D., ŠPATENKOVÁ N., SOBOTKOVÁ I., Hunt E., Dohnalová S., Kobrle L., Kasalická J. DOMÁCÍ NÁSILÍ. Kontext, dynamika a intervence. 2011. (KNIHA - CELEK)
Špatenková N., Poláchová Vašťatková J. Diversity of an aging population as a challenge for the development of cultural competences of service workers. PREPARATION TO AGEING AND OLD AGE. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Pospíšil J., Špatenková N. Čeští senioři a ICT: výsledky empirického šetření. EDUKACJA I KOMPETENCJE SENIORÓW. 2016. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Špatenková N., Olecká I. COMPLICATED GRIEF IN THE ERA COVID-19-SCOPING REVIEW. ACTA MISSIOLOGICA. 2021.
Špatenková N., Vaňková L. Jirka je velký učitel respektu. Dětský sluch. 2019.
Špatenková N. Sociální práce s a poradenství pro pozůstalé. Sociální novinky. 2019.
Bužgová R., Špatenková N., Fukasová-Hajnová E., Feltl E. Assessing needs of family members of inpatients with advanced cancer. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE. 2016.
Špatenková N., Smékalová L. Předpoklady úspěšného učení v dospělosti. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2015.
Smékalová L., Špatenková N. Profesionalizace a profesní rozvoj lektora seniorského vzdělávání. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2014.
Preissová Krejčí A., Špatenková N. Detabuizace problematiky smrti v prostředí školy jako cesta k nové spiritualitě. Paidagogos. 2013.
Preissová Krejčí A., Špatenková N. Detabuizace problematiky smrti v prostředí školy jako cesta k nové spiritualitě. Paidagogos. 2013.
Olecká I., Špatenková N. Identifikace problémů a stanovení příslušných intervencí u rodičů sluchově postižených dětí pomocí metody EBN. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2012.
Špatenková N., Jansa J. Když mají děti s,mutek. Truchlení dětí. Sociální práce / Sociálna práca. 2010.
Špatenková N., Kotrlý T. Konstitucionalizování formalizované péče o pozůstalé. Sociální práce / Sociálna práca. 2010.
Špatenková N., Kotrlý T. Konstitucionalizování formalizované péče o pozůstalé. Sociální práce / Sociálna práca. 2010.
ŠPATENKOVÁ N. Gerontagogika nebo andragogika? Andragogika. 2009.
Špatenková N. Gerontagogika nebo andragogika? Andragogika. 2009.
Špatenková N., Ivanová K., Kajaba V., Králová J. Kvalita života pohledem lékaře - preventivní modul pro studenty medicíny. Vnitřní lékařství. 2008.
Špatenková N. Zážitek prázdného pokoje. Florence. 2007.
ŠPATENKOVÁ N. Děti a smrt rodičů. ETERNITY. 2005.
ŠPATENKOVÁ N. Agresivní pacient. Osobní rádce zdravotní sestry. 2003.
ŠPATENKOVÁ N. Komunikace po telefonu. Osobní rádce zdravotní sestry. 2003.
ŠPATENKOVÁ N. Komunikace s handicapovaným pacientem. Osobní rádce zdravotní sestry. 2003.
ŠPATENKOVÁ N. Komunikace s pacienty ? úvod do problematiky. Osobní rádce zdravotní sestry. 2003.
ŠPATENKOVÁ N. Přiměřená, problematická, patologická komunikace. Osobní rádce zdravotní sestry. 2003.
Ivanová K., Špatenková N. Rozhovor s rodinou nemocného - fáze rozhovoru. Osobní rádce zdravotní sestry. 2003.
Ivanová K., Špatenková N. Rozhovor s rodinou nemocného - obsah rozhovoru. Osobní rádce zdravotní sestry. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dopita M., Špatenková N. Inkluze dospělých do vysokoškolského vzdělávání. In Krystoň M. (Eds.) Andragogické štúdie 2018. 2019.
Špatenková N., Olecká I. Sebevražda vlastního dítěte: psychologický kostlivec ve skříni pozůstalých. In Večerka K. (Eds.) Rizikové jevy a jejich prevence. 2019.
Klvaňová T., Chrastina J., Špatenková N., Hudcová B., Ludíková L. Accompanying of dying persons with intellectual disabilities in residential care – specificity, themes, application. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Špatenková N., Nytra G. BÝT BRATREM / BÝT SESTROU: VÝZNAM SOUROZENECTVÍ VE STÁŘÍ. In Georgi H., Šlamberová R. (Eds.) STÁRNUTÍ 2018 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. GERONTOLOGICKÉ MEZIOBOROVÉ KONFERENCE. 2018.
