8. sociologická konference

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje oznámit, že pod záštitou České sociologické společnosti uspořádá 
osmou olomouckou podzimní sociologickou konferenci se zahraniční účastí, 
tentokrát na téma:

Společnost a moderní technologie

Cílem tematické části konference je přispět k reflexi dopadů technologií na společnost a jednotlivce. Jaké jsou (budou) dopady robotizace a nových technologií na trh práce? Jak ovlivní sdílená ekonomika kapitalismus a způsob života? Jak ovlivňují a ovlivní sociální sítě a nové komunikační technologie sociální vazby, společenské instituce, intimitu a veřejný prostor? Čekají nás nové typy sociálních nerovností? Mají budoucnost v rukou technokraté a průmyslníci? Jsme uvězněni v železné kleci racionality a moderních technologií? Má sociologie vytvářet možné scénáře budoucnosti? Potřebujeme „giddensovské“ realistické utopie a modely dobré společnosti?

Kromě tematické části bude mít konference i otevřenou část. Jejím cílem je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti. Na předchozích olomouckých sociologických konferencích se ukázalo, že je velmi přínosné diskutovat o tom, na čem pracujeme, jakými tématy se zabýváme, jak rozvíjíme teorii a metodologii, jak popisujeme a analyzujeme společnost apod.

Při výběru abstraktů budeme upřednostňovat takové příspěvky, které budou založeny na empirických datech. Při výběru příspěvků zaměřených na sociologické teorie či na reflexi metodologie upřednostníme ty, které budou obsahovat originální přínos.

Na konferenci uvítáme i studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří se mohou přihlásit do kterékoliv z obou částí konference.

Termín a přihláška

Konference se uskuteční ve dnech 17. 10. (zahájení asi ve 14 hodin) – 19. 10. 2018 v Olomouci.

V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete prosím vyplněnou přihlášku; pokud máte zájem o aktivní účast, vyplňte také název a abstrakt svého příspěvku, a to nejpozději 30. 6. 2018 (přihláška).

Konferenční poplatek, který bude použit na zajištění konferenčních materiálů a na občerstvení, byl stanoven na 1 000 Kč. Studenti prezenčního studia hradí konferenční poplatek ve výši 300 Kč.    

Konferenční výbor zašle do konce července 2018 všem přihlášeným účastníkům podrobné informace o způsobu úhrady konferenčního poplatku, o plánovaném průběhu konference a o zařazení vybraných příspěvků do programu konference.  

Konferenční výbor:

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
Mgr. František Znebejánek, Ph.D. 
Mgr. Klára Tesaříková Čermáková
Mgr. Jana Korečková
Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)