Hudcová B., Chrastina J., Špatenková N., Klvaňová T., Ludíková L. Psychosocial first aid in persons with disabilities – specificity, themes and application. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Špatenková N., Chrastina J., Hudcová B., Klvaňová T., Ludíková L. Readiness of residential social workers to accompany dying persons – a pilot study (the Czech Republic). 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018. 2018.
Chrastina J., Hudcová B., Špatenková N., Ludíková L. Sexuality in Elderly Persons in The Context of Residential Services and Staff Education and Training in the Area of the Clients’ Sexuality: Czech Version of the SexAT Questionnaire as a Tool for Education. In Kratochvílová H., Kratochvíl R. (Eds.) Proceedings of IAC in Vienna 2018. 2018.
Špatenková N., Nytra G. Significant loss in old age sibling as a source of social support. In . (Eds.) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. 2018.
Hudcová B., Chrastina J., Špatenková N., Ludíková L. Staff Members Working with Disabled People and their Readiness to Handle Crisis Situations in the Context of Residential Services: A Psychological First Aid (PFA) Scenario as a Pedagogical Case Study Instrument. In Kratochvílová H., Kratochvíl R. (Eds.) Proceedings of IAC in Vienna 2018. 2018.
Špatenková N. Smútkové poradenstvo pre rodinu človeka s demenciou. In Brandoburová p. (Eds.) AKTIVIZÁCIA SENIOROV A NEFARMAKOLOGICKÉ PRÍSTUPY V LIEČBE ALZHEIMEROVEJ CHOROBY. 2017.
Špatenková N., Smékalová L. ATTITUDE OF NURSES TO GERIATRIC PATIENTS IN THE CONTEXT OF JOB SATISFACTION. In . (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Chrastina J., Kurucová R., Kozáková Z., Špatenková N., Ludíková L. Conceptualization of sexuality and intimacy in terminally ill clients. In . (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Vévodová Š., Vévoda J., Špatenková N., Chrastina J., Dobešová Cakirpaloglu S. Fear death among older adults in home environment. In . (Eds.) Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
Špatenková N., Vévodová Š., Olecká I., Chrastina J., Vévoda J. Palliative care for LGBT older adults: a reflection of the situation in the Czech Republic. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. Preferences of Themes of Online Courses Depending on Gender and Age. In . (Eds.) 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. 2016.
Kozáková Z., Chrastina J., Špatenková N., Hrubešová I., Petrová N. Selected aspects of quality of life in the work of caregivers in homes for older adults. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Kozáková Z., Chrastina J., Špatenková N., Petrová N. Sexuality in persons with intellectual disability living in sheltered housing in the context of their life satisfaction. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Dorková Z., Špatenková N., Dohnalová Z. Význam pohřebních rituálů a poradenství pro pozůstalé. Rodina – zdravie - choroba Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2014.
Špatenková N. Aktivní přístup k životu a práci: věk (ne)rozhoduje. Vzdělávání starší střední generace. 2012.
Špatenková N. Edukace jako součást aktivního života seniorů. Sborník kongresu XVI. Gerontologické dny Ostrava. 2012.
ŠPATENKOVÁ N., OLECKÁ I., IVANOVÁ K. Systém zdravotně sociální péče o křehké a nekompetentní seniory v ČR (expertní šetření v rámci projektu ADEL). In Adamcová J. (Eds.) Sociológia zdravia a choroby. Nové poznatky a trendy. 2011.
Špatenková N. Důstojná ochrana křehkých a zranitelných seniorů. Sborník kongresu s mezinárodní účastí XIV: gerontologické dny Ostrava. 2010.
KRYŠTOF D., Špatenková N. Klíčové kompetence lektora v seniorském vzdělávání. In Adamec P., Hašková B. (Eds.) Univerzita třetího věku - Historie, současnost a perspektivy dalšího rozvoje. 2010.
Špatenková N., Kryštof D. Univerzita třetího věku na Univerzitě Palackého v Olomouci. In kol. . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference Vzdělávání - součást života seniorů 21. století. 2010.
Špatenková N. Ztráta - konec nebo nový začátek? In Ruml O. (Eds.) Člověče, kde jsi? 2010.
ŠPATENKOVÁ N. Smrt dítěte jako závažný precipitor krize v rodině. In ŠVRČINOVÁ L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2009.
ŠPATENKOVÁ N. Smrt dítěte jako závažný precipitor krize v rodině. In ŠVRČINOVÁ L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2009.
ŠPATENKOVÁ N., Kasalická J., Ševčík D. Týrání seniorů jako sociální problém. In LUBELCOVÁ G. (Eds.) Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne společenské problémy. 2009.
Špatenková N. Anticipované truchlení. Důstojné umírání. 2008.
Špatenková N., Ivanová K., Kajaba V. Jak prožít kvalitní život v roli lékaře/ky. Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství. 2008.
Špatenková N., Ivanová K., Kajaba V. Jak prožít kvalitní život v roli lékaře/ky. Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů. 2008.
Špatenková N., Ivanová K., Kajaba V. Jak prožít kvalitní život v roli lékaře/lékařky? Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů. 2008.
Ivanová K., Špatenková N., Kajaba V. Vzdělání jako důležitý faktor kvality života lékařů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2008.
Kotrlý T., Špatenková N. Vzdělávání hrobníků v České republice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica. 2008.
Špatenková N. Komunikace jako základ interakce. Sborník celostátního kongresu XI. gerontologické dny Ostrava. 2007.
Špatenková N., Ivanová K. Thanatologie jako součást kurikula zdravotnického managementu. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2007.
Špatenková N. Fenomén vdovství. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philoshophica, Sociologica-Andragogica. 2005.
Ivanová K., Lorencová J., Špatenková N. Využití metody KAB (knowledge, attitude a behaviour) při zjišťování přístupu jednotlivců k životnímu stylu. Sociálne dimenzie zdravia a zdravotníctva. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. 2005.
ŠPATENKOVÁ N. Důstojné umírání. In Karásková M. (Eds.) Sborník kongresu VIII. gerontologické dny Ostrava. 2004.
ŠPATENKOVÁ N. Gerontologie a gerontagogika jako součást kurikula andragogiky. In ŠIMEK D. (Eds.) Kurikulum andragogiky. 2003.
ŠPATENKOVÁ N. Edukace seniorů na UP v Olomouci. In Karásková A. (Eds.) Sborník kongresu VI. gerontologické dny Ostrava. 2002.
ŠPATENKOVÁ N. Ztráta životního partnera – specifika úmrtí manžela a manželky. In Tokárová A. (Eds.) Sociálna práca – ludské práva – vzdelávanie dospelých, zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2001.
KNIHA - CELEK
Chrastina J., Špatenková N., Bednárová L., Hrubešová I., Hudcová B., Huneš R., Janulíková M., Klvaňová T., Kurucová R., Ludíková L., Olecká I., Vévoda J., Vévodová Š. Sexualita a intimita v závěru života. In Dolák F., Pokorná A., Tomagová M., Vokurka S. (Eds.) 2018.
Špatenková N., Smékalová L. EDUKACE SENIORŮ. Geragogika a gerontodidaktika. 2015.
Ivanová K., Juríčková L., Kliment P., Smékalová L., Lužný J., Špatenková N., Bellová J., Bužgová R., Vančura P. Advocacy for frail and incompetent elderly. 2013.
Špatenková N. Gerontagogika. 2013.
Vévoda J., Ivanová K., Nakládalová M., Bártlová S., Špatenková N., Prošková E. Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. 2013.
Špatenková N., Ludačková E., Huneš R. Průvodce v čase zármutku. 2013.
Špatenková N., Petřková A. Psychologie dospělých. 2013.
ŠPATENKOVÁ N., VESELSKÝ P., JAKEŠOVÁ P., IVANOVÁ K., SOBOTKOVÁ I., Ševčík D., Schneiderová A., SÝKOROVÁ D. Krizová intervence pro praxi. 2011.
ŠPATENKOVÁ N., Bolomská B., Štreit J. Reminiscenční terapie. 2011.
ŠPATENKOVÁ N. Gerontopsychologie. 2009.
Špatenková N., Králová J. Základní otázky komunikace. Komunikace (nejen) pro sestry. Základní otázky komunikace. Komunikace (nejen) pro zdravotní sestry. 2009.
Špatenková N., Králová J. Základní otázky komunikace. Komunikace (nejen) pro sestry. Základní otázky komunikace. 2009.
Špatenková N., Králová J. ZÁKLADNÍ OTÁZKY KOMUNIKACE. Komunikace (nejen) pro sestry. ZÁKLADNÍ OTÁZKY KOMUNIKACE. Komunikace (nejen) pro sestry. 2009.
Ivanová K., Špatenková N., Kajaba V. Jak prožít kvalitní život v roli lékaře/lékařky? Systém psychosociální prevence pro studenty všeobecného lékařství. 2008.
Špatenková N. Poradenství pro pozůstalé. Poradenství pro pozůstalé. 2008.
Petřková A., Špatenková N. Vybrané kapitoly z psychologie dospělých. Vybrané kapitoly z psychologie dospělých. 2008.
ŠPATENKOVÁ N. Problematika zdraví a nemoci. 2003.
ŠPATENKOVÁ N. Zármutek a pomoc pozůstalým. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Špatenková N., Olecká I., Marková N. Zdravotní gramotnost v kontextu stárnutí populace. Preparation to Ageing and Old Age. 2019.
Špatenková N. Formy krizové intervence. Krize a krizová intervence. 2017.
Špatenková N. Krize. Krize a krizová intervence. 2017.
Špatenková N. Krizová intervence. Krize a krizová intervence. 2017.
Špatenková N. Nároční klienti v krizové intervenci. Krize a krizová intervence. 2017.
Špatenková N., Ševčík D. Násilí. Krize a krizová intervence. 2017.
Špatenková N. Neformální pomoc v krizi. Krize a krizová intervence. 2017.
Špatenková N. Pracovník krizové intervence. Krize a krizová intervence. 2017.
Špatenková N. Ztráta jako krize a krize jako ztráta. Krize a krizová intervence. 2017.
Sýkorová D., Špatenková N. Finanční (ne)gramotnost ve stáří: výzva pro edukaci seniorů. EDUKACJA I KOMPETENCJE SENIORÓW. 2016.
Špatenková N., Farkašová Iannaccone S. Komunikace s pozůstalými. Soudní lékařství II. díl. 2016.
Špatenková N., Smékalová L. THE COGNITIVE STYLE IN THE PRESENIUM AND SENIUM: A RESEARCH PROBE OF EDUCATIONAL PROCESS PARTICIPANTS. EDUKACJA I KOMPETENCJE SENIORÓW. 2016.
Špatenková N., Jentschková P. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V OBLASTI UMĚLECKÉ TVORBY. EDUKACJA SENIORÓW. 2016.
Špatenková N. Důstojné umírání očima seniorů. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Bužgová R., Špatenková N. Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči na onkologickém oddělení v souvislosti s kvalitou života: pilotní studie. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Špatenková N. Interdisciplinární přístup k problematice umírání a smrti. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Špatenková N. Kompetenční model lektora ve vzdělávání starších dospělých. Osobnosť lektora vo vzdelávaní dospelých. 2014.
Špatenková N., Polzerová Z. Odosobněnost smrti v LDN. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Špatenková N. Péče o pozůstalé v Německu – inspirace ze zahraničí. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Šejvl J., Špatenková N. Pohřeb žehem. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Maiello G. Pohřební hostina: její funkce a význam. In Špatenková N., Haškovcková H., Šimek D., Králová J., Hošťálková M. (Eds.) O posledních věcech člověka. 2014.
Špatenková N. Pomoc pozůstalým. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Ševčík D., Špatenková N. Pozůstalí po obětech trestných činů a činnost BKB. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Špatenková N. Pozůstalí po sebevrazích. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Špatenková N. Profesionalizace poradenství pro pozůstalé. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Špatenková N. Terminologické vymezení základních pojmů – umírání, smrt, zármutek a truchlení. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Špatenková N., Polzerová Z. Umírání a smrt z pohledu lékaře. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Špatenková N. Význam a funkce pohřebního rituálu. O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie. 2014.
Ivanová K., Špatenková N. Funkcionální ztráta. Krizová intervence pro praxi. 2011.
ŠPATENKOVÁ N. Psychologické a etické aspekty komunikace s pozůstalými. In Stejskal D., Šejvl J. (Eds.) Pohřbívání a hřbitovy. 2011.
ŠPATENKOVÁ N. Univerzita Palackého v Olomouci. In Adamec P., KRYŠTOF D. (Eds.) Univerzity třetího věku na vysokých školách. 2011.
ŠPATENKOVÁ N. Životní krize a krizová intervence. Křehký pacient a primární péče. 2011.
Špatenková N. Andragogika - vývoj a současnost. Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. 2009.
Špatenková N. Gerontagogika. Sociologie a andragogika. 2009.
Špatenková N. Gerontologie. Sociologie a andragogika. 2009.
Špatenková N. Krize. Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. 2009.
Špatenková N. Problémy zdraví a nemoci. Sociologie a andragogika. 2009.
Špatenková N. Sociálně psychologický výcvik. Sociologie a andragogika. 2009.
Špatenková N. Sociologie výchovy. Sociologie a andragogika. 2009.
Špatenková N. Truchlení. Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. 2009.
Špatenková N. Úvod do psychologie. Sociologie a andragogika. 2009.
Špatenková N. Pozůstalí. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. 2007.
ŠPATENKOVÁ N. Truchlení jako reakce na smrt blízkého člověka. Trendy v ošetřovatelství IV. 2006.
ŠPATENKOVÁ N. Efektivní komunikace s pacientem. Vedení lékařské praxe. 2004.
Ivanová K., Špatenková N. Funkcionální ztráta. Krizová intervence pro praxi. 2004.
ŠPATENKOVÁ N. Komunikace ve stomatologické praxi. Odborná praxe zubního lékaře. 2004.
ŠPATENKOVÁ N. Neverbální komunikace. Vedení lékařské praxe. 2004.
ŠPATENKOVÁ N. Verbální komunikace. Vedení lékařské praxe. 2004.
ŠPATENKOVÁ N. Základní otázky komunikace. Vedení lékařské praxe. 2004.
ŠPATENKOVÁ N. Komunikace lékaře s pacientem. Provoz zdravotnických zařízení. 2003.
ŠPATENKOVÁ N. Setkání se smrtí. První rozhovor s umírajícím pacientem. Provoz zdravotnických zařízení. 2003.
ŠPATENKOVÁ N. Setkání se smrtí. Reakce na smrt. Provoz zdravotnických zařízení. 2003.
ABSTRAKT
Špatenková N. UMÍRÁNÍ A SMRT PACIENTA JAKO SPECIFICKÁ ZÁTĚŽ PRO ZDRAVOTNÍKY. XXV. Pařízkovy dny. Sborník abstrakt. 2019.
Špatenková N., Olecká I. Zkušenosti poskytovatelů péče o seniory s LGBT osobami. Stárnutí 2016: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 3. GERONTOLOGICKÉ MEZIOBOROVÉ KONFERENCE. 2016.
Špatenková N., Ivanová K., Kajaba V., Králová J. Kvalita života pohledem lékaře-preventivní modul pro studenty medicíny. Vnitřní lékařství. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Špatenková N. Domácí násilí na seniorech. 2022.
Špatenková N. Sexualita v paliativní péči. 2022.
Špatenková N. Úmrtí dítěte v rodině. 2022.
Špatenková N. Edukační péče o seniory. 2020.
Špatenková N., Hádek M., Vodáčková D., Antoš S. Má klient právo se neměnit? 2019.
Špatenková N., Chrastina J. Sexualita a intimita ve stáří. 2019.
Špatenková N. Úmrtí dítěte. 2019.
Špatenková N. Smrt miminka. 2017.
Špatenková N. U3V - mýty a skutečnost. 2014.
Špatenková N. Domácí násilí na seniorech. 2013.
Bužgová R., Špatenková N., Hajnová E., Sikorová L., Kozáková R., Jarošová D., Feltl D. Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči na onkologickém oddělení v souvislosti s kvalitou života. 2013.
Špatenková N. Proč (NE)vzdělávat seniory. 2013.
Špatenková N. U3V při UP v Olomouci. 2012.
Olecká I., ŠPATENKOVÁ N., IVANOVÁ K. Vzdělávání seniorů nebo vzdělávání pro seniory? 2011.
Ivanová K., Juríčková Ľ., Lužný J., Špatenková N., Kliment P., Olecká I. Guardianship in the Czech Republic (New challenges for health-social policy – priorities for further research). 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Špatenková N., Nováková JA. Poradenství pro pozůstalé. 2019.
RECENZE
Špatenková N. Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+. Andragogika. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OSTATNÍ
Špatenková N. Univerzita třetího věku. In Kryštof D., . (Eds.) 2010.
ZPRÁVA
Ivanová K., Bellová J., Bužgová R., Juríčková L., Kliment P., Lužný J., Polášek V., Svoboda J., Špatenková N., Vančura P., Smékalová L. ADEL-ADVOCACIES FOR FRAIL AND INCOMPETENT ELDERLY IN EUROPE: Komparativní analýza národních systémů a inovativní přístupy-Výzkumná zpráva. In Smékalová L. (Eds.) ADEL-ADVOCACIES FOR FRAIL AND INCOMPETENT ELDERLY IN EUROPE: Komparativní analýza národních systémů a inovativní přístupy-VÝZKUMNÝ PROJEKT. 2009.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Stáří a umírání ISZ/KSSTU ZS Se 5
Stáří a umírání ISZ/KSSTU ZS 4
Diplomový seminář - A19 KSA/DSA ZS Se 0
Psychologie zdraví a nemoci - A19K KSA/PSYZN ZS 5
Psychologie zdraví a nemoci - A19K KSA/PSYZN ZS Se 8
Psychologie zdraví a nemoci - A19 KSA/PSZN ZS Se 1
Psychologie zdraví a nemoci - A19 KSA/PSZN ZS 1

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